banner22

KTÖS, hizmet içi kurslarla ilgili önerilerde bulundu

KTÖS, hizmet içi kurslarla ilgili önerilerde bulundu
banner32

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğretmenlere, okul yöneticilerine yönelik gerçekleştirmeyi düşündüğü hizmet içi kursların eğitime olumlu  katkı getireceğini belirterek, önerilerde bulundu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilecek olan hizmet içi kursların kapsamının sadece öğretmenlerle sınırlı kalmaması, öğretmen adaylarına, öğrencilere ve ailelere yönelik hizmet içi kurs, seminer ve atölye çalışmalarının da planlanmasının eğitim açısından daha anlamlı olacağına inanç belirtti.

Maviş, hizmet içi kursların geliştirilmesi açısından şu önerilerde bulundu:
“Kursların bölgelere taşınması, öğretmenlerin ve diğer paydaşların ulaşılabilirliği ve katılım açısından daha verimli olacaktır.

Kurslar birden fazla tarihte organize edilerek, daha küçük gruplara hitap etmelidir.

Okullarda öğretmen eksikliği yaşanmaması adına kursların uygun tarih ve saatlerde planlanması doğru adım olacaktır.

Maviş, eğitim öğretim  faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından  hizmet içi kurs başlıklarını da şöyle sıraladı:
1.      Demokratik ve Barışçıl Eğitim

2.      Çocuk Hakları ve İnsan Hakları

3.      Okullarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

4.      Okul Öncesi Çocuklarda Güven Ortamı Yaratma

5.      Şiddetsiz İletişim

6.      Okullarda Akran Zorbalığı

7.      Okullarda Barış Kültürü Eğitimi

8.      Medya Okur Yazarlığı

9.      Tüm Öğretmenlere Yönelik Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi

10.  Engelli Çocuk Ailelerine Yönelik Çocuklarının Tacizden Korunma Eğitimi

11.  Tüm Öğretmenlere Yönelik Uygulamalı Davranış Analizi

12.  Çok Kültürlü ve Çok Dilli Eğitim Ortamları

13.  Okulöncesi Eğitimde Alternatif Eğitim Yaklaşımları

14.  Çocuk Gelişimi, Pozitif Disiplin ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları

15.  Demokratik Okul Örnekleri ve Demokratik Okullarda Karar Alma Mekanizmaları

16.  Resim Etkinliğinde Atık Malzemelerin Kullanımı

17.  Orf Aletleri ile Müzik Eğitimi

18.  Yabancı Çocuklara Yönelik Türkçe Öğretimi ve Oryantasyon

19.  Ailelere Yönelik Rehberlik Hizmetleri

20.  Ayrımcılık, Ötekileştirme, Farklılık, Nefret Söylemi ve Çocuklarda Barış Dili Oluşturma

21.  Karar Vermede Çocuk Katılımının Geliştirilmesi

22.  Okullarda Permakültür Uygulamaları

23.  İki Toplumlu Ortak Sözcüklerin Eğitim Sürecine Katkısı

24.  Oyun Temelli Öğrenme

25.  Toplumsal Travmalar Sonrası Çocuklara Psikolojik Destek

26.  Okulöncesinde Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri,

27.  Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında Eğitim ve Öğretim Tanımlaması

28.  Okul Yöneticisi Aday Öğretmenlerine Yönelik ‘Eğitim Yönetimi Modülü’

29.  Eğitim Hedefleri, Eğitim Programları ve Ders Kitapları ile İlgili Eğitim

30.  Sınıfta Olumlu Davranış Oluşturma

31.  Şiddet ve Stresle Başa Çıkma Yolları

32.  İş Yeri Güvenliği

33.  Sağlıklı Çalışma Ortamları ve Sendikalaşma

34.  Eğitimde Özelleştirme ve Ticarileştirmeye Karşı Kamusal Okulların Önemi

35.  Çocuklara Yönelik Çevre Bilinci Oluşturma

36.  Okul Dışı Öğrenme Ortamları

37.   Sportif faaliyetlerin artırılması

38.  Öğretmenler İçin ‘Doğa Atölyesi’ Modülü

39.  Trafik ve Çevre Eğitimi

40.  Kodlama Eğitimi

41.  Müzeler ve Sanat Eğitimi

42.  Satranç eğitimi

43.  Zorunlu aile eğitimi

44.  Trafik ve çevre eğitimi

45.  Sosyal beceri eğitimi

46.  Ev ekonomisi

banner56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER