“Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı görüşüldü

“Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı görüşüldü
banner32

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün saat 09.30’da toplandı.  
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı görüştü. 
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında, 23 Haziran Salı günü ele almaya devam edecek.
“Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi şöyle;

banner69
 “Ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikler, son yıllarda artan kirlilik sebebiyle yok olma tehlikesi altındadır. İklim değişimi ve biyoçeşitliliğin azalması gibi küresel sorunlar da adamızı etkilemektedir. Ekosistemlerin bozulması ve çevre kirliliği, pandemi sürecinde bir kez daha görüldüğü gibi halk sağlığı ile doğrudan alakalıdır. Bu bağlamda kirliliğin önlenmesi ve doğanın korunması, toplumumuza ve gelecek kuşaklara karşı önemli bir sorumluluktur. Çevre Yasası, pek çok konuda detaylı kurallar ve cezalar içermekle birlikte bazı hususlardaki para cezaları yetersizdir. Özellikle fosil yakıt kullanan büyük tesislerin yarattığı hava ve deniz kirliliğine uygulanan cezalar, bu kirliliğin maddi ve manevi bedelinden çok daha hafif kalmaktadır. Elbette aslolan, para cezası ödenmesi ve kirliliğin devam etmesi değil, küresel ısınmaya sebep olan fosil yakıt kullanımının belli bir program çerçevesinde tamamen ortadan kaldlrılması olmalıdır. Ancak bu süreçte de bu gibi tesislerin minimum düzeyde kirlilik yaratması ve/veya kirliğinin bedelini ödemesi çok önemlidir. Çevre Yasamızda da yer alan ‘Kirleten Öder’ prensibi ile çevreyi kirleten faaliyetlerden toplumun uğradığı zararın tazmini, çevrenin eski hale getirilmesi ve bu tür faaliyetlerin zarar verici etkilerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Özellikle atıkların ve/veya petrolün denizlere kaza ile de olsa boşaltılması ve büyük tesislerin bacalarından çıkan,duman ile halkın zehirlenmesi halen devam etmekte ve para cezaları çok hafif kalmaktadır. Çevre Yasası’nın 36’ncı maddesi ‘Sanayi Kirliliği Kontrolü ile İlgili Tüzük Yapma Yetkisi’ni düzenlemekte ancak baca gazı ile ilgili ayrmtılı kurallar ve bu tüzüğe uyulmaması halinde verilebilecek para cezalarının detayı Yasada belirtilmemektedir. Bu gerekçelerle bu Yasa Önerisi hazırlanarak büyük yakma tesislerinin ve atık yakma tesislerinin baca gazı ile ilgili kuralların ve cazaların detaylandırılması, denizlere atık ve/veya petrol boşaltılması konusundaki para cezalarının artırılması amaçlanmıştır.”

Komite toplantısına, “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile ilgili olarak davet edilen, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan ve Tolga Baki; Biyologlar Derneği’nden Hasan Sarpten ve Yeşil Barış Hareketi’nden Vijdan Şengör komiteye görüşlerini sundu. 

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, son olarak “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşüp oylamaya devam etti ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek. 

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:     
“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için ‘Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır.”
Komite toplantısına, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili olarak davet edilen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Havva Kozok; Başsavcılık’tan Savcı İlhan Damdalen ve Hukukçu İmge Saner; Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan (BTHK) Başkan Kadri Bürüncük, Hukukçu Sevilay Tacel, Mehmet Cezar; Polis Genel Müdürlügü’den Deniz Tatar, Uğur Yasakçı ve Osman Kayabaşı katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.
UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. 

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER