‘Çok sayıda sorunun olduğu bir gerçektir’

‘Çok sayıda sorunun olduğu bir gerçektir’
banner83
banner80

"Ülkemizde çocukların temel hakları ve ihtiyaçlarına önem verilmekle birlikte çözüm bulunamayan çok sayıda sorunun olduğu da bir gerçektir"

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlayarak, Kıbrıs’ta çocukların temel hakları ve ihtiyaçlarına önem verildiğini ancak çözüm bulunamayan çok sayıda sorun olduğunu dile getirdi.

“Çocuk Hakları, dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının tümünü tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.

Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranışsal ve psikolojik özelliklerinin olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının toplumsal bir görev olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi’nde tanımlanmaktadır.

Ülkemizde çocukların temel hakları ve ihtiyaçlarına önem verilmekle birlikte çözüm bulunamayan çok sayıda sorunun olduğu da bir gerçektir. Onlarca öğretmen ve temel alt yapı eksiklikleriyle açılan okullar ülkemizdeki çocukların uygun ortamda ve kalitede eğitim alamamasına neden olmaktadır.

Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçek nüfus bilinmediği ve sosyal devletin bir diğer önemli öğesi olan sağlık sistemine yeterli yatırım yapılmadığı için kamu sağlık merkezlerindeki ilaç, alt yapı ve personel eksiklikleri her geçen gün artmaktadır. Bu durum başta çocuklarımız olmak üzere toplumuzdaki tüm bireylerin eşit şekilde, nitelikli kamusal sağlık hizmetine ulaşamamasına neden olmaktadır. Unutulmamalıdır ki ‘sağlık bir maliyet değil bir yatırımdır.’

Dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır.

Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin, toplum veya ülke tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar çocuk istismarı olarak kabul edilir. Bir davranışın çocuk istismarı olarak tanımlanması için mutlaka çocuk tarafından algılanması veya yetişkin tarafından bilinçli olarak yapılması şart değildir.

Dünyada ve ülkemizde hem sosyal bir sorun hem de önemli bir halk sağlığı sorunu olan kadınlara yönelik şiddet ve çocuk istismarı olgularının son yıllarda giderek artış göstermesinden üzüntü duyuyoruz.

Kamusal alanlar başta olmak üzere ülkenin her yerinde çocukların yararı gözetilerek gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Her devlet çocukların yaşaması ve gelişmesi için azami çabayı göstermelidir. Devlet, çocukların aile bireyleri dahil herhangi bir kişi tarafından bedensel veya zihinsel saldırıya uğramaması, şiddet görmemesi, istismar ve kötü muameleye karşı korunması için yasal, idari, toplumsal ve eğitsel yönlerden bütün önlemleri almalıdır.

İdare, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkelerini ülkemizin hukuk yapısına uyarlamalı ve hayatın her alanında çocuk haklarını savunmak için gereken özen gösterilmelidir. Özetle idari ve toplumsal düzeyde çocukları bedensel ve ruhsal yönden yaralayacak hiçbir yaklaşıma izin verilmemelidir.

Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyururuz.

Dünyada ve ülkemizde yaşayan tüm çocukların insanlık onuruna yakışır, barış içinde geçireceği güzel günler görmesini diler ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlarız.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER