Mahkemeler bütçesine onay

Mahkemeler bütçesine onay
banner32

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe maratonu sürüyor.
Genel Kurul  bugün ilk olarak 56 milyon 568 bin 700 TL’lik Mahkemeler bütçesini ele alarak,  oy birliğiyle onayladı.
Adalet Bakanlığı kurulması önerisine yanıt veren Maliye Bakanı  Serdar Denktaş,“Adalet Bakanlığı kurup yargıyı oraya bağlamayı istemek ülkenin sonunu istemekle eşdeğer” dedi.
HASİPOĞLU
Mahkemeler bütçesi ele alınırken ilk sözü alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Mahkemeler bütçesine UBP olarak destekleri olacağını, mahkemeler bütçesinin yetersiz olduğunu kaydetti.
Mahkemelerin,  bütçesinde herhangi bir kesinti olmaması gereken bir kurum olduğuna işaret ederek, mahkemelerin bütçesinin çok önemli olduğunu, adaletin bekleyemeyeceğini ve eksiği olmaması gerektiğini dile getirdi. 
Mahkemelerin iş yükünün ağır olduğunu ve personel eksiklikleri bulunduğunu ifade eden Hasipoğlu, oldukça stresli ve sorumluluk isteyen bir alanda çalışan mahkeme personelinin sayısının arttırılması gerektiğini kaydetti.
Huhuk alanında bilgi teknolojisine önem verilmesi gerektiğini de vurgulayan Hasipoğlu, Türkiye’de bulunan ulusal yargı ağı gibi bir sistemin de ülkeye adapte edilmesi gerektiğini, ancak bu tür işler için para gerektiğine işaret etti.
 Hasipoğlu, ülke seçim sisteminin de gözden geçirilmesi gerektiğini anlattı.
Emirname uygulamaları konusunda da eleştirilerde bulunan Hasipoğlu, yargı denetiminin Meclisin her kararında olması gerektiğine dikkat çekti.
ARIKLI
YDP Milletvekili Erhan Arıklı da konuşmasında, yargı bütçesinin oy birliği ile geçmesinin önemine işaret ederek, bütçesinin kısıtlı olmasını eleştirdi.
Arıklı, yargının içinde bulunduğu sorunlara işaret ederek, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in adli yılın açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulundu. 
Ülkeye giriş çıkışların denetlenmesi konusuna dikkat çeken Arıklı, suç oranlarındaki artışa da değindi.
İcra ve tebliğlerdeki sorunlara, mazbata sorununa işaret eden Arıklı, seçim sistemi konusundaki sorunları da dile getirdi.
Yargıda çifte standardın asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Arıklı, yargıdaki gecikmelere de değindi ve “geciken adalet, adalet değildir” diyerek, yargının sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı. 
Mahkemelerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, ancak bu bütçenin yeterli olmadığını, bu sebeple Mahkemeler  bütçesine ret oyu vereceklerini söyledi.
BÜYÜKOĞLU
HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda yaşanan sıkıntılara değinerek, ara emirlerinin çok uzun sürdüğünü ve yarattığı sıkıntılara işaret etti.
Mahkemelerin ara emri aldığında ivedilikle ve acil olarak bu kararların alınması gerektiğine dikkat çeken Büyükoğlu, bu konuda düzeltilebileceklerin düzeltilmesini istedi.
TAÇOY
UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, “adalet mülkün temelidir, ancak gecikmiş adalet ne kadar adalettir onu bilmiyorum” dedi.
Gönyeli yolu konusunda eleştirilerde bulunan Taçoy,  yolun kurallara aykırı yapıldığını ileri sürdü.
Adaletin gecikmesi konusuna da değinen Taçoy, mahkemelerdeki personel eksikliğine işaret etti.
Taçoy, Mahkemelerin eksikliklerinin  giderilmesinin önemini vurguladı ve personel sayısının da artırılması gerektiğini kaydetti.
ÖZDENEFE
CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, mahkemelerin bir çok noktada sıkıntıları olduğunu ve personelin büyük özveriyle çalıştığını ve bugünkü sistemin tüm aksaklıklarına rağmen çalışabildiğini söyledi.
Ümit ve temennisinin bu yıl mahkemelerin sıkıntılarının aşılması olduğuna işaret eden Özdenefe, icraya gelmiş işlerin ancak yüzde 2’sinin sonuca ulaşabildiğine dikkat çekti.
Ülkede hile yapmak suretiyle, mal kaçıran bir çok insan olduğunu, borçlarına rağmen lüks içinde yaşayan bir çok insan bulunduğunu vurgulayan Özdenefe, bunun da insanların adalet duygusunu ciddi şekilde etkileyen bir durum olduğunu ifade etti.
Sistemin günün koşullarına hizmet etmediğini belirten Özdenefe, yargıya olan güvenin azalmaması ve erozyona uğratılmaması gerektiği konusundaki söylemlere katıldığını kaydetti.
Yüksek Adliye Kurulu’nun herhangi bir denetimi olmamasını eleştiren Özdenefe, kararlarının kendi yasasına göre alındığı, hiçbir yeni yargıç atamasında hiçbir kararın gerekçeli olarak bilgisinin muhataplara verilmediğini söyledi.
Bu durumu eleştiren Özdenefe, ülkede yargıç alımlarının sınava tabi olmadan ve herhangi bir objektif kriter olmadan yapıldığını vurguladı.
Bilişim Suçları Yasası konusundaki eksikliklere de değinen Özdenefe, ülkede uyuşturucu maddeler yasasında da bulunan eksiklikler olduğuna işaret etti.
GÜNDÜZ
UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, yargının önemine işaret ederek, bütçeye bakıldığında Mahkemeler bütçesinin yeterli olmadığına işaret etti.
Mahkemelerde tebliğ ve icra memuru yanında, ciddi şekilde kitabet ve mukayyitlik personeli eksikliği de yaşandığına dikkat çeken Gündüz, bunun da kötü niyetli kişilerin suiistimallerine zemin hazırladığını kaydetti.
Tüm mahkemelerin oldukça ilkel koşullarda olduğunu belirten Gündüz, binaların modern teknolojik imkanlardan yoksun olduğunu vurguladı.

Gerek KKTC Anayasası’nda, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, kişilerin duruşmalarda kullanılan dili anlamaması halinde ücretsiz, bağımsız tercümandan yararlanma hakkına sahip olduklarını  ifade eden Gündüz, yeterli tercüman olmaması nedeniyle, yabancı uyruklu kişilerin tercüman eksikliği nedeniyle davlarının ertelendiğini  veya yapılamadığını belirtti.

Çocuk suçluların yargılanmaları konusuna da değinen Gündüz, adil ve hakkaniyetli bir yargılama yapılabilmesi için çocuk mahkemelerinin kurulması gerektiğine işaret etti.
Mahkemelerin çağdaş seviyede hizmet verebilmesi için ciddi yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirten Gündüz, altyapı, donanım ve fiziki imkanları sağlamadan, hizmetlerin çağdaş seviyeye gelmesini beklemenin hayal olduğunu söyledi.
Bir çok yasanın güncelliğini yitirdiğini ve bunların bir an önce güncellenmesi gerektiğini belirten Gündüz, suçların önüne geçilmesi için cezaların arttırılmasının yeterli olmadığını, suçların sebeplerinin de analiz edilmesi gerektiğine işaret etti.
Gündüz, Gönyeli üst geçidi ile ilgili davanın  bir an önce  karara bağlanması ve mağdur olan vatandaşların rahatlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.
BEROVA
Mahkemeler bütçesi ele alınırken söz alan Özdemir Berova da, adalete ulaşma adına bir kişi işlem yapmaya başladığında, yüklü bir bilanço ile karşılaşıldığını ve adalete ulaşma adına uzun bir sürece girdiğini söyledi.

banner69
Mahkemenin bilişim hizmetlerinin daha da ileriye götürülebilmesi gerektiğini belirten Berova, mahkemelere ayrılan bütçenin yeterli olmadığını dile getirdi.
Berova komitede, UBP’nin mahkemeler bütçesi için bütçe artırımı talebinin kabul edilmediğini anımsattı.

Gönyeli’deki birçok vatandaşın yoldan dolayı mağdur olduğunu ifade eden Berova, bu gibi konularda iyice araştırma yapılmadan işlem yapılmaması gerektiğini söyledi.

Trafik suçlarıyla ilgili ayrı bir yasa çalışmasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Berova, bu yasada devletin sorumsuzluğu nedeniyle yaşanan kazalarla ilgili prosedürün de bu yasaya eklenmesi gerektiğini dile getirdi.
Berova, UBP grubu olarak, yetersiz olmasına rağmen, yanlış bir algı yaratmamak için Mahkemeler bütçesine olumlu oy vereceklerini kaydetti.
ZAROĞLU
YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu  ülkede hukuk sisteminde birçok sorun olduğunu söyledi.
Mali kaynak sorununun çözülmesi gerektiğine işaret eden Zaroğlu, altyapı eksiklikleri giderilmeden hizmetlerin çağdaş bir noktaya gelmesinin beklenemeyeceğini anlattı.
Pek çok yasal düzenlemenin çağın gerekliliğini karşılamaktan uzak olduğunu söyleyen Zaroğlu buna icra takiplerinde yaşanan sorunları işaret etti.
Yargının ülkedeki kurumlar arasındaki güven endeksinde en üst sırada olduğunu söyleyen Zaroğlu tüm sorunlara karşı böyle bir güvenin olmasının nedeninin yargı bağımsızlığının korunması olduğunu söyledi.
Mahkemelerde nitelikli ve liyakatlı insan kaynağı sorunu olduğunu söyleyen Zaroğlu bunun aşılamayacak bir sorun olmadığını ifade etti.
Yargıçlık mesleği için gerekli şartların mutlaka yeniden ele alınması gerektiğini söyleyen Zaroğlu yargıç olabilmek için “3 aileden birinin desteğinin şart olduğu” iddiası olduğunu, bu iddialar doğru ise sistemin çivisinin çıkmış olduğunu kaydetti.
Afrika gazetesi protestosu davasına da değinen Zaroğlu, ilgili davadaki süreci eleştirdi.
Barolar Birliği’nin icra sisteminde değişiklikler içeren yasa değişikliği çalışması olduğunu söyleyen Zaroğlu bunun bir an önce hayata geçmesini temenni etti.
Zaroğlu ülkede bir Adalet Bakanlığı kurulmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
DENKTAŞ: “ADALET BAKANLIĞI KURUP YARGIYI ORAYA BAĞLAMAYI İSTEMEK ÜLKENİN SONUNU İSTEMEKLE EŞDEĞER”
Maliye Bakanı Serdar Denktaş da tasdik memurluğu konusunda yapılan konuşmaya işaret ederek sadece hukuk mezunu olan tasdik memurlarının hukuk bilgisi gerektiren anlaşmaları imzalaması konusunda düzenlemenin yapıldığını söyledi.
Hukuk sisteminin istisnalar dışında, son derece oturmuş, yerleşik, süratlendirilmesi gereken, gözü gibi  korunması gereken, örnek alınabilecek bir sistem olduğunu kaydetti.
Sistemi hızlandırma adına yapılabilecekler olduğunu kaydeden Denktaş, sistemin kendisini değiştirmenin yapılacak en büyük yanlış olacağını dile getirdi.
Mevcut sistemin oturmuş ve güzel bir sistem olduğunu söyleyen Denktaş, yargının siyasetten ayrı üçüncü bir güç olarak kalmasının önemine değindi.
Denktaş Adalet Bakanlığı kurup yargıyı oraya bağlamanın ülkenin sonunu istemekle eşdeğer olduğunu söyledi.
Sistemin hızlandırılması için hükümetin attığı adımlara işaret eden Denktaş, arabuluculuk uygulaması konusunda yaşanan gelişmelerden de bahsetti.
Yargının tartışılacağı yerin yasama ya da yürütme olmadığını kaydeden Denktaş, önce yargı mekanizmasının başkanının başka ülkelerin yargı müesseselerinin başındaki kişilerle oturup tartışması, sonra konunun yasama yürütmeye gelmesi gerektiğini belirtti.
Denktaş o yüzden Meclis çatısı altında Adalet Bakanlığı kurulması tartışmaları yapılmasına son verilmesini istedi.
Denktaş’ın konuşmasının üzerine yerinden söz alan Zaroğlu, Denktaş’ın “adalet bakanlığı kurup yargıyı oraya bağlamayı istemek ülkenin sonunu istemekle eşdeğer” sözleri üzerine ne kendisinin ne YDP’nin ülkenin sonunun gelmesini isteyemeyeceğini söyledi.
Denktaş bunun üzerine, o sözü Zaroğlu’nu ya da YDP’nin böyle bir şey istediğini öne sürmek için söylemediğini vurguladı.
TATAR
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da yargı bağımsızlığı dolayısıyla siyasilerin yargı konusunda konuşmasının istenmemesini anladığını dile getirerek, öte yandan örneğin Afrika gazetesi olayları gibi olayların toplumda büyük infial yarattığını söyledi.
Adalete olan güvenin önemine işaret eden Tatar, buna duyarlılık gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Gönyeli’deki üst geçit konusunda yaşanan sıkıntıya işaret eden Tatar, oraya yapılan yatırımın yıkılmasının söz konusu olduğunu söyleyerek, “Ara emri neden zamanında alınmadı da bu kadar yatırım yapıldıktan sonra durum böyle oldu” diye sordu.
Tatar, KKTC’nin daha da gelişebilmesi için adalet sistemindeki sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. 
Ara emirleri nedeniyle yol inşaatlarının durduğunu kaydeden Tatar bu konuda gerekli adımların atılmasını istedi.
ÇAVUŞOĞLU
UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu yargı dahil tüm kurumların şeffaf olması gerektiğini kaydetti.
Yargıdaki atamalarda hedefin adaleti güçlendirmek olması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu ancak bu şekilde yargının tartışılmaz duruma gelebileceğini söyledi.
Mahkemelerin altyapısının güçlendirilmesi, personel eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, davaların sonuçlanmasının geciktiğini söyledi ve kendi davasını örnek verdi.
Yargı bağımsızlığının, bu konuda hiçbir konuda konuşma yapılamayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, daha iyiye gidilebilmesi için fikir beyan edilebileceğini kaydetti.
ÖZTÜRK
UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ise mahkemelerdeki altyapı ve personel eksikliğine değindi.
Öztürk mahkemeler her hangi bir bakanlığa bağlı olmadığı için Maliye Bakanlığınca kendilerine ayrılan bütçeyi kullanmak durumunda kaldığını söyledi.
Yargıçların, tam deneyimlerinden yararlanılacağı dönemde emekli edildiğini söyleyen Öztürk, yargıç atama kriterlerinde de değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirtti.
İcra sisteminin düzgün çalışmadığını söyleyen Öztürk bu bölümün daha düzgün çalışmasının yargı sisteminde rahatlama yaratacağını söyledi.
Konuşmaların ardından Mahkemeler bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.
Genel Kurul daha sonra Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER