KIBRIS TÜRK EDEBİYATI VE EDEBİYATÇILARI SEMPOZYUMU 5 MART'TA...

  “Üçüncü Uluslararası KIBATEK Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu”, 5 ve 6 Mart tarihlerinde Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilecek.Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya...

KIBRIS TÜRK EDEBİYATI VE EDEBİYATÇILARI SEMPOZYUMU 5 MART'TA...
banner83
banner80

banner69
 

 

“Üçüncü Uluslararası KIBATEK Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu”, 5 ve 6 Mart tarihlerinde Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilecek.
Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek sempozyuma KKTC’den çok sayıda bilim adamı ve araştırmacı yanında, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gagauzyeri - Moldova, İran, Kazakistan, Özbekistan, Polonya ve Rusya’dan akademisyenler katılacak.
Toplam 67 bildirinin sunulacağı sempozyumda 14 oturum yapılacak. Oturumlar, hayatta olmayan Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın iz bırakmış edebiyatçıları Ali Nesim, Aşık Kenzi, Bener Hakkı Hakeri, Fikret Demirağ, Hafız Cemal Lokmanhekim, Harid Fedai, Hikmet Afif Mapolar, Kaytazade Nazım, Müftü Hilmi Efendi, Nevzat Yalçın, Osman Türkay, Özker Yaşın, Suna Atun,  Süleyman Uluçamgil’in adını taşıyacak.
Sempozyum, İsmail Bozkurt’un genel koordinatörlüğünde KIBATEK, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi ve Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği işbirliğinde düzenlendi.
Sempozyumdan sonra, 67 bildirinin kitaplaştırılmasıyla, bugüne kadar Kıbrıs Türk Edebiyatı alanında yayınlanmış en kapsamlı kitap ortaya çıkacak.
Sempozyumun açılış töreni, 5 Mart Pazartesi saat 09.00’da Lefkoşa AKM’de yapılacak. Oturumlar 5 ve 6 Mart günleri yine AKM’de gün boyu sürecek. Açılış töreni ile tüm oturumlar halka açık olacak.
SEMPOZYUMDA SUNULACAK 67 BİLDİRİ...
Sempozyumda sunulacak 67 bildiri şöyle:
“-Prof. Dr. Oğuz Karakartal (KKTC) / Kıbrıs Türk Edebiyatçılarının Ana Dili – Türkçe Karşısındaki Tutumları”   
- Prof. Dr. Saadettin Yıldız (KKTC) / “Harid Fedai’nin Şiir Dili”
- Dr. Emin Onuş (KKTC) – Çağın Zort (KKTC) / “Geleneğin Bir Devamı Olan Hiciv, Yergi- Taşlama Sanatının Harid Fedai’nin Şiirlerine Yansıması”
- Hüseyin Ezilmez (KKTC) / “Harid Fedai’nin Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatına Dair Görüşleri” 
- Meral Kutluğ İlsever (Türkiye) /  “Edebiyat ve Kültür Adamı, Araştırmacı Yazar, Düşünür ve Şair Harid Fedai” 
- Arslan Bayır (Türkiye) / “Harid Fedai’nin Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihine Olan Katkısı”
- Prof. Dr. Ali Yakıcı (Türkiye) / “Kıbrıs Türk Halkı’nın Kültürel Hayatını Arif Nihat Asya’nın Dizelerinde Yaşamak”
- Yard. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır (KKTC)– Yard. Doç. Dr. Burak Gökbulut (KKTC) / “Süleyman Uluçamgil’in Gözüyle Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yönetimi”
- Doç. Dr. Nadejda Chirli Özakdağ (Türkiye) – Nazlı Asena Berkörs (Türkiye) / “Şehit Süleyman Uluçamgil’in Şiirlerinde Yer Adları Üzerine”
- Dr. Can Şen (Türkiye) / “Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil’in Saray Gibi Adlı Yarım Kalmış Piyesi Üzerine Bir İnceleme” 
- Dr. Gökşen Yıldırım (Türkiye) – Ünal Yıldırım (Türkiye) / “Süleyman Uluçamgil’in Şiirlerinde Özgürlük ve Milli Kimliğin İnşası” 
- Prof. Dr. Meral Demiryürek (Türkiye) / “Taner Baybars – Osman Türkay – Talat Halman Mektuplaşmaları Bağlamında Türk Edebiyatı”
- Doç. Dr. Apollinariia Avrutina (Rusya) / “Osman Türkay Rusya'da”
- Vaqıf Vusale Orucov (Azerbaycan) /“Kıbrıs Türk Şairi Osman Türkay’ın Şiirinin Temel Özellikleri”.
- Azim Suyun (Özbekistan) / “Özbekistan’da Bilinen Yönleriyle Osman Türkay” 
- Doç. Dr. Tahir Oruçov (Azerbaycan) / “Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Osman Türkay Gelenekleri” 
- Yard. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız (KKTC) /“Kuzey Kıbrıs İlkokul Ders Kitaplarında Olaya Dayalı Türlerde Moral Değerler Sistemi”
- Prof. Dr. Tuğrul İnal (Türkiye) – “Dervişe Güneyyeli Kutlu: Nefes İçin Dramatik Bir Okuma, Bir Empati Denemesi ” 
- Doç. Dr. Grazyna Zajac (Polonya)  / “Polonya’da Kıbrıs Türk Edebiyatına Dair İlk Kapsamlı Kitap Bölümü”
- Doç. Dr. Elmira Memmedova Kekeç (Azerbaycan) / “Metinlerarası İlişkide Yaş Destanları (Manisalı Caminin Muhabbetname Mesnevisi ve Oğuz Yorgancıoğlu’nun Yaş Destanı Örneğine)”
- Doç. Dr. Marhabo Kuchkarova (Özbekistan) / “Babahan Şerif Tercümesinde Mangal Orijinal ve Tercüme Metinlerin Karşılaştırmalı Tipolojik Analizi”
- Dr. Ayşe Tomat Yılmaz (Türkiye) / “İsmail Bozkurt’un Mangal adlı Romanı’nda Oidipus Kompleksi Görünümleri”
- Doç. Dr. Canan İleri (Türkiye) – Doç. Dr. Nazife Aydınoğlu (Türkiye) / “Özden Selenge’nin ‘Sevgi Gülü’ Çocuk  Oyununun Düşündürdükleri”
- Yard. Doç. Dr. Yurdal Cihangir (KKTC) / “Özden Selenge’nin Romanlarının Kıbrıs Türk Edebiyatı’ndaki Yeri” 
- Ulus Irkad (KKTC) / “Namık Kemal’in Kıbrıs’ta Yazdığı Eserler Hakkında Bilgiler ve Yorumlar” 
- Dr. Emin Onuş (KKTC) / “Susuzluk Sorununun Kıbrıs Türk Yazınına Yansıması Üzerine”
- Selcan Koca Sarı (Türkiye) / “Ahmet Raik’in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri”
- Tahereh Mirzaeisaeidabad (İran) / “Fikret Demirağ ve Nima Yuşic’in Şiirlerinde Nostalji Kavramının İncelenmesi”
- Yasemin Usta Demirlikan (Türkiye) – “Nafia Akdeniz ve Fikret Demirağ Şiirlerini Coğrafi Merkezli Kuram ile Yeniden Okumak” 
- Hüseyin Ezilmez (KKTC) / ‘‘Kıbrıs Türk Şiirinde ‘74 Kuşağı’ ve Savaş Karşıtı Söylem”
- Prof. Dr. Nizami Muradoğlu (Azerbaycan) / “Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri ve Turnalar Dergisi” Metin Turan (Türkiye) / “Faize Özdemirciler’in Şiirinde Geçmiş-Gelecek ve Yalnızlık Hali” 
- Prof. Dr. Ali Yakıcı (Türkiye) – Banu Alipbekova (Kazakistan) / “Baf Bölgesinden Derlenen Halk Edebiyatı Ürünlerinde Türklerin Sosyokültürel Yapısına Dair İzler”
- Dr. Javad Kamvarbakhshayesh (İran) / “İran Kültürü ve Edebiyatında Kıbrıs Türk Edebiyatının Statüsü ve Pozisyonu” 
- Yard. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız (KKTC) – Meral Tüfekçi (KKTC)/ “Kuzey Kıbrıs İlkokul Ders Kitaplarında Duyguya Dayalı Türlerde Moral Değerler Sistemi”
- Sanabar Tulaganova Panciyevna (Özbekistan) / “Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu Topluluğunun Bilimsel Önemi” 
- Ahmet Üngüder (KKTC) / “İki Ada ve İki Hikemi Eser: Abidin Paşa Saadet-i Dünya (Rodos, 1895) ve Rauf Denktaş Saadet Sırları (Lefkoşa 1943)
- Yard. Dr. Burak Gökbulut (KKTC) – Yard. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır (KKTC) / “Ali Nesim’in 
Kıbrıs Türk Kültürü İçerisindeki Yeri”
- Prof. Dr. Birsen Karaca (Türkiye) / “Edebiyat ve Sinema Ekileşimine Bir Örnek İsmail Bozkurt’un Eserlerinde Zaman ve Mekân Kurgusunun Analizi”
- Mercan Civan (Bulgaristan) / “Kıbrıslı Türk Yazar İsmail Bozkurt’un Eserlerinde Kıbrıs Türkü’nün Ruhu, Tarihi, Hoşgörüsü ve İnsan Sevgisi”  
- Doç. Dr. Mehmet Çevik (Türkiye) / “Kıbrıs Türk Fıkralarında Kıbrıslı/Türk Tipi” 
- Ulugbek Fayzullyevich Sattarov (Özbekistan) / “Kıbrıs Türk Efsanelerinin Tarihi Temelleri” - Prof. Dr. Ulvi Keser / “Kıbrıs Türk Şiirinde Akdeniz ve Akdenizlilik İmgesi Üzerine”  
-Havva Çınar (KKTC) – Yusuf Yaman (KKTC) / “Kıbrıs ve Türkiye Arasında Sıkışmış Bir Şair: Ali Hilmi Sedat Törel”
- Mine Hoşcan Bilge (Türkiye) / “Kıbrıs Türk Edebiyatında Arayüz Yöntemiyle Mehmet Kansu Eserlerinin İncelenmesi”
- Yard. Doç. Dr. Şentaç Arı (KKTC)/ “Kıbrıs Türk Şiirinde Kadın”
- Celâl İnal (Türkiye) / “Pembe Marmara’nın Poetikası Üzerine” 
- Prof. Dr. Tanju İnal (Türkiye) / ”Umutsuzluk - Umut Diyalektiğinde Özker Yaşın – Bütün Kapılar Kapandı, İsmail Bozkurt – Bir Gün Belki” 
- Prof. Dr. Işıl Altun (Türkiye) – Prof. Dr. Zafer Demir (Türkiye) / “Bir Kıbrıs Kahramanının Zirköy – Mermertepe Yolculuğu”
- Prof. Dr. Sevim Akten (Türkiye) / “İsmail Bozkurt’un Yusufçuklar Oldu Mu Romanında Aydın Dönemecindeki Bir Kişi” 
- Doç. Dr. Ateş Ehmedli (Azerbaycan) / “Kıbrıs Türk Edebiyatının Gelişim Evreleri”
- Doç. Dr. Osman Yıldız (KKTC) / “Fikret Kürşat’ın Şehit Mustafa Ali Rıza ve Tuncay Başlıklı Şiiri”
- Prof. Dr. Aynur Koçak (Türkiye) / “Kıbrıs Masalları Ekseninde Olağanüstü Varlıklara İşlevsel Bir Yaklaşım” 
- Yard. Doç. Dr. Elza Alişova Demirdağ (KKTC) /”Osman Güvenir Şiirinin Rengi: Griyle Mavi”
- Prof. Dr. Tülin Arseven (Türkiye) / “Issızlığın Ortasında Kıbrıs” 
- Yard. Doç. Dr. Atiye Nazlı (Türkiye) / “Bir Masal, İki Kaynak: Çengi Dilaver ve Perizat” 
- Doç. Dr. Esra Karabacak (KKTC) / “Bir Kıbrıs Gazetesi Söz Üzerine Dil ve Edebi Değerlendirmeler” 
- Sinem Tumburi Tulga (KKTC) / “Numan Ali Levent’in Öykülerinde Gerçekçilik”
- Doç. Dr. Gulnoz Sattorova (Özbekistan) / “Özbekistan’da Kıbrıs Türk Edebiyatı Örneklerinin İncelenmesi”
- Dr. Banu Altınova (Türkiye) / “Gürkan Uluçhan’ın Romanları”
- Dr. Nurtaç Ergün Atbaşı (Türkiye)  / “Salih Şahin’in Eserlerinde Kıbrıs”
- Zeynep Süphandağ (Türkiye) / “Havva Tekin’in Yeşil Adanın Çocukları Romanının Alımlama Estetiği Bağlamında İncelenmesi” 
- Prof. Dr. Mehmet Demiryürek (Türkiye) - Prof. Dr. Meral Demiryürek (Türkiye) / “XIX. Yüzyıl Başlarında Lefkoşa’da Edebi Zevk”
- Prof. Dr. İsmail Güleç (Türkiye) / “Şehidalar İle İlgili Söylenceler” 
- Prof. Dr. Hanife Dilek Batislam (Türkiye) / “Sümbül Kasideleri ve Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi’nin Sümbül Kasidesi” 
- Doç. Dr. Meriç Harmancı (Türkiye) “Kıbrıs Masallarında Kahramana Yardımcı Dişil Ögeler”
- Doç. Dr. Yunus Kaplan (Türkiye) / “17. Yüzyıl Divan Şairi Kıbrıslı Siyahî Mustafa Dede’nin Denizcilik Terimleriyle Yazdığı Şiirleri.”

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER