Bakan Sucuoğlu’ndan mesaj

Bakan Sucuoğlu’ndan mesaj
banner32

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şu şekilde:

‘‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü",  kadına yönelik şiddet olgusunun hem kadını, hem de toplumu sarsan sosyo-ekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini kamuoyunun gündemine taşıyan;  soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalığın yaratıldığı önemli bir gündür.

Birleşmiş Milletler,  Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde kadına yönelik şiddeti, “Kamusal veya özel yaşamda kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma” olarak tanımlamaktadır.  Açıkça bir insan hakkı ihlali olan şiddet, kadınları en temel insan haklarından ve özgürlüklerinden mahrum eden, sağlıklarını olumsuz etkileyen sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını olumsuz etkileyen ciddi bir toplumsal sorundur.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yasal düzenlemelere katkıda bulunmak, şiddete maruz kalan kadınlara koruyucu ve önleyici hizmetler sunmak ve bu kişileri  sosyo-ekonomik olarak güçlendirmek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla Bakanlığımızın en önemli görevleri arasında yer almaktadır.

Aralık 2018 tarihinde faaliyete başlayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi bünyesinde, TOCED Yasası kapsamında ilgili bakanlıklarda Cinsiyet Odak Noktası olacak kişiler belirlenmiş, Dairenin personel yapısı Sosyal Hizmetler Dairesi’nden de personel aktarılarak güçlendirilmiştir.

 Bakanlığımız bünyesinde  7/24 ve on call hizmet veren Alo 183  Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı İhbar Hattı’na son 1 yılda ( Kasım 2018-Kasım 2019 ayının ilk haftası  arasında) 1961 arama  gelmiştir. Bu aramaların 67 adeti şiddet mağduru kadınlardır. Alo 183  İhbar Hattı’na gelen ihbarlar, ilgili birimlere ve Polis Genel Müdürlüğü  altında oluşturulan  Kadına Karşı Şiddetle Mücadele  Birimi’ne  aktarılmaktadır. Bu ihbarlar sonucu, 2019 yılının ilk yarısında 62  kadın  Sosyal Hizmetler Dairesi’nin  hazırlamış olduğu raporlar ışığında,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği  ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, adli yardım desteği almıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi aracılığıyla;  risk altındaki kadınlar için, Vakıflar İdaresi ile işbirliği yapılarak, kira desteği sağlanmış ; 19 şiddet mağduru kadın  Sığınma Evi talebinde  bulunmuş, Lefkoşa Türk Belediyesi ile yapılan istişareler ile,  Belediye’ye ait kadın sığınma evine yerleştirilmiştir.

 Lefkoşa Türk Belediyesi,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,  Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü , SOS Çocuk Köyü Derneği ile Bakanlığımız  arasında, kadına yönelik  şiddet ve  ev içi şiddetin önlenmesi  çalışmalarına yönelik veri toplama  ve eğitim konusunda Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon  Mekanizması için protokol imzalanmıştır. Protokol  ilgili kurumlar arasında  araştırma,veri toplama hizmet içi eğitim  ve risk değerlendirmesi yapılması konularında işbirliği yapmayı,  ev ve aile içi şiddetle ilgili  bilgilerin en geç 24 saat içinde online sistemde paylaşılmasın ve veri tabanı oluşturulmasını öngörmekte, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ni de koordinatör kurum olarak görevlendirmektedir.

Kadına Yönelik Şiddet ve ev içi şiddetle etkin mücadele,  toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ile mümkün olacaktır. Unutulmamalıdır ki, kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimlere, siyasi partilere ve sendikaların kadın kolları temsilcilerine, yasama, yürütme ve yargıya büyük görevler düşmektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ancak devlet ve sivil toplum örgütlerinin koordineli işbirliği ile daha etkin olabilecektir.   Dolayısıyla disiplinler arası bir yaklaşımla çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların baştan sona önleme/koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla süreçte yer alması, kadına yönelik şiddetle mücadele açısından   son derece önemlidir.

Bu düşüncelerle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tüm kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu  belirtir,  kadınların toplumsal rol ve statülerinin yükseldiği, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere kolay ulaşabildiği, üretime, yönetime katılma imkanlarının ve kalkınma sürecine katkılarının arttığı, eşitlikçi, demokratik bir toplum  temennisiyle; şiddetten arınmış bir dünya dilerim."

banner56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER