banner22

Hak Sen'den hükümete çağrı

Hak Sen'den hükümete çağrı
banner32

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Aile, Kadın ve Çocuk Hakları İzleme Komitesi, tespit ettikleri endişe ve kaygılar konusunda hükümete çağrıda bulunma kararı aldı. Hükümetten özellikle özel sektörde kadın çalışanların haklarının daha gözle görülebilir şekilde netleşmesini sağlamasını talep eden HAKSEN, bunun için hükümet programlarında yer alan AB normlarına uygun İş Yasası’nı biran önce hazırlanarak, meclise sevk etmesini istedi.
HAKSEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Aile, Kadın ve Çocuk Hakları İzleme Komitesi, görev dağılımı sonrasında yaptığı ilk toplantıda, 2019- 2022 tarihleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, çocuk hakları ve aile temelinde çalışmalar gerçekleştirmek ve uygun görülen projeleri destekleyerek paydaşlarla işbirliği yapma kararlılığı üzerinde duruldu.
Açıklamada,  “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi”ne (CEDAW) göre, taraf devletlerin, kadınlar ile erkeklerin tüm ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve siyasi haklardan eşit olarak yararlanmalarını temin etme mükellefiyeti bulunduğu vurgulandı.
Bu ve benzeri anlaşma, sözleşme veya yerel mevzuata rağmen, kadınlara karşı ayırımcılığın hala devam ettiğine değinilen açıklamada, “Bir ülkenin tam ve eksiksiz kalkınmasıyla refahın ve barışın elde edilmesi, kadınların erkeklerle eşit şartlarda her alanda azami katkılarını gerektirir” denildi.
HAKSEN’in yeni hükümetten talepleri şöyle;
“Sosyal Hizmetler Dairesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, Çalışma Dairesi gibi dairelerin mali kaynak ve insan kaynağı açısından desteklenmesi,
Kadınlara destek verebilecek tüm kamu kurum ve kuruluşlarının erişim kanallarının kamu spotlarıyla halkımıza duyurulması ve bu kurum ve kuruluşlara 7/24 erişim imkânı sağlaması,
AB normlarında özel sektör çalışanlarının özellikle kadınların haklarını arttırıcı hamileliği ve anneliği engel olarak görmekten çıkaracak düzenlemeleri içerecek “İş Yasası’nın” yürürlüğe girmesi,
Toplumsal Cinsiyet eşitliği ile tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini her seviyede teşvik etmek için sağlam politikalar ve uygulanabilir yasalar kabul edip bunları güçlendirmek,
Fiziksel, cinsel, ekonomik istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri bir kadın konukevi oluşturulması,
Ülkemizde bilinen ancak görmezden gelinen zaman zaman tepkiler karşısında ileri ve geri adımlarla geçiştirilen kadın ticaretinin her şekliyle önlenmesi için yasa dâhil gerekli bütün önlemlerin alınması da yeni hükümetin görevlerinden biri olmalıdır.
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanarak, mevcut ve gelecek hükümetlerin; Bakan, Müdür veya Parti politikası yerine geçmiş çalışmaları, plan ve projeleri göz ardı etmeyerek hem insan kaynağı israfı, hem de mali kaynak israfı yaratmadan bir bütünlük içinde devlet politikası oluşturarak hareket etmesi sağlanmalı”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER