Merkez Bankası'ndan bildirim zorunluluğu ile ilgili açıklama

Merkez Bankası'ndan bildirim zorunluluğu ile ilgili açıklama
banner83
banner80

Merkez Bankası, “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa”da yer alan bildirim zorunluluğu hakkında duyuru yaptı.

Merkez Bankası İdare Merkezi’nin duyurusunda, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren “Finansal

Kiralama (Leasing), Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin

Yasa’nın Geçici 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının, “Finansman şirketi olarak faaliyete

devam etmek üzere Merkez Bankasına başvuruda bulunmayanlar ile başvurduğu halde

Merkez Bankasından izin alamayanlar, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı ay

içinde ana sözleşme, tüzük ve adlarında bu Yasaya aykırı olan hususları düzeltmek veya

gönüllü tasfiye için karar almakla yükümlüdürler. Bu kişiler, mevcut işlemleri ile ilgili

bilgileri Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslarda Merkez Bankasına bildirmek

zorundadırlar” hükmüne amir olduğu belirtildi ve şunlar aktarıldı:

“Yukarıda anılan Yasa altında düzenlenen “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Tebliği”nin Geçici 4’üncü maddesi ise bu raporları, “……. 30 Haziran 2021 tarihinden başlamak üzere, alacaklarını tamamen tahsil edilinceye kadar, her yılın Haziran ve Aralık ayı itibari ile takip eden ayın 15’inci gününe kadar, Merkez Bankasına bildirmek zorundadırlar.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu bağlamda bildirim kolaylığı ve verilerde yeknesaklık sağlamak üzere KR100S

“Krediler- Müşteriler İtibarıyla” ve MB100S “Muhtelif Bilgiler” adında 2 form düzenlenmiş

olup, 30 Haziran 2021 tarih ve 145 sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır.

Her iki formun Haziran 2021 döneminden başlanarak altı aylık (Haziran, Aralık) dönem sonları itibarıyla hazırlanarak, müteakip ayın 15’inci gününe kadar Merkez Bankasına raporlanması

gerekmektedir. Bu kişilerin ayrıca yılsonu itibarıyla Gelir ve Vergi Dairesine sunmak zorunda

oldukları bilançolarını, Haziran ayı raporlamaları ile birlikte Bankamıza göndermeleri

gerekmektedir. Düzenlenen formlar ile formların Bankamıza sunulacağı kapak yazısına

internet sitemizdeki http://www.kktcmerkezbankasi.org/tr/node/4286 linkinden ulaşılabilir.

Diğer yandan, Yasanın Geçici 2’nci maddesi “... Mevcut sözleşmelerden kaynaklanan

alacakların, belirli süreli sözleşmelerde, sözleşme sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde ise

en çok iki yıl içinde tahsil edilmesi ve/veya tahsil edilemeyenler için yasal alacak takibi

yapılması zorunludur.” hükmünü amir olup, bu süreler içerisinde tahsilatının tamamlanması

veya davaya konu edilmeleri gerekmektedir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER