5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
banner94
banner90

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 
Tatar, mesajında, “varlıklarıyla toplum yapımıza şekil veren kadınlarımızın sorunlarının dile getirilmesinin sadece bu günle sınırlı kalmaması dileğimle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor ve saygılarımı sunuyorum” dedi. 
“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların; Türk milletinin ‘erkek ve kadın ayrımı’ yapılmaksızın çağdaşlaşması ve kalkınması gerektiği düşüncesinde” olduğunu ifade eden Tatar, şöyle devam etti:
“Türk kadınının, toplum hayatında aktif hale getirilmesi ve bunu sağlayacak bazı kanunî düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyorlardı. Özellikle millî mücadele sırasında tereddüt etmeden erkeklerin yanındaki yerlerini almaları, onları bu düşünceye sevk eden olayların başında geliyordu. 
Bu sebeple zor günlerde cepheye silah ve cephane taşıyan fedakâr Türk kadınının toplumdaki yeri ve durumu konusunda erkeğinkinden farklı olamayacağını belirten Mustafa Kemal Atatürk 21 Mart 1923 tarihinde yaptığı bir konuşmada, kadınlara birtakım haklar tanınması gerektiği üzerinde duruyordu. Yine bu konu ile ilgili olarak; ‘Bir millet kadın ve erkekten meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir topluluğun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin?’ diyerek konunun önemini açıkça ortaya koyuyordu. 
Özellikle Atatürk'ün bu konudaki düşünceleri, çalışmaları ve direktifleri neticesinde kadınlar; 17 Şubat 1926 tarihinde Türk Medenî Kanunu’nun kabulünden itibaren kademeli olarak hak ettikleri medenî, siyasî ve sosyal haklara kavuşmaya başladı. 
Kadınlar, Türk Medenî Kanunu’nun kabulünden sonra, 3 Nisan 1930'da çıkarılan Belediye Kanunu ile belediye seçimlerinde, seçme ve seçilme hakkını elde ederken; 26 Ekim 1933 tarihinde de muhtarlık seçimlerinde aynı hakka kavuştu. En nihayet, 5 Aralık 1934'te yapılan Anayasa değişikliği ve kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip oldular. Böylece cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucu Türk kadını, birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiş ve bu hakkı kullanmaya başlamıştır.”

ATAOĞLU

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında kadın haklarının toplumların ilerleme ve medeniyet düzeylerinin en önemli ölçütleri arasında yer aldığını kaydeden Ataoğlu, kadınların  Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 87 yıl önce seçme ve seçilme hakkı kazanarak tarih boyunca devlet işlerinde, çalışma hayatında ve aile içinde etkin bir yer alarak tarihin şekillenmesinde olumlu katkıları olduğunu belirtti.
Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Toplumsal yaşamın her alanında üzerlerine düşen görevlerin üstesinden gelmeyi bilen, en kutsal görevlerden biri olan annelik görevlerinin yanı sıra, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev alan kadınlarımız, her geçen gün ülkemize daha fazla katkılar koyarak görev almaya devam edecek, ülkemizi aydınlatmaya ve toplumsal ilerlemenin gücü olmaya devam edeceklerdir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıldönümünü kutluyor, Varlıklarıyla toplumumuzun yapısına yön veren kadınlarımızın sorunlarının dile getirilmesinin sadece bu günle sınırlı kalmamasını diliyor, tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum.”

İŞ KADINLARI DERNEĞİ

İş Kadınları Derneği bir ülkede kadınlara  politika ve karar mekanizmalarında büyük oranda  yer verilmesinin, kadın girişimci sayısının  da aynı oranda artmasına katkı sağlayacağını kaydetti;  kadınların  siyasette ve kamu yönetiminde daha fazla temsil edilmelerini her zaman destekleyeceklerini  vurguladı.

banner91
Dernek Başkanı Selin Candemir 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıldönümünü  dolayısıyla yayımladığı mesajında siyasi karar alma mekanizmalarında yer alan kadınların toplumun diğer kadınları için de rol model olacağını belirtti.
Candemir, “Kıbrıs Türk ekonomisine yeni bir heyecan katacağından emin olduğumuz kadınlarımız, artık rol model olarak hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkmalıdır. Bu sayede kadın girişimci sayımız artacak ve geleceği çok daha güçlü şekilde karşılamanın gururunu yaşayacağız” dedi.
Cumhuriyeti Meclisi’nde görev yapan 50 milletvekilinden sadece 9’unun kadın olduğuna ve 10 üyeli Bakanlar Kurulu’nda sadece 1 kadın bakan bulunduğuna dikkat çeken Candemir, bunun yetersiz olduğunu  ifade etti. 
KKTC’nin sürdürülebilir bir şekilde kalkınması ve toplumsal refahı yükselterek hedeflerine ulaşması için çoğulcu demokratik bir siyaset yapılanmasının şart olduğunu kaydeden Candemir, “Kadınların yeterince temsil edilmediği bir siyasi yapı ülkemizi çoğulcu demokratik bir rejime ve çağdaş uygarlık seviyesine taşımakta zorlanacaktır. Kadınların siyasette yeterince temsil edilmediği bir ortamda ülkemizi geleceğe taşıyacak ortak akıl ortaya çıkamayacaktır” dedi.

KIBRIS TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 5 Aralık 1934 yılında kadınlara verilen “seçme ve seçilme hakkının” 87. yıldönümünde Ulu Önder Atatürk'ü sonsuz saygı ve şükranla yad etti. 
Açıklamada, “Türk kadınları Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip oldukları için kendilerini mutlu ve değerli hissetmektedirler” denildi. 
Türk kadınlarının Ulu önder Atatürk sayesinde seçme seçilme hakkını kazandığı ifade edilen açıklamada, bugün ne Türkiye Cumhuriyeti ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kadın milletvekili sayısının istenilen düzeyde olmadığına işaret edildi. 
“Toplumu kalkındırmak istiyorsak, izlememiz  gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da, Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadını bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur” denilen açıklamada, Kadınlar Birliği’nin Meclis’te daha fazla milletvekili görmeyi arzu ettiği dile getirildi. 

SAVAŞAN

Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Ahmet Savaşan, kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarda yer almasının çağdaş Dünya’nın gereği olduğunu söyledi. 
Dünya Kadın Hakları Günü’nün önemine işaret eden Ahmet Savaşan, kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarda yer almasının çağdaş Dünya’nın gereği olduğuna vurgu yaptı. 5 Aralığın, içinde bulunduğumuz yüzyılın başlarından bu yana bütün Dünya’da kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri önemli bir mücadele ve dayanışma günü olduğuna işaret eden Savaşan, “5 Aralık, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ve yaşanan problemlere çözümler bulunması açısından önemli bir fırsat yaratıyor” dedi. 
Demokratik bir toplum için kadınların güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Ahmet Savaşan, “kadınlarımızın çalışma alanlarının genişletilerek, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar yaşamın her alanında eşit fırsat ve imkanlardan yararlanmaları halinde ülkemizde gerçek bir ilerlemeden bahsedilebilecektir” ifadelerini kullandı. 
Yapılan hukuki düzenlemelere ve atılan olumlu adımlara rağmen; kadın-erkek eşitliği uygulamaları açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) çağdaş Dünya'nın gerisinde olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, eğitimde, bilimde, sağlıkta, edebiyatta, sanatta, basında, turizmde ve daha birçok alanda büyük başarılar elde eden kadınların, KKTC Meclisinde ve daha pek çok karar verici noktada azınlıkta kalmasının düşündürücü olduğuna işaret etti. 
Ülkede kadın istismarı, kadınlara uygulanan şiddet, cinsiyet ayrımcılık gibi konuların üzerine gidilse de halen istenen noktadan uzak olunduğunu belirten Ahmet Savaşan, “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, geleceğin inşasında kadınlarımızın öncü bir rol üstleneceğine emin olarak 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi.

ÖZKURT

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların seçme ve seçilme hakkı elde etmesiyle siyasal ve sosyal alana katılım ve temsiliyetinin önemini vurguladı.

Özkurt mesajında " Toplumsal hayatta Atatürk Devrimleri'nin en önemlilerinden biri olan kadınların seçme ve seçilme hakkı elde etmesiyle siyasal, ekonomik, sosyal alanda daha çok yer bulmuştur” dedi.

Özkürt açıklamasına şöyle devam etti:

“Seçme ve seçilme hakkı, kadınların toplumun kendisine biçtiği roller dışında kamusal hayata girmesine, siyasi hakları kazanmasına ve eşitlik kavramlarının gelişmesine en büyük etkendir.  Demokrasilerin daha sağlam zeminde ilerleye bilmesi, kadının her alanda söz sahibi olması ve yer almasıyla mümkündür.  Medya, toplumsal konumlamayı yapan en önemli araçlardan biridir. Bu bağlamda kadın - erkek eşitliğinin sağlanması için medyaya önemli görevler düşmektedir.  Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıldönümünü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum."

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021, 17:09
banner79
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER