Dillirgalılar uluslararası dernek çatısı altında toplanıyor

Dillirgalılar uluslararası dernek çatısı altında toplanıyor. Kurucu Başkan Aziz Kent,Dünyanın dört bir yanına dağılmış Dillirgalıları Uluslararası Dillirgalılar Derneği çatısı altına toplanmaya davet etiklerini söyledi.

Aziz Kent yaptığı açıklamada derneğin amaçlarını şöyle anlattı

“Kıbrıs denilen bu küçük ve küçük olduğu kadar da güzel olan adamızın bir ferdi olarak hayatım boyunca içerisinden çıkmış olduğum toplumuma büyük bir aşk ile hizmet etmiş biri olarak karşınızdayım. Birçoğunuz beni işadamı, turizmci kimliğim ile yakından tanımaktadır ve umarım ki bu alanlarda KKTC’ye yapmış olduğum hizmetler sizlerin takdirini kazanmıştır.

Uzun soluklu çalışma hayatım boyunca birçok tecrübeyi tatma fırsatı yakaladım. İngiltere de geçirdiğim yıllarda ki deneyimlerimi, orada kazandığım tecrübeleri kurduğum dostlukları

büyük bir şevkle bu güzel ülkemizin değerleri arasına katma gibi bir gayretim oldu. Elbette ki bizim kuşağımız şimdiki kuşaktan farklı bir ortamda yetişmişti. Bizim için yaşam mücadelesi sadece karnımızın doyması değil aynı zamanda hayatlarımızın güvence içerisinde olabilmesi ile de ilgiliydi. O zor yıllarda her Kıbrıslı Türk gibi bizde toplumumuzun geçirdiği sancılı günlerden üzerimize düşen payı yaşayarak geçtik ve hep birlikte bugünlere geldik.

İnanıyorum ki gelecek bugünlerden daha güzel olacaktır ve bizim de gayretimiz gücümüz yettiğince bu amaç için uğraşmaya devam etmektir. Bu kısa hatırlatmanın ardından meselenin aslına gelecek olursam sizlere Aziz Kent’in diğer bir yanını ve bugün bu buluşmamızın nedenini izah etmek isterim. Ben her şeyden önce bir Kıbrıslı Türk’üm ve Türklüğüm ile gurur duyarak bu günlere gelmiş bir insanım. Ama benim hepinizin yine bildiği bir başka özelliğim daha var ve gurur duyduğum diğer yanımdır. Ben Dillirgalı bir Kıbrıslı Türküm. Diyeceksiniz ne var bunda.. Kıbrıs’ta yaşayan tüm Kıbrıslı Türkler elbette ki adanın bir yerindendir. İzah edeyim … Bu güzel adada toplumumuzun maalesef gözden kaçırdığı, görmezden geldiği veyahut görmek istemediği bazı küçük ama çok önemli gerçekler vardır. Kimdir bu dilloralar, nerede yaşarlar, neler yaşadılar ve şu an ne durumdadırlar. Öncelikle dillirolar Kıbrıs’ın batısında Lefke’den sonra dağlık bir coğrafyada yaşamış yiğit, çalışkan ve ülkelerini seven insandırlar. Ancak tarih benim insanlarıma her zaman gülücükler dağıtmadı. Bölgenin büyük yerleşim yerlerinden uzak olması, ulaşım sıkıntıları bölge insanın hem eğitim hem de sağlık yönünden kalkınmasında hep sorun oldu. Adanın diğer halkı olan Rumlar tarafından kuşatılmış olmaları da hep bir problem olarak bizi etkiledi. Bu ortamda yaşayan dilliroların kalkınmadaki sıkıntıları onları tarih boyunca göçe zorladı. Bugün gerek Kıbrıs’ın gerekse dünyanın her yerine göçmüş dillirga Türkleri bulunmaktadır ve bu insanlar tarihsel bir mağduriyetin en güçlü kanıtıdırlar. 1974 öncesi maalesef ki insanlarımız dillirgalı olduklarını söylemeye dahi utanırlardı. Dillargalı olmak sanki bir suçmuş gibi birçok yerde bir nevi aşağılanma sözcüğü olarak anlam kazanmıştı. Napalım yani bölgede okul mu vardı da bizimkiler gitmezdi yoksa sanayi mi yada turizm mi? Bunlar yaşanmış anılarda kırıcı izler bırakmış gerçekler olsa da dillirgalılar hiçbir zaman kendilerini içerisinde var oldukları Kıbrıs Türklüğünden soyutlamadılar. Bunun en güzel örneği de milli mücadele yıllarında takındıkları tavır ve yaptıkları kahramanlıklardır. Bu adaya taşınan silahları kim taşıdı, cevap herkesin bildiği gibi bizim insanlarımız yani “bereketçiler”. Peki 1964 de Rum ve Yunan saldırılarına karşı kim göğsünü siper etti. Türkiye’de okuyan ve Erenköy direnişine katılan Kıbrıslı Türk öğrencilere kim evini barkını açtı. Biz açtık ve bundan gurur duyuyoruz. Peki 1974 sonrası ne oldu. Biz gene kıbrısın bu ücra yerinde sıkıştık. Tüm dillairga köyleri sığındıkları Erenköy de bitmek bilmeyen bir mağduriyet yaşadı. Ardından ise halkımızın büyük çoğunluğu Karpazda ki yeni Erenköye taşındı. Bir mahrumiyet bölgesinden diğerine. Bu göçte birçok aile parçalandı. Kimi küçük erenköye yerleştirilirken kimi ise büyük şehirlerde tutunmaya çalıştı. Bugün geldiğimiz noktada ise dilliroların sorunları bitti mi? Hayır bitmedi? Halkımızın büyük bir kısmı yeni erenköyde, büyük kısmı ise yurt dışına göç etmiş durumdadır ve aileler parçalanmıştır. Çok şükür artık bir devletimiz vardır ve bu devlet Türkiyemizin garantisi altındadır ve geldiğimiz noktada da halkımız artık kendini ifade edebilecek haklarını talep edebilecek bir kültürel seviyeye ulaşmıştır. Bugün kü dillirolar dillargalı olmaktan gurur duymaktadır. Dillarganın çetin doğa şartlarının getirdiği mücadele yeteneği bizi bu toplum içerisinde güçlü kılmaktadır. İşte bu aşamada eksiğimiz olan tek şey bu dağılmış halkı toparlamaktır. Yeni nesillere nereli oldukları, nerelerden geçilerek bugünkü kazanımlarını elde ettiklerini hatırlatmak görevimizdir. Geleceğe daha güçlü yürüyebilmenin önderliğini yapabilme derneğimizin ilk çıkış noktasıdır. bir ihtiyaç olduğunu düşünerek harekete geçme zamanımızın geldiğine şüphe yoktur. Dillirganın kendine has kültürü, yaşam tarzı kıbrısta ki diğer bölgesel olarak faaliyet gösteren kardeşlerimiz gibi en doğal haklarıdır. Bu nedenle tümdilliraga Türklerini kucaklayacak, onların sosyal, kültürel, ekonomik haklarını dile getirebilecek yeri geldiğinde ise her türlü ulusal ve uluslararası alanda haklarını aramak için Uluslararası Kıbrıslı Türk Dillirgalılar Derneğinin kurulması için gayret gösterdim. Ve bu konuda sağ olsunlar beni destekleyen gençlerle birlikte bu yola çıktım. Elbette ki sizde takdir edeceksiniz ki yaşı ilerlemiş biri olarak böylesi bir çalışmayı tek başıma sürüklememim imkanı yoktur. Ama amacımız güzel bir amaçtır. Kıbrıs Türk toplumu içerisinde hiçbir kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak dillirgalılarında bu toplum içerinde var olduklarını hatırlatmaktır. Dağılmış olmamıza rağmen kalbimiz ve yüreğimiz dillirganın tepelerinde atmaktadır. Tüm Kıbrısın severek dinlediği dillirga türküsünde ki gibi güzellikleri yeni nesillere aktarmak öncelikli hedefimizdir. Derneğimizin yıllarca yaşanan mağduriyete bir anda merhem olma gibi iddiası yoktur ama önce insanımızı toparlayıp sonra ise ata yadigarı Osmanlı mirası mülkiyetimize sahip çıkma hedeflerimiz arsındadır. Kıbrıs her geçen gün daha güzel günlere gebedir. Bu nedenle derneğimizin tüzüğünün amaçlar kısmında da ifade edildiği gibi ana hedefimiz kaybolmaya yüz tutmuş dillirga kültürünü korumak ve yaşatmaktır. Bu doğrultuda kültürümüzü yaşatmaya yönelik tüm dillirgalıların faaliyetlerini maddi ve manevi olarak desteklemek, tüm dillirgalıların tekrardan kaynaşmasını hedefleyerek bu konuda hem ulusal hem de uluslararası platforumda çaba göstermek, bu amaçlar doğrultusunda özellikle dillirga topraklarına sahip çıkabilme adına etkinlikler düzlemek hedeflerimiz arasında olacaktır. Bir zamanlar dillirga köylerinde rumları dahi kıskandıran festivallerimizi özlemek yerine bu tip etkinlikleri tekrardan hayata geçirebilmeyi başarmaktır.

Eğer başarabilirsek ki başarmak için yola çıktık, bölgenin ekonomik kalkınmasını da sağlayabilmek için adımlar atma niyetindeyiz. Bugün öksüz kalmış ve şu an bizim kullanımımızda olmayan binlerce dönüm arazi bizi beklemektedir. Bu KKTC ekonomisi için de büyük bir kayıptır. Bu arazilerin tekrardan yasal mülk sahiplerinin kontolüne iadesi ve ekonomik anlamda değerlendirilebilmesi hedeflerimiz arasındadır. Dünyanın dört bir yanına dağılmış dillirgalıları Uluslararası Dillirgalılar Derneği çatısı altına toplanmaya davet ediyorum. Bu bayrağı biz ayağa kaldırmayı bugün için başlattık ileriyegötürmek sizlerin görevidir. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum.

Uluslararası Kıbrıslı Türk Dillirgalılar Derneğinin Avukatı Nermin Görgün Tomgüsehan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

ULUSLARARASI KIBRISLI TÜRK DİLLİRGALILAR DERNEĞİ 05.11.2018 tarihinde tescil edilmiş olup tescil Numaramız DER.1.K:389'dır.Derneğimizin merkezi Lefkoşa Kazasında olmakla birlikte diğer kazalarda da şube açma hakkımız ve niyetimiz bulunmaktadır. Derneğimiz kurucuları Şöyledir;

1-Aziz KENT

banner91
2-Taner TAY

3-Hasan YENGİN

4- Doç Dr Bülent KIZILDUMAN

5-İsmet ÇETİNSEL

6-Gordon KENT

7-Ünsal ÖZBİLENLER

8-Mehmet OSMANLILAR

9-Atilla SÜREN

10-Nevzat ÖZBİLENLER

11-Ümit ÖZKIRAN

12-Aykan KIZILBORA

​Derneğimizin amacı özetle kaybolmaya yüz tutmuş Dillirga kimliği ve kültürünün korunması ve yaşatılması, Dillirga bölgesinin ekonomik kalkınmasına fayda sağlayacak faaliyetlerde bulunulmasıdır. İlaveten savaş sebebiyle Dillirgalıların maruz kaldıkları ekonomik sosyal ve siyasi mağduriyetlerin, göçlerin ve eğitim sorunlarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla konferans düzenlenmesi ,Dillirgalıların taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının akıbetinin araştırılması, korunması ve inkişafı amacıyla gerekli tüm müracaatların yapılması ,Dillirgalıların temel haklarının korunması, sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesidir. dedi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER