HÜR-İŞ FEDERASYONU BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE “MUTFAK ATEŞİ” YAKTI

HÜR-İŞ FEDERASYONU BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE “MUTFAK ATEŞİ” YAKTI
banner32


Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve federasyona bağlı Memur-Sen, Kamu-İş, DAÜ-Per-Sen, Bel-Sen, Din-Gör-Sen, BASS, Bay-Sen ve Büro-İş sendikaları, Başbakanlık önünde “Mutfak Ateşi” yaktı.

Saat 19:00’da başlayan eylem ülkedeki pahalılığı, zamları protesto etmek ve farkındalık yaratmak için gerçekleştiriliyor.

“Mutfak Yanar, Tüccar Sokar, Hükümet Bakar” , “Ne Demek Işık Yok Çalışır Yakarız”, pankartlarının asıldığı eylemde, “Boş Tencere Kaynasın” sloganıyla ateş yakıldı.


Eylemde TL’nin döviz karşısında sürekli olarak değer kaybetmesi nedeniyle, hükümet edenlerin bütün tüketim maddelerine sürekli olarak zam yapan rantçılara göz yumduğu, bunun yanı sıra, hükümetin de gerek benzine, gerek elektriğe, gerekse süt ürünlerine uyguladığı zamlar neticesince küçük esnafın iflas noktasına geldiği, vatandaşın da tükendiği savunuldu.

ÇALUDA

Eylemde bir konuşma yapar Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, dövizin yükselişi ve yaşanan pahalılık karşısında gerekenleri yapmamakla eleştirdiği hükümeti, elini bordrolu olarak çalışanların cebine atmakla, sendikaları dışlamakla, sermayeye teslim olmakla ve halkı göçe zorlamakla suçladı.

Hükümetin insanları daha da fakirleştirdiğini savunan Çaluda, hükümetin bankaların dövizi sabitlemesini sağlayabileceğini, siyasi partilere yaptığı katkıyı, örtülü ödenekleri ve izaz ikramlara yaptığı harcamaları kaldırabileceğini söyledi.

ATAN

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da “Bu gömlek bu iktidara bol geliyor” dedi ve hükümeti halkı isyan noktasına getirmekle suçladı.

“ ‘Dövizin yükselişi karşısında bir şey yapamıyoruz’ demek olmaz” diye konuşan Atan, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı da “dövizle borçlananlar borçlanırken bana mı sordular” ifadesinden dolayı “seviyesizlikle” suçladı.

BEYİT

Mec-Sen Batu Beyit de, Mecliste başlattıkları grevin 5. gününde olduklarını hatırlattı ve grev kararlarını açıkladıkları günden itibaren ortaya çıkan toplumsal hareketliliğin ne kadar doğru bir karar aldıklarını gösterdiğini söyledi.

Beyit, hükümet tarafından gerekli önlemlerin alınmaması halinde Meclisin Yasama Yılı açılış tarihi olan 1 Ekim’den itibaren şok eylemleri devam ettirme kaydıyla süresiz grevlerini noktaladıklarını da açıkladı.

HÜR-İŞ’İN HÜKÜMETE SUNDUĞU EKONOMİK ÖNLEMLER PAKETİ 

Eylemde Hür-İş Federasyonu tarafından Ekonomist Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ile birlikte yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde hükümete sunduğu Ekonomik Önlemler Paketi de okundu.

Belirli ciro üzerindeki işletmelerden ve varlıklı kişilerden servet vergisi alınması, dış temsilci ve müdür, müsteşar baremindeki maaşlardan yüzde 20 kesinti yapılması, Elektrikten alınan KDV’nin sıfırlanması, barikatlardaki geçişlerin kolaylaştırılması gibi önerilerin de yer aldığı öneri paketinin tamamı şöyle:

banner69


“1. A- BÜTÇE GELİRLERİNİN ARTIRILMASI
I. Gazino, Bet Ofisi ve Gece Kulüplerinden servet vergisi ve ülkede belirli ciro ve varlık üzerindeki büyük işletme ve zenginlerden servet(zenginlik vergisi) alınması. 
II. Devletin 100 Milyon TL’yi aşkın özellikle mahkeme kararı ile kesinleşmiş alacakların derhal tahsil edilmesi
B- BÜTÇE GİDERLERİNDEN TASARRUF EDİLMESİ
I. Dış temsilci ve Müdür, Müsteşar baremindeki maaşlardan yüzde 20 kesinti yapılması ve maaş dengesizliklerin de bir nevi düzeltilmiş olması.
II. Devlet yangın yeri iken yabancı konuklara yönelik olanlar haricinde izaz-ikramların kaldırılması. 
III. Bütçede kalan hane halkı harcama kalemlerinin kaldırılması(örtülü ödenek)
IV. 6 ay süre için sağlık gibi elzem durumlar hariç devlet hizmet ve mal alımlarından vazgeçmesi,
V. Faydası olmayan birçok dış temsilcinin lağvedilmesi,
VI. Gezme maksatlı olan birçok dış ziyaretin iptal edilmesi,
VII. Siyasi partilere yapılan bütçe katkısının yüzde 10’a düşürülmesi,
VIII. Bakanlar da dahil resmi makam araçlarının yabancı konuk ziyaretleri haricinde kaldırılması ve sadece sağlık ve yangın gibi zaruri alanlarda makam aracı kalması, çalışanların bizim gibi(üvey evlat) kendi araçları ile daireye ulaşması,
IX. Elektrikten alınan KDV’nin sıfırlanması
X. Akaryakıttaki Devlet karı maliyetten düşsün
XI. Bankalarda krediler için faizsiz vade artırımına gidilmesi
2. ÜRETİM MALİYETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
I. İthal girdilerinin tüm vergileri sıfırlansın
II. Fizibil, rekabet edebilirliği yüksek ve ihracat potansiyeli olan işletmelere elektrik başta olmak üzere Kalkınma Bankası ve KOBİGEM tarafından girdi desteği verilmesi
III. Güneş enerjisine işletmeler tarafından geçişin teşvik edilmesi
IV. Yerli istidam ve sendikalı işçi çalıştıran işletmelere sosyal güvenlik desteği verilmesi
V. Sosyal güvenlik katkılarının Güney Kıbrıs’taki seviyeye çekilmesi
3. DAR GELİRLİ KESİMLERİN EKONOMİK DARBOĞAZDAN ÇIKARILMASI
I. Özellikle asgari ücretli ve zaruri olarak döviz kredisi(ev borcu vs.) alan hanelerin Kaymakamlıklar ve bağımsız kurullar tarafından belirlenip “Dar Gelirli” şeklinde belirli süre için kart dağıtılması (SOSYAL HUKUK DEVLETİNİN İŞLETİLMESİ)
II. “Dar Gelirli” kesimlerin sağlık ve benzeri devlet vergilerinden belirli süre muaf tutulması(ilaç, tahlil vs. giderleri)
III. Vakıflar İdaresinin misyonuna uygun olarak kaynaklarının “Dar Gelirli” kesimlere ayni veya nakdi destek vermek için kullanılması,
IV. Tüm Bankalar Vakıflar Bankası’nın yaptığı gibi kârlarından feragat ederek “Dar Gelirli” kesimlerin döviz kredilerine(ev borcu vs.) destek verilmesi (bankaların da fedakarlık yapması)
V. Merkez Bankası yapmış olduğu kârlardan fedakarlık yaparak ederek “Dar Gelirli” kesimlerin döviz kredilerine destek verilmesi
VI. Yaklaşık 20 yıldır tahsil edilemeyen batık banka borçlarının cebren behemehâl tahsil edilerek “Dar Gelirli” kesimlerin döviz kredilerine destek verilmek için kaynak yaratılması
4. DÜŞEN REFAHTAN DOLAYI TOPLAM TALEBİN ARTIRILMASI
I. Talebi artırırken ithalatın değil özellikle yerli üretim ve istihdamın artırılmasına dikkat edilmelidir
II. Ülkemizde üretilen temel gıda ve temizlik malzemelerin, mobilya ve benzeri ürünlerin vergilerinin ve KDV’sinin sıfırlanması 
III. Döviz krizinin yarattığı fırsatların başında gelen Güneydeki ticaretin Kuzeye kaçması olgusu karşısında geçişlerin teknik olarak kolaylaştırılması, hızlandırılması ve farkındalık için pazarlama desteği verilmesi.”

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER