8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesajlar yayınlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesajlar yayınlandı
banner32

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, köle gibi çalışmaktan kurtulup insan onuruna uygun şartlarda çalışma mücadelesinin anıldığı ve bu mücadelenin yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapıldığı gün olduğunu belirterek, “Bu anlamda ülkemiz Kıbrıs özelinden hareketle tüm dünya emekçi kadınlarını selamlarız” dedi.
Sendika, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı açıklamada, gerçekleştireceği etkinliklere de yer verdi.
Açıklamada şöyle denildi:
“21. Yüzyılın ilk yirmi, yılı geride kalırken kadın emeğine ve kadın haklarına yönelik saldırı bir önceki yüzyılda oranla azalmamış hatta artmıştır.
Kadın emekçiler yasalar önünde eşit görülmesine karşın, içerikteki boşluklar nedeniyle çalışma yaşamında haksızlıklara maruz kalmaktadır. Özel sektörde çalışan kadın emeciler annelik görevini yetirirken işinden olma da dâhil bir dizi yasa dışı muameleyle karşılaşabilmektedir. Ülkemiz özel sektöründe çalışan işçilerin çoğunlukla sendikasız oluşu kadınların çalışma koşullarını daha da ağırlaşmasına yol açmaktadır.
Kadına yönelik şiddet artık ülkemizin gerçeği haline gelmiştir. İşyerinde taciz, iş yerinde mobbing, iş yerinde şiddet kadının çalışma yaşamında karşılaştığı günlük olaylar halindedir. 
Dünyada yaygın şekilde süren silahlı savaşlar yanı sıra, biyokimyasal savaşların başlıca mağdurları masun çocuklar ve kadınlar olmaktadır.
Özelde kadın, genelde insan hak ve özgürlüklerinin kullanılır ve geliştirilebilir olmasının zemini barış ortamı olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatarak örgütlü mücadeleyi yükselmeleri temennimizle, tüm dünya emekçi kadınlarının bu dayanışma gününü selamlarız.
Sendikamız, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, 9 Mart 2020 Pazartesi günü düzenleyeceği 2 ayrı etkinlikle anacaktır. 
1.    Etkinlik; Yer, Sendika salonu. Saat: 13.00 -14.00. Sunum, YDÜ Öğretim Görevlisi Ayşe Buran 
2.    Etkinlik: Yer: Sendika salonu. Saat: 15.00 -16.00. Sunum, Psikolog Zuhal Koreli 
Etkinlikler tüm emekçilere açıktır.”

HAK SEN

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN)  Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
8 Mart kapsamında bu yıl Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin imal ettiği ürünleri alarak derneğe bağışta bulunduklarını belirten Büyükoğlu, derneğin yeterince destek görmediğine inandıklarını söyledi.
Büyükoğlu, günle ilgili yayımladığı mesajda, “Bu bağışı yapmaktaki amacımız farkındalık yaratmak, tüm kurum ve kuruluşlara da örnek olmaktır” ifadelerine yer verdi.

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, kadınların Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Derneğin mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Kadınlara karşı yapılan ayırımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin sürdürülmesi, önlenmemesi hiçbir şekilde, hiçbir ortamda ve hiçbir nedenle kabul edilemez. Kadına şiddetin, istismarın ve ayırımcılığın olduğu, kadının sosyal statüsünün yükseltilemediği bir dünyada çağdaşlıktan, gelişmişlikten, demokrasiden ve insan haklarından gerçekçi bir şekilde söz edilemez.”

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının güçlü bir toplum için önemli olduğunu kaydetti.
Özçınar, 8 Mart mesajında, “Özgürlük ve eşitlik mücadelesine destek olmak, ayrımcılığa karşı durmak hepimizin görevidir” dedi.
Kadınların hayatın her alanında eşit muamele göreceği bir dünya dileyen Özçınar, kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

BKP KADIN MECLİSİ

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi KKTC’deki kadın ticareti ve seks köleliğinin engellenmesi ve gece kulüplerinin kapatılması için kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs'ın kuzeyinde de erkek egemen ve kapitalist sömürü sisteminin kadının özgürleşmesinin ve eşitliğinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Mesajda, "Kadının 'ev kölesi' olmaktan kurtarılması ve toplumsal yaşamda aktif ve saygın yerini alabilmesi için gerekli her türlü destek sağlanmalıdır. İkinci sınıf muamelesi gören kadının, özellikle de emekçi kadınların özgürleşmesini amaçlayan örgütlenmeler desteklenip, teşvik edilmelidir. Yasalar tüm baskıcı gelenek, töre ve çağdışı unsurlardan ayıklanarak kadının sosyal yaşama erkekle eşit biçimde katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir” denildi.

HAZİNE SEN

Hazine Sen Başkanı Sezai Emre, kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu kaydetti; her türlü baskıyı ve ekonomik mücadeleyi daha etkin yürütebilmeleri  için devletin  kadınları iş hayatında  Hazine koruyacak tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

Emre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak tüm kadınların gününü kutladı.

Emre mesajında, “Ayrıca şiddetin önlenmesinde, kadınlarımızın çocuklarını sevgi, saygı ve hoşgörülü bir yaklaşımla, cinsiyet ayrımı yapmadan, tutarlı ve doğru biçimde yetiştirmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

ÖKSÜZOĞLU

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla  bir mesaj yayınlayarak tüm kadınların gününü kutladı ve KKTC’deki kadın nüfusu ile ilgili istatistikleri açıkladı.
Yazılı açıklamasında toplumun yapı taşı olan kadınların, son yıllarda giderek artan bir şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yer alarak toplumsal hayatta daha aktif rol oynamaya başladığını kaydeden Öksüzoğlu, KKTC nüfusunun yüzde 46’sını kadınların oluşturduğunu dile getirdi ve kadınların yaş yapısı, eğitim seviyesi, ortalama evlenme yaşı, istihdam durumu ve siyasi yaşamdaki temsiliyetiyle ilgili bilgiler verdi.

GİDER

Girişimcilik ve İnovasyon Derneği (GİDER)  Eş başkanları Cemre Akar ve Ziya Öztürkler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hak, eşitlik ve özgürlüklerine dikkat çeken bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, “Bilgi, bilişim, teknoloji ve inovasyonun öneminin günden güne yinelendiği ve geleceğin şekillendiği bu çağda, laik ve demokratik ülkelerde olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kadınlarımızın toplumun tüm bireyleri ile eşit hak ve özgürlüklere sahip olması tartışmasız bir konudur” denildi.

Ancak yasal eşitliklere ve her kadınlar gününde verilen demeçlere rağmen kadınlar gününün sadece çiçeklerin verildiği ve kutlama mesajlarının yayınlandığı bir gün olmasının ötesine geçilmediği kaydedilen açıklamada, kadın hak, eşitlik ve özgürlüklerinin sonuna kadar uygulanması, bu konuda, alınan önlem ve tedbirlerle bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Kadın girişimcilere, iş dünyasında ve siyasi arenada adil bir ortam yaratılması ve teşviklerin çoğaltılması elzemdir” ifadesi de yer aldı.

BENLİ

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Benli, “Yüksek yaşam standartlı kent vizyonumuzun ayrılmaz unsurlarından biri de fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğine saygı ve insan hakları” olduğunu söyledi.
Gönyeli Belediyesi’nin karar alma süreçlerin toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetildiğini belirten Benli, “Kadın emeği bu güzel kente değer katıyor, yalnızca 8 Mart’ta değil, her gün, bu bilinçle varız” dedi.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Gönyeli Belediyesi kadın personelini de ziyaret ederek karanfil takdim etti. 

TDP TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TOCEK), sınıfsal farklardan en çok etkilenen, haksızlığa uğrayan, ötekileştirilen kadınlara, sınıfsız ve sınırsız bir dünya ile eşit yaşam alanları yaratma mücadelesinin süreceğini vurguladı. 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımlanan açıklamada, kadınların hayatın her alanında ve karar mekanizmalarında aktif görev almalarının önemine dikkat çekildi, kadın-erkek eşitliğinin, barış kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. 
Siyasal mücadelesini, başta kadınlar olmak üzere, tüm bireylerin özgürleşene dek insan hak ve özgürlükleri üzerine kuran TDP TOCEK’in her türlü ayırımcılığa karşı çıkacağı  belirtilen açıklamada, kadının siyasal yaşamdaki eşit temsiliyeti için gerekli tüm koşulların yaratılmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi. 
Kadın Sığınma Evi ve Destek Merkezleri'nin devlet tarafından açılması gerekmesine rağmen bugüne kadar maalesef bu sorumluluğun yerine getirilmediğine dikkat çekilen açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) öncülük ederek açmış olduğu Sığınma Evinin yol gösterici olması gerektiğine vurgu yapıldı. 
TDP TOCEK açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde ve dünyada tüm emekçi kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü’  ve bu uğurda mücadele eden herkesi kutlarız. 'Ben' değil 'biz' diyerek eşitlik, özgürlük ve barış için, söz değil icraat istediğimizi ve Kadınların, Eşitliğin sadece 8 Mart’ta anılmaması gerektiğini belirtir, var olan hakların da gerçek anlamda uygulanana kadar verilen mücadelenin devam edeceğini bildiririz.”
 

HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI

 Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Sendikanın mesajında, “Kadınlarımızın 1 gün değil 365 gün hatırlanmasını dileriz” ifadelerine yer verildi, kadına saygının olduğu, şiddetin son bulduğu bir yıl temenni edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2020, 17:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER