Rum Bakanlar Kurulu Enerji ve İklim için Ulusal Plan taslağını onayladı

Rum Bakanlar Kurulu  Enerji ve İklim için Ulusal Plan taslağını onayladı
banner32
banner78

Rum Bakanlar Kurulu,  gerçekleştirdiği toplantısında, 2021-2030 döneminde Enerji ve İklim için Ulusal Plan taslağını onayladı.

Onaylanan 2021-2030 döneminde Enerji ve İklim için Ulusal Plan taslağı, aşağıdaki hedeflerin başarılması için, çeşitli alanları ilgilendiren politikalar içeriyor:

(α)  2005 yılına göre,  AB sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar %40 oranında azaltılması. Kıbrıs için belirlenen hedef, 2005 yılına göre, sera gazlarının %24 azaltılması (elektrik üretiminden, çimento, seramik ve tuğla üretiminden kaynaklanan emisyonlar hariç tutuluyor). Son sera gazi emisyonları kayıtlarına göre ulaşım alanının buna katkısı %49, enerji alanının %17, atıkların %14, tarım alanının %12 ve sanayi alanının katkısı da %8.

(β)   2030 yılına kadar AB’de toplam brüt nihai enerji tüketimi içinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının %32 oranına varması.  Şu ana kadar ulusal düzeyde bağlayıcı hedefler kararı alınmadı.

banner69

(γ)   2030 yılına kadar AB düzeyinde enerji tüketimini %32,5 oranında azaltmak. Kıbrıs’ın için belirlenen tahmini ulusal katkısı, birincil enerji tüketiminin, Avrupa Komisyonun 2007 yılında Kıbrıs için belirlediği orana kıyasla %9,5 azaltılmasını ön görüyor.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Enerji ve İklim için Ulusal Plan oluşturulması tüm AB üyesi devletlerin yükümlülüğünü oluşturuyor. Bu planla İklim değişikliklerini göğüslemek amacıyla Birliğin belirlediği iddialı hedeflere ulaşma amaçlanıyor.

Son dönemde AB resmi gazetesinde yayınlanan kanuna göre, tüm üye devletlerin Avrupa Komisyonuna Enerji ve İklim için, ulusal enerji sistemlerini tarif eden, ulusal iklim politikası ve enerji arz güvenliği, rekabet ve bütünsel iç enerji pazarı, enerji talebinin azaltılması, enerji karışımında kömürün azaltılması ve enerji sektöründe araştırma ve yeniliklerin teşviki olmak üzere beş özel alan için ulusal politika çerçevesinde konsolide bir Plan sunmaları gerekiyor.
Aynı zamanda, ulusal özellikleri ve zorluklarıyla ilgili konuları aynı zamanda enerji alanındaki politikalarını ve önlemlerini, nakliye, sanayi, atıklar, tarım ve toprak kullanımı ile ilgili planlarını da sunmaları gerekiyor.
Kıbrıs’ın ve diğer üye devletlerin 2021-2030 Enerji ve İklim için Ulusal Planın ön planı, ilk kez 29 ve 30 Ocak 2019 tarihleri arasında teknik çalışma gruplarına sunulacak. Devamla, 31 Aralık 2019’a kadar nihai Ulusal Planların oluşturulması için ilgili kurumlarla istişareler gerçekleştirilecek.

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER