Komite, bir yasa tasarısı ve bir yasa önerisini onayladı

Komite, bir yasa tasarısı ve bir yasa önerisini onayladı
banner32

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında, bugün saat 09:00’da toplandı.  

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ve “Anayasa ( Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüşerek oybirliği ile onayladı.

“Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın Geçici 1’inci maddesinde; site ve apartman kayıtlarında çıkabilecek zorlukları aşmak amacıyla, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, kaydın yapılması için muvafakatname vermeyen hissedarın imzasına gerek olmaksızın, muvafakatname vermeyen hissedarı mağdur etmeyecek şekilde kaydı yapar.

Ancak böyle bir kaydın yapılabilmesi için, hissedarların yarısından fazlasının muvafakatname vermesi koşuldur. Bu madde kuralları, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sonra yürürlükten kalkar” şeklinde bir düzenleme mevcuttur.  Bu düzenlemeyle yurt dışında olan veya muvafakatname vermeyen hissedarlar açısından mağdur olan mal sahiplerinin tapudaki işlemlerini yapabilmeleri sağlandı. İşbu düzenleme site ve apartman kayıtlarında çıkabilecek zorlukları aşmak amacıyla yapılmıştır. Uygulamada ise; aynı sıkıntı ve sorunlar parselasyonlarda da yaşanmaktadır. 

banner69
Bu nedenle bu kapsama parselasyon işlemleri de dahil edilmiştir. Mevcut Yasa'daki sözkonusu madde geçici olarak düzenlenmiş ve bu madde kuralları üç yıllığına geçerli sayılmıştır. Bu nedenle her üç yılın sonunda yasa değişikliği yapılması ve sürenin uzatılması ihtiyacı duyulduğundan bahse konu geçici maddenin yürürlükten kaldırılıp, kalıcı madde olarak düzenlenmesi Bakanlıkça uygun ve gerekli görülmüştür.”

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Anayasa ( Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü. Komite Yasa Önerisi’ni oybirliği ile onayladı.

“Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi ise şöyle:

“Yüksek Mahkeme Başkan ve Yargıçları altmışbeş yaşını diğer Yargıçlar ise altmış yaşını bitirinceye kadar görev yaparlar. Yine KKTC Başsavcısı, Başsavcı Yardımcısı ve Başsavcı Yardımcısı Muavinleri altmışbeş yaşını bitirinceye kadar Savcılar ise altmış yaşını bitirinceye kadar görev yaparlar. Gerek Yargıçların gerekse Savcıların en donanımlı ve tecrübeli oldukları yaşlarda mecburen emekliye çıkmak yerine tecrübe ve donanımlarından daha fazla yararlanmak amacı ile daha ileri yaşlara kadar görev yapmalarına olanak sağlanması için Yüksek Mahkeme Başkanı, Yüksek Mahkeme Yargıçları, Kaza Mahkemesi Başkanlar, diğer Yargıçlar, Başsavcı, Başsavcı Yardımcısı, Başsavcı Yardımcısı Muavinleri, Kıdemli Savcılar ve diğer Savcıların görevlerinin sona ereceği veya emekliye çıkacakları yaşlar hakkında düzenleme yapılmıştır.
Yüksek Mahkemenin Anayasa’dan ve diğer Yasalardan kaynaklanan görev ve yetkileri uyarınca yapmakta olduğu hizmetlerde ciddi artış olduğu nedeni ile bir Başkan ve yedi Yargıçtan oluşan Yüksek Mahkemedeki Yargıç sayısının artırılması ve Yargı erkinin daha sağlıklı ve hızlı hizmet edebilmesi ayrıca adaletin erken tecelli etmesi hedeflenmektedir.
Hazırlanan Yasa Önerisi ile Yüksek Mahkemenin yargıç sayısında artış olacağı dikkate alınarak Anayasa Mahkemesinde yedek yargıç olarak görev yapacak olan yargıçlar açısından açıklık getirilmiştir.

 Hazırlanan Yasa Önerisi ile Anayasa Mahkemesinin Adli Yargı ve İdari Yargı Mahkemeleri arasindaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlama yetkisine sahip olduğu düzenlenmiştir.

Hazırlanan Yasa Onerisi ile ayrıca Yüksek Mahkeme Başkanının gaybubetinde ve yine Başsavcının gaybubetinde kendilerine kimlerin vekillik edeceği, ayrıca Hukuk Dairesi Yasasında yer alan Başsavcı Yardımcısı Muavini mevkiinin Anayasa’da yer alması düzenlenmiştir.”

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem GürçağAltuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. 

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER