Emirname yürülüğe girdi

Emirname yürülüğe girdi
banner83
banner80

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

İçişleri Bakanlığı, taslağın halkın katılımına sunulduğu 19 Kasım’daki danışma toplantısında alınan sözlü görüşler ve sonrasında Şehir Planlama Dairesi’ne çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen yazılı görüşler (97 görüş) çerçevesinde taslak emirnamenin revize edildiğini ve halkın katılımından çıkan ortak ve dengeli sonuçların yürürlüğe giren emirnameye yansıtıldığını kaydetti. 

EMİRNAME EN GEÇ 2019’DA YÜRÜRLÜKTEN KALKACAK

Sözkonusu emirnameye konan bir madde ile, emirnamenin yürürlük süresi de düzenlendi. Emirnamenin, Ülkesel Fizik Plan’ın hedef, starateji ve politikaları kapsamında hazırlanmakta olan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı yürürlüğe girinceye kadar her hal ve karda 31/12/2019 tarihinde yürürlükten kalkacağı kayıt altına alındı. Bu madde ile emirnamenin esas amacının plan hazırlanıncaya kadar imar planı çalışmalarını güvence altına almak olduğu ve emirnamenin kalıcı bir düzenleme olmadığı teyit edildi.. 

EMİRNAMENİN AMACI

İmar planı yürürlüğe girinceye kadarki sürede kamu yararı için yürürlüğe sokulan emirnamenin amacı şöyle sıralandı: ;

- Kentleşme maliyetini artırıcı, doğal çevreyi tahrip eden, otomobil bağımlı, dağınık, parçacı, yaygın ve yollar boyu yapılaşma eğilimi gösteren bölgenin toparlanması ve dengeli gelişmenin sağlanması,
- Yerleşimlerin karakterlerini ve konut alanlarının bütünlüğünün korunması,
- Zengin doğal kaynakların, tarihi ve kültürel mirasın korunmasını sağlanması,
- Sulak alanlar ve orman alanlarının korunması,
- Verimli tarımsal alanların belirlenerek tarımsal üretimin devamının sağlanması, 
- Sağlıklı, işlevsel, adil, güzel, ekonomik, güvenli, kimlikli, yerel ölçeği, özgün kimliği ve özellikleri korunmuş, yaşanabilir yaşam alanları yaratılmasını ve gelişmesinin sağlanması,
- İskele bölgesinin turizmden alması gerekli payı alamadığı sebebi ile bölgeye getirilecek yatırımların ÜFP kapsamında dengeli ve sürdürülebilir kalkınma modeli ile birlikte yaratılmasının sağlanmasına çalışma yapılması zemininin yaratılması,
- Yeniboğaziçi’nin ‘sakin şehir’ olma özelliğini koruyup geliştirmesine yönelik dengeleyici bir planlama yapılmasının sağlanması,
- Gazimağusa – İskele Bölgesi’nde yeni gelişme fırsatları sunularak, bölgenin ekonomik faaliyet, konut ve gerekli hizmet alanlarının altyapı ile birlikte oluşması çalışmalarının sekteye uğramaması için gerekli düzenlemenin yapılması,
- Yapılacak gelişmelerde, trafo, su, atık, atık su, kamu yolu, otopark benzeri kamusal alanların ayrılmasının sağlanması, 
- Dere yatağı ve/veya su arkı ve çevresinin korunması, çocuk oyun alanı, park ve benzeri ortak yeşil alanların ayrılmasının sağlanması,
- Gelecekteki gelişmelerin genel planlama çerçevesi ile ‘gelişmelerin’ hedef, ilke ve sınırını, kural ve koşullarının belirlenmesi ve kullanımın akılcı bir şekilde yapılması 

Açıklamada, emirnamenin yürülüğünden önce, iyi niyetle proje hazırlayan yatırımcı kişi veya kurumların hak kaybına uğramalarının önlenmesi ve suistimal olasılığını bertaraf edebilmek maksadıyla da düzenleme yapıldığı da bildirildi. 

İçişleri Bakanlığı ayrıca, Şehir Planlama Dairesi’nin, emirnamenin yürürlüğe girmesine paralel, plan çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini, her disiplinden katılımcının planlama sürecine dahil olacağını, nihai planın bölge halkının ve yerel yönetimlerin katılımı ile tamamlanacağını da kamuoyuna duyurdu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER