Erhürman: "400 personelden 88'i mesai saatlerine uymadı"

Erhürman: "400 personelden 88'i mesai saatlerine uymadı"
banner32

Başbakan Tufan Erhürman, Kasım ayı içerisinde personel dairesi tarafından yapılan denetimleri kamuoyuyla paylaştı. Yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü, 77/1989 sayılı Yasa’nın 5’inci maddesinin 17’nci fıkrasının Daire’ye verdiği yetkiyi kullanarak, Kasım ayında, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Merkezi ve Daire’nin Lefkoşa Tarımsal Şubesi ile Lefkoşa İskan Şubesi, Çalışma Dairesi Merkezi ve Çalışma Dairesi Lefkoşa Şubesi ile Çalışma Dairesi’ne bağlı İzin Merkezi, Çalışma Dairesi Gazimağusa Şubesi, Turizm Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi Gazimağusa Şubesi ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Gazimağusa Bölge Şube Amirliği’nde yaptığı personel denetimlerinde, yaklaşık 400 personelin mesai saatlerine uyumunu ve saatlik, mazeret ve hastalık izinlerinde mevzuata riayet edilip edilmediğini denetlemiştir.

Denetimlerde, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Merkezi ve Daire’nin Lefkoşa Tarımsal Şubesi ile Lefkoşa İskan Şubesi, Çalışma Dairesi Merkezi ve Lefkoşa Şubesi ile Çalışma Dairesi Gazimağusa Şubesi, Turizm Bakanlığı ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nde toplam 88 personelin mesai başlangıç ve bitiş saatlerine ve/veya mesai arası giriş-çıkış saatlerine uymada gerekli özeni göstermediği ve/veya görev yerine gelmediği tespit edilmiş olup ilgili kişilerin isimleri kurumlarına yazılı olarak bildirilmiştir.

Ayrıca Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Gazimağusa Bölge Amirliği’nde devam defterinin düzenli imzalanmadığı belirlenmiş olup gerekli uyarı yapılmıştır. Yazılı bildirimlerde, “tüm personelin mesai saatlerine uymaları konusunda uyarılması, uymamayı alışkanlık haline getirenler ile görev yerine mazeretsiz gelmeyenler veya görev yerinden izinsiz ve özürsüz olarak ayrılanlar hakkında disiplin işlemi başlatılması veya Kamu Görevlileri Yasası’nın 121’inci maddesi ile Toplu İş Sözleşmesi’nin Ücret Evsaf ve Barem İçi Artışlar başlığı altında yer alan 11’inci maddesinin 4’üncü fıkrası kurallarının uygulanarak maaşlarından kesinti yapılması gerektiği” de bildirilmiştir.

Bunun yanı sıra, denetime gidilen kurumlardaki iş yükü, personelin görev yerlerinin verimli çalışma ortamı yaratıp yaratmadığı ve yurttaşa doğrudan hizmet verilen kurumlarda verilen hizmetin kalitesi gibi hususlardaki görüşler de ilgili kurumlara iletilmiştir. Bu arada, Çalışma Dairesi’ne bağlı İzin Merkezi’nde yapılan personel denetiminde, son bir haftalık devam defteri incelendiğinde, genel olarak personelin mesai saatlerine uyduğu, devam defterinin personel tarafından giriş ve çıkışlarda düzenli olarak imzalandığı, denetim sırasında görev yerinde bulunmayan personelin izinli veya raporlu olduğu tespit edilmiş olup, çalışma koşullarının zor ve iş yoğunluğunun fazla olmasına karşın, Merkez’de personelin büyük bir özveri ile çalışması takdirle karşılanmıştır.

Gelir ve Vergi Dairesi Gazimağusa Şubesi’nde de devam defterinin düzenli olarak imzalandığı, görev yerinde bulunmayan personelin izinli ve/veya hasta raporlu olduğu ve hizmetin yürütülmesinde de herhangi bir aksama yaşanmadığı memnuniyetle tespit edilmiştir.

Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü’nün personel denetimleri düzenli bir biçimde devam etmektedir. Hatırlanacağı gibi Ekim ayında da çeşitli idari birimlerde 300 personelle ilgili denetim yapılmış, 79 personelin mesai başlangıç ve bitiş saatlerine ve/veya mesai arası giriş-çıkış saatlerine uymadığı tespit edilmiş ve ilgili kişilerin isimleri kurumlarına yazılı olarak bildirilmişti. Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili sonuçlar aylık olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir. Denetimlerin temel amacı kamu hizmetlerinde düzenin, verimliliğin ve özellikle de yurttaş memnuniyetinin sağlanmasına katkı koymaktır. Bunun için kamu hizmeti sunan tüm birimlerde görev yapanların desteğine ihtiyaç vardır. Kamu hizmetinde görev yapan personelin ve amirlerinin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini diler, mevzuata uygun biçimde görevlerini ifa eden kamu personeline teşekkürlerimi sunarım."

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER