banner22

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
banner32

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı”nın geneli üzerindeki çalışmalarını sürdürdü. 
Komite bugün, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 10.00’da toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı”yla ilgili çalışmalarını ele almaya devam edecek. 
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.
Toplantıya ayrıca davetli olarak Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak tasarıyla ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler. 
YASANIN GEREKÇESİ 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı, “Hükümet Program ve Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda sürdürülebilir makroekonomik ve mali istikrarın sağlanmasını, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını” amaçlıyor.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısıyla, mevcut sistemin değiştirilerek daha etkin olması, Hükümet Programında da yer aldığı üzere uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması da hedefleniyor.
Bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir İç kontrol sisteminin oluşturulması ve bu suretle çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması da tasarının öngörüleri arasında yer alıyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER