"Aralık sonuna kadar piyasaya 1 milyar 150 milyon tl sunulmuş olacak"

"Aralık sonuna kadar piyasaya 1 milyar 150 milyon tl sunulmuş olacak"
banner32

2019 yılının halk için değil Maliye için zor bir yıl olacağını belirten Serdar Denktaş, bütçe disiplininin halkın sırtına basılarak değil kayıt dışılıkların üzerine gidilerek getirileceğini söyledi.
Denktaş, işçi ödemeleri için 5,2 milyon TL, ek mesailer için 10, 2 milyon TL, kuraklık ödemeleri için 27 milyon TL, arpa alımları için 22 milyon TL, müteahhitlere 18 milyon TL, KIBTEK’e 18,6 milyon TL olmak üzere olmak üzere Cuma gününe kadar piyasaya 94 milyon TL yansıyacağını açıkladı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.

Toplantıda, Cumhuriyet Meclisi üst kadrosuna yapılan atamalar tartışıldı.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, yapılan atamaların “partizanlık” olduğunu iddia etti, çok yanlış bulduklarını, rahatsızlık duyduklarını söyledi.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, atamaların liyakat içerisinde yapıldığını ifade etti.
Genel Kurul’da başkanlığın sunuşları kısmında Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereleri, UBP Grup Başkan Vekilliği’nin Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki üye değişikliğine ilişkin tezkeresi, Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi, Genel Tarım Sigortası Fonu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili tezkerenin okunması üzerine söz alarak, sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar ile ilgili yasada Ersan Saner döneminde hazırlanan tasarı üzerinde çalıştıklarını ve maddeleri artırdıklarını kaydetti.

Çeler, resen kayıt ve geliştirilen maddeler hakkında bilgi verdi. Çeler, yasa değişiklik tasarısında işçiyi koruma ve iş kazalarını önleme konusunda adımlar atıldığını, iş kazası geçirenlerin kaza gününden itibaren iş görmezlik maaşı alabilmesinin sağlandığını, yaşlılık aylığından yararlanma koşullarında iyileştirme yaptıklarını, iş kazası ve mesleki tehlikelerde düzenleme yapıldığını, prim artışına gidildiğini, yersiz ödemelerin geri alınması, aylık düzenlemesi gibi düzenlemeleri madde madde anlattı.
Tezkere konuşmanın ardından oy birliğiyle kabul edildi.

UBP Milletvekili Ersan Saner de söz alarak, ivediliği istenen Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik ile ilgili yasalar görüşülürken ilk olarak merhum Sonay Adem’in anılması gerektiğini ifade ederek, bakanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anımsattı.
Saner, sistemin sürdürülebilir olması için çalışmaların düzenli yapılması gerektiğini ifade etti ve değişiklikleri madde madde değerlendirdi.
Resen kayıt uygulamasını eleştiren Saner, komite toplantısında bu konunun tartışılacağını katkı koyacağını ancak resen sözüne karşı çıktığını, resenin “denetim yapamıyorum” anlamına geldiğini ifade etti. Saner, tezkereye olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Bakan Çeler de yeniden söz alarak, resene ihtiyaç duyulduğunu, mahkemeye başvurularda bunun önemli olduğunu kaydetti ve düzenlemenin gerekçelerini anlattı. Özel sektör çalışanlarının aldığı maaşları söyleyemediğini, büyük şirketlerin gerçek kazanç üzerinden yatırımları yapmadığını, çalışanların da kayba uğradığını anlatan Çeler, bu işin üzerinde ısrarla duracağını söyledi.
Çeler, bu konuda komitede yapılacak katkılara ve önerilere açık olacaklarını kaydetti.
Ersan Saner de, bir iş yerinde patron veya çalışan diye bir ayrımı kabul etmediğini ifade ederek, bir iş yerinde ayrım yapmadan herkesin hakkının korunmasının önemine vurgu yaptı. Saner, yasa tasarısına komitede destek vereceklerini, katkı koyacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından tasarıyla ilgili ivedilik tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

BÜTÇE KOMİTESİ’NDE TATAR YERİNE ATUN

UBP’nin Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki üyesi Ersin Tatar’ın genel başkan seçilmesi nedeniyle, yerine Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun görevlendirildi.
Meclis Genel Kurulu’nda UBP Grup Başkan Vekilliği’nin bu konudaki tezkeresi, milletvekillerinin bilgisine getirildi.
Toplantıda daha sonra Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi de görüşüldü.
Bu sırada söz alan UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Teknoparkın ülkedeki turizm ve eğitim potansiyelini artıracağına inanç belirterek, Teknopark, ARGE Yasası ile Gelir ve Kurumlar Değişiklik Yasa Tasarısı ile birlikte geçirilmesini istedi.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Teknoloji Yasası’nın önemli bir yasa olduğunu, bu yasanın daha öncede görüşüldüğünü, bugün yapılan yasanın hiçbir görüş ve katılım olmadan buraya getirildiğini, eksiklikler içerdiğini, komitede görüşülmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Hal Yasası’nın neden bekletildiğini soran Arıklı, bu yasanın ne zaman komiteye geleceğinin açıklanmasını istedi, bir an önce getirilmesini talep etti. Arıklı, çok daha önemli olan yasaların Meclis komitelerine getirilmesini istedi.
CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, Hal Yasa Tasarısı konusunda bilgi verdi, tamamlanmasına az bir çalışma süresi kaldığını ifade ederek, üreticinin bu yasa ile korunacağını kaydetti.

ERHÜRMAN

Daha sonra söz alan Başbakan Tufan Erhürman, Amcaoğlu’nun konuşması üzerine söz aldığını ifade ederek, Teknopark Yasası üzerine uzun süre çalışma yapıldığını, Araştırma Geliştirme ve Kurumlar Ysası’nın da tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.
Çalışmaları anlatan Erhürman, değişikliklerin ihtimal olduğunu, bu yüzden böyle ilintili bir durum ortaya çıkarsa gerekli adımları atacaklarını, ama bugün Teknopark Yasası’nın geçirilmesini talep etti.
Bunun üzerine tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, Meclis’te yapılan atamalar üzerine söz istedi. Tatar, Meclis’te üst düzey yöneticilerin değişmesinden dolayı rahatsızlık duyduklarını, burada partizanlık yapıldığını ifade etti. Tatar, Cumhurbaşkanı’nın bu konuda yaptığı yazılı açıklamayı okudu ve UBP’nin bu konuda görüşünün alınmadığını, hükümet üyeleri arasında da bu konuda hemfikir olunmadığını söyledi.
Tatar, atamaları eleştirerek, tepki gösterdi ve atamalarla ilgili Meclis’te geniş bir uzlaşı olmadığını kaydetti.
Müşavir yaratıldığını, partizanlık yapıldığını ve bu uygulamanın yanlış olduğunu ifade eden Tatar, hayretler içerisinde olduğunu, bunun başını CTP’nin çektiğini savundu. Mali disipline uyulmadığını da ifade eden Tatar, Erhürman’ı da eleştirdi.
Tatar, “Liyakat nerde” diye sorarak, bu atamalara her yönüyle bırakıldığında büyük yanlış olduğunu söyledi.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, bu konunun tartışıldığını, atamaları yapılan kişilerin bilgisini tecrübesinin bilindiğini, atanan 4 kişiden 3’ünün Meclis’te 20 yıldır görev yaptığını, sadece birinin dışardan geldiğini söyledi.
Uluçay, bu kişinin de diplomat olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı’nda yer aldığını, yeni görevinde dış ilişkiler bölümünde yer alacağını anlattı. Uluçay, göreve yeni gelenlere başarılar diledi, geçmiş dönemde hizmet edenlere de teşekkür etti. Uluçay, Meclis’te görev yapacak müşavirlerle ilgili düzenlemeler yapacaklarını da söyledi.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’te görevden alınmaların sebebini; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, müşavirlerin bu mecliste çalışması için fiziki şartların uygun olup olmadığını sordu.
UBP Milletvekili Özdemir Berova da, bu konu gibi kararların Divan’a sorulup sorulmadığını öğrenmek istediğini söyledi.
Konuşmacıları yanıtlayan Meclis Başkanı Uluçay ise müşavirlerin çalıştırılabilmesi için bir mekan yaratılması çalışmaları olduğunu söyledi. Uluçay, idari uyumsuzlukla ilgili sorunlar zafiyetler oluştuğunu, bu yüzden gerekli önlemleri aldıklarını, idari sıkıntıların bu dönemde çıktığını, ayrıca divanla ilgili yürütülen çalışmalarda sorun olmadığını kaydetti.

HER ŞEY KÖTÜ DEĞİL” DİYEN DENKTAŞ YEREL KAYNAKLARLA ÖDENECEK RAKAMLARI AÇIKLADI

Daha sonra söz alan Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, hep sorunlardan bahsedildiğini ancak ekonomik konularda vatandaşa moral verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
“Her şey kötü değil. Az sonra vereceğim rakamlar hiçbir borçlanmaya gitmeden kendi yerel kaynaklarımızla ödenecek. 5,2 milyon TL işçi ödemesi yapılacak. Ek mesailer ile ilgili sıkıntılar aşıldı, 10,2 milyon TL ödenecek. Genel Tarım Sigortası Fonu’na kuraklık ödemeleri için 27 milyon TL bugün aktarıldı. TÜK’e arpa alımları için 22 milyon TL bugün aktarılıyor. Savunma bütçesinden 18, 6 milyon TL KIBTEK’e yarın ödeniyor.

Yatırım kalemlerinden müteahhitlere 18 milyon TL, toplamda 94 milyon TL Cuma gününe kadar piyasaya yansımış olacak.
Aralık sonuna kadar Kasım Aralık ve 13. maaşlar dahil 1 milyar 150 milyon civarında bir rakam piyasaya sunulmuş olacak. Bunun sevinç ve gururunu yaşamalıyız. KKTC Maliyesi bu noktalara ulaşabilmişse bu ekonomik dalgalanmalara rağmen yapılıyorsa Maliye’nin uğraşı eleştiriler olsa bile önemlidir.

“BÜTÇE DİSİPLİNİ HALKIN SIRTINA BASILARAK DEĞİL, KAYIT DIŞILIĞIN ÜZERİNE GİDİLEREK GETİRİLECEK”

Gelecek yıla 825 milyon TL açıkla başlıyoruz ama yıl içine bunu düşüreceğiz. Bu yıl 600 milyon TL ek gelir oldu, ekonomik dalgalanmalar olmasaydı 2018 yılını fazlayla kapatabilirdik. Maliye için 2019 zor bir yıl olacak ama halk için olmayacak. Türkiye ile ekonomik protokol hazır olunca imzalanacak. Bütçe disiplini halkın sırtına basılarak değil kayıt dışılıkların üzerine gidilerek getirilecek.”
Dursun Oğuz’un eleştirisi üzerine Denktaş, Maliye’nin zor bir iş yaptığını, Türkiye kökenli yatırımların gelmediği bir dönemde KKTC kaynaklarından yapılacak ödemelerin önemsizleştirilmemesini istedi.
Denktaş, piyasanın ödemelerle canlandırılacağını böylece Maliye’nin gelirlerinin de artırılacağını kaydetti.

“TÜRKİYE’DEN PARA GELDİ ANCAK…”
Erhan Arıklı’nın Türkiye’den para gelişi olup olmadığını sorması üzerine Denktaş, Türkiye’den para geldiğini ancak yeterli ve beklenen, planlanan kadar olmadığını, bu ödemeler için de borçlanmaya gidilmediğini anlattı.

GENEL TARIM SİGORTASI FONU

Konuşmaların ardından Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 ve 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları ele alınmaya başladı.
İlk sözü UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu aldı. Sennaroğlu, bütçenin görüşülmesinde zaman kaybedildiğini, üreticinin mağdur edildiğini, üreticilerin bugün tarlada olmadığını çünkü üreticilerin borç yükü altında olduğunu kaydetti.
Sennaroğlu, tarımda kaosun büyüdüğünü, üreticinin mutsuz olduğunu, sistemin doğru gitmediğini ifade ederek, eleştirilerde bulundu. Ülkede tohum bulunmadığını, bakanlıkta kaosun, iş bilmezliğin olduğunu, patatesin “altın” yapıldığını savunan Sennaroğlu, temel besin kaynağı patatesin bile ülkede bırakılmadığını söyledi.
Bu hükümetin bu politikayla devam etmesi halinde 3 yıl içinde ülkeye hellim ithal edileceğini ifade eden Sennaroğlu, bakanlığın silkelenmesi gerektiğini kaydetti. Sennaroğlu, üreticinin perişan olduğunu, böyle bir beceriksizliğin olamayacağını, patatesin 15 TL’ye satılmasını aklının almadığını, tohum süt konusunda yapılanlara aklının ermediğini, bunlar böyleyse bakanlığa ne gerek olduğunu ifade ederek, üreticilerin sıkıntılarını dile getirdi.
UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da, hükümetin her şeye bir “kılıfı” olduğunu ifade etti. Amcaoğlu, patates konusunda eleştirilerde bulunarak, Tarım Sigortası’nın ödemeler ile bütçe konusunda hükümeti inandırıcı bulmadığını kaydetti.
Amcaoğlu, üreticilerin bugün mazot, tohum, gübre ihtiyacı olduğunu, ancak ödemelerin yapılmadığını, bugüne yapılacak ödemelerin sezon öncesinde yapılması gerektiğini anlattı.

banner56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER