Özyiğit, icraatlarını anlattı

Özyiğit, icraatlarını anlattı
banner32
banner78

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bakanlığa ayrılan hane halkına yardım bütçesinin kullanılmadığını, bu bütçeyle iki engelli minibüsü alındığını açıkladı.

Özyiğit, “Geçmiş dönemlerde partizanlık amaçlarıyla kullanılan, bakanlık bütçesinde bulunan ve serbestçe kullanılabilen hane halkına yardım bütçesi bizim dönemimizde bu amaçlarla kullanılmayarak Maliye Bakanlığı’na iade edildi. Buna karşılık özel eğitimde kullanılmak üzere iki adet engelli minibüsü ihalesi sonuçlandı ve bu araçlar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na kazandırıldı” dedi.

Yeni hükümetin kurulmasıyla görevini devretmeye hazırlanan Cemal Özyiğit, bu sabah bakanlıkta basın toplantısı düzenledi, icraatlarını anlattı, başlatılmış ancak henüz tamamlamayan projelerle ilgili de bilgi verdi.

Taşımacılıkta usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığını, devletin milyonlarca TL kaybının önlendiğini söyleyen Özyiğit, konuyla ilgili dosyaların araştırılması için bakanlık bünyesinde bir ekip kurulduğunu ve usulsüz ödeme şüphesi tespit edilen dosyaların Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na gönderildiğini, şu ana kadar yarım milyon TL’ye yakın fazladan ödeme yapıldığının ortaya çıkarıldığını, konuyla ilgili yargı sürecinin de sürdüğünü belirtti.

Girne’de yeni okul projesinin finansmanıyla birlikte hazır hale getirildiğini söyleyen Özyiğit, yeni nesil eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanan projenin inşaata hazır duruma getirildiğini, gerekli finansmanın sağlandığını, projenin ihale aşamasına hazır durumda olduğunu kaydetti.

Özyiğit, tüm okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim kurumlarında Okul Sütü Projesi başlatıldığını anımsatarak, “Sağlıklı bir nesil yetiştirme bilinci ile tüm anaokul, ilkokul ve özel eğitim okullarına bir yıl boyunca, her gün olmak üzere, okul sütü dağıtımına başlanıldı” dedi.

Yüksek öğrenim ile ilgili Kayıt Kabul Tüzüğü ile Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi’nin hayata geçirildiğini kaydeden Cemal Özyiğit, hiçbir üniversiteye ön açma izni verilmediğini, bir üniversitenin açma izninin iptal edildiğini dile getirdi.

Özyiğit'in açıklamasının tam metni şöyle:

Değerli basın mensupları,

yıl Şubat ayında kurulan 4’lü koalisyon hükümetinde ekibimle birlikte üstlendiğimiz görevlerde 15 aylık dönem boyunca yaptığımız çalışmalar, icraatlar ve başlatılmış ancak henüz tamamlanamayan projelerimizle ilgili bilgi vermek amacıyla bu basın toplantısını düzenlemiş bulunuyoruz.

Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim ki, yıllarca eğitimin her kademesinde görev yapmış, sorunların ve çözüm önerilerinin ne olduğunu bilen biri olarak ekibimle birlikte ayaklarımız yere basarak, ülke gerçeklerine uygun ve üzerine basarak söylüyorum günü birlik değil kalıcı adımlar atmak için çalıştık. Geçmişte alınan günü birlik kararların, geceden sabaha değiştirilen uygulamaların eğitime verdiği zararları görmüş ve yaşamış bireyler olarak her zaman ısrarla vurguladığımız gibi kalıcı adımlar atma ve eğitimi devlet politikası haline getirmek amacıyla hareket ettik, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürdük. Kısacası tarafımıza yapılan saldırılara rağmen, geçmişte olduğu gibi çocuklarımıza, eğitimimize geri dönülemez zararlar veren acele ve günü birlik kararlar alma yanlışına düşmedik.

Peki ne mi yaptık; bilimsel, laik, demokratik eğitimden asla ödün vermedik. Çocuklarımızın bağımsız, çağdaş ve güçlü bir yapıda özgür, üretken, sorgulayan ve kendini geliştiren bireyler olarak yetişmesi için temellerin bugünden atılması bilinciyle çalıştık. Ülkenin çok ciddi ekonomik sıkıntılar çektiği bir süreçte yapılabileceklerin azamisini yapmaya çalıştık. Usulsüzlüklerin üzerine çekinmeden gittik, Bakanlıkta ciddi bir tasarrufa gittik.

Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizden kısa vadelileri fazlasıyla yerine getirdiğimiz, uzun vadeleri hedeflerimize yönelik ise ciddi mesafe kat ettiğimiz için çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, içimiz rahat ve huzur içindeyiz. Tek üzüntümüz, başladığımız, ciddi uğraş verdiğimiz bazı yapısal dönüşümleri tamamlayamamış olmamızdır. Ancak bunların tamamlanmaması için de hiçbir neden göremiyoruz. Arzumuz ve beklentimiz bu çalışmaların devlette devamlılık esasına göre hareket edilerek tamamlanmasıdır. Konu gelecek olunca atılacak adımlara her türlü katkıyı vermeye hazırız. ………..

EĞİTİM PLANLAMASI

Eğitimin devlet politikasına dönüşmesi için Eğitim Stratejik Planı oluşturma çalışmaları başlatıldı

Çeşitli nedenlerle uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan ve günümüzdeki etkileri katlanarak artan eğitim sistemindeki sorunlarının tespit edilmesi, mevcut durumun tüm detayları ile ortaya konulup analiz edilmesi, ülkemizin eğitim bağlamında uluslararası düzeyde ne durumda olduğunun tespit edilmesi, gelişme alanlarının, sistemimizin güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi, geleceğe yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli eylem planının oluşturulması için “Vizyon 2030” adıyla “Eğitim Strateji Planı” çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda öğretmen ve veli anketleri hazırlanmış, 1155 öğretmen ve 2600 veliden anket yoluyla veri toplanmış ve dijital sisteme girilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde ve ülkemiz üniversitelerinde görev yapan eğitim bilimci akademisyenlerle iç paydaş odak grup çalışmaları tamamlanmıştır.

Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi tamamlanarak orta son sınıfa kadar tüm ders kitaplarının ülkemizde hazırlanması sağlandı.

2013 yılında başlayan proje 2018-2019 Öğretim yılında sisteme dahil edilen ilkokul üçüncü (3.) ve ortaokul sekizinci (8.) sınıf öğretim programları ve ders kitaplarıyla tamamlanmış oldu. Böylelikle okul öncesinden ortaokul son sınıfına kadar eğitim sistemimizde yer alan tüm derslere ait öğretim programı (müfredat) ve ders kitapları Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile ülkemiz akademisyenleri, eğitim uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve beceriye dayalı eğitim anlayışı ile hazırlanarak eğitim sistemimize dahil edilmiş oldu.

GELECEK NESİLLER

1-) Çevre ve Ekoloji Bilinci yüksek nesiller yetiştirmek için:

- Ekoloji ve Çevre dersi 9. Sınıflarda zorunlu oldu.

Biyologlar Derneği ve Çevre Platformundaki diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen proje kapsamında hazırlanan “Ekoloji ve Çevre” dersi öğretim programı ve ders kitabı liselerimizdeki dokuzuncu (9.) sınıflarda zorunlu dersler grubunda okutulmaya başlandı.

- Ekolojik Tutumların Artırılması Projesi (EKO-TAP) başlatıldı.

Bakanlığımızın, Biyologlar Derneği ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde geliştirdiği proje ile öğrencilerimizin ekolojik tutumlarının artırılmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi ve okullarımızın “Eko-Okul” kriterlerini taşımasına yönelik düzenlemeler hazırlanmıştır. Projenin 2019-2020 yılında uygulanmaya konulması planlanmıştır. Proje kapsamında okullarda uygun yerlere dikilmek üzere Orman Dairesi tarafından 2000(iki bin) adet ayrılan harup fidanı, okul idareleri tarafından Orman Dairesi’nin ilçe merkezlerindeki birimlerinden temin edilerek okul bahçesi ve /veya okul idarelerinin uygun gördüğü alanlara öğrencilerimiz ile işbirliği içinde dikildi.

Yaratıcı düşünen, çözüm üreten, kendini ve çevresini tanıyan, koruyan nesiller için:

- Felsefe dersi sayısı artırıldı, 10 ve 11. Sınıflarda zorunlu ders kapsamına alındı.

Öğrencilerimizin, üst düzey düşünme becerilerini artırmaya yönelik Felsefe dersi, lise kademesinde hem onuncu (10.) hem de on birinci (11.) sınıflarda zorunlu hale getirildi.

- Kişisel ve Sosyal Yetkinlik Becerilerinin Desteklenmesi Projesi başlatıldı.

Bakanlığımız ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde gerçekleştirilen projede liselere yönelik Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler için Öğretmen El Kitabı hazırlandı. Aynı çalışmanın ortaokul kademesindeki öğretmenlere yönelik olarak hazırlanması ve 2019-2020 öğretim yılında uygulamaya konması planlandı.

- Sosyal Beceri Dersi programları geliştirildi.

İlkokul kademesinde yer alan “Sosyal Beceri Eğitimi” dersinin öğretim programının geliştirilmesi çalışmaları başlatılmış, 2019-2020 öğretim yılında hayata geçmesi planlanmıştır.

- Güvenli İnternet kullanımı Eğitimleri Projesi başlatıldı.

Gençlerin sanal ortamda kalma süresinin gün geçtikçe arttığı ve bununla birlikte pek çok tehlikenin de ortaya çıktığı bir dönemde, artan risklerin önlenmesi için hem öğrencileri, hem de velileri bilinçlendirme amacı ile bir dizi eğitim seminerleri düzenlendi. Veliler için yapılan seminerler yanında okullarımızda öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenen seminerlerle de öğrencilerimizin güvenli internet kullanımı konusunda farkındalıklarının artırılması sağlandı.

- İlkokullarda Trafik Güvenliği, ortaokullarda Medya Okur-Yazarlığı programları geliştirilmeye başlandı.

İlköğretimde 4. ve 5. Sınıflar İçin “Trafik Güvenliği Eğitimi”, ortaokullarda ise seçmeli dersler grubunda yer alan “Medya Okur-Yazarlığı” dersleri ile ilgili olarak program geliştirme ve öğrencilere yönelik materyal oluşturma çalışmaları başlatıldı.

Yunancanın kademeli olarak seçmeli ikinci yabancı dil kapsamında okutulması için süreç başlatıldı.

Ortaokul kademesindeki Yunancanın, Almanca ve Fransızca ile beraber ikinci yabancı dil kapsamında daha etkin ve nitelikli olarak geliştirilmesi ve lise kademesinde de yer alması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında altıncı (6.) sınıflar için oluşturulan Yunanca Ders kitabı 2018-2019 öğretim yılında okutulmaya başlanmıştır. Çalışmanın kademeli olarak ortaokul sınıflarında ve lise kademesinde Yunanca dersinin ikinci yabancı dil kapsamında tüm okullarımızda seçmeli grupta yer alması planlanmıştır. Bu konudaki çabalarımız BM Kıbrıs Raporunda Kıbrıs Türk tarafınca atılan olumlu adımlar kategorisinde yer almıştır.

Anadili Türkçe Olmayan Öğrencilere Yönelik Destek Programı hazırlandı.

Ülke genelinde % 6, Girne bölgesinde ise %12 oranında bulunan ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe Destek Programı bakanlığımız tarafından hazırlandı. 7 – 12 ve 13 – 17 yaş aralığı için iki ayrı kademede ve her bir kademe için üç farklı seviyede (hiç bilmeyen – düşük düzeyde bilen – orta düzeyde bilen) tasarlanan program 2019-2020 öğretim yılında hayata geçecektir.

SAĞLIKLI NESİLLER

Tüm okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim kurumlarında Okul Sütü Projesi başlatıldı.

Sağlıklı bir nesil yetiştirme bilinci ile tüm anaokul, ilkokul ve özel eğitim okullarına bir yıl boyunca, her gün olmak üzere, okul sütü dağıtımına başlanıldı.

MESLEĞE KAZANDIRMA/YÖNLENDİRME

Burs Tüzüğü ülkenin ihtiyaçlarına yönelik değiştirildi.

Burs Tüzüğü’nde çeşitli değişiklikler yapılarak hem uygulamada karşılaşılan aksaklıklar giderildi, hem de yükseklisans ve doktora burslarının ülke ihtiyaç alanlarına göre düzenlenmesi sağlandı.

Gençlerimizin kendi becerilerine uygun mesleklere yönlenmesini sağlayacak “Yönlendirme ve Gelişim Projesi” hayata geçirildi.

Bakanlığımızın Dünya Bankası ile birlikte başlatmış olduğu projeyle okullarımızda mesleki alanlara çok daha etkin bir yönlendirme mekanizması kurulması amaçlanmaktadır. Projenin pilot uygulamaları ve öğretmenlere yönelik eğitimleri tamamlanmıştır. 2019-2020 öğretim yılında yaygınlaştırılması planlanmıştır. Uygulama sonucunda öğrencilere sosyal ve mesleki becerileri ile ilgili bir rapor üretilecek aynı zamanda geleceğe dönük becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarının oluşturulmasına başlanacaktır.

Meslek öğrencilerinin daha etkin staj yapabilmeleri için meslek odaları ile protokoller imzalandı.

Meslek Liselerindeki öğrencilerimizin işverenler tarafından kabulü ve daha iyi koşullarda staj yapabilmeleri için, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Makina Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yanında; Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği, Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Güzellik Uzmanları Birliği, Kıbrıs Türk Oto Tamircileri Birliği ile Protokoller imzalandı. Önümüzdeki ders yılında 11. Sınıfta da staj yapılacak.

YÜKSEKÖĞRENİM

Kayıt Kabul Tüzüğü ile ülkemize gelen yabancı öğrencilere kriterler getirildi.

Bilindiği üzere önceki yıllarda yurtdışından gelen üniversite öğrencilerinde hiçbir kriter aranmamaktaydı. KKTC üniversitelerine başvuran yabancı öğrencilerde belli akademik kriterlerin arandığı Yükseköğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü Bakanlar Kurulu’ndan geçirildi ve uygulamaya kondu .

Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi (YÖKAS) ile yabancı öğrenciler kayıt altına alındı.

Ülkemizde yükseköğrenim alanında uzun zamandır ihtiyaç duyulan ve Yükseköğrenim ile ilgili pek çok alanda paydaş kurumlara işlem kolaylığı sağlayan Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi (YÖKAS) 2018-2019 öğretim yılı itibarı ile hayata geçirilmiştir. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı merkezli kurulan sistem üzerinde KKTC Üniversitelerinde öğrenim gören tüm öğrencilerin kayıt bilgilerinin yer alması yanında T.C. ve 3.Ülke uyruklu öğrencilerin İçişleri Bakanlığı, PGM Muhaceret Bölümü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yürütmeleri gereken işlemlerin tümü de YÖKAS veri tabanı üzerinden yürütülmeye başlandı.

Yüksek Öğrenim Bilgi Sistemi (YOBİS) ile öğrencilerimizin burs başvurularını online yapması sağlandı.

2018-2019 öğretim yılında yine bir ilk olan Yüksek Öğrenim Bilgi Sistemi (YOBİS) hayata geçirilmiş ve uygulamaya konulan yeni sistem ile öğrencilerimiz tüm burs başvurularını artık online olarak gerçekleştirmektedir. Bunun yanında büyük önem arzeden istatistiksel veri elde etme alanında da önemli bir yol katedildi.

KKTC üniversitelerinde öğrenim gören gençlerimizin askerliklerinin otomatik olarak ertelenmesi hayata geçirildi.

2018-2019 öğretim yılı güz döneminde yine bir ilk olan KKTC Üniversitelerinde öğrenim gören 4354 KKTC uyruklu erkek öğrencinin askerlik tecil işlemleri bakanlığımız ile Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen istişare neticesinde toplu şekilde liste esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamanın sürekliliğinin sağlanması ve kapsamının genişletilmesi amacıyla bir protokol metni imzalandı.

AÖA-LAÜ protokolü iptal edildi.

2017 yılında imzalanan ve ilerleyen süreçlerde Atatürk Öğretmen Akademisi’nin misyonunu yitirmesine neden olabilecek içerikte olan protokol iptal edildi.

Hiçbir üniversiteye Ön Açma izni verilmedi, bir üniversitenin açma izni iptal edildi.

yükseköğrenim alanında yaşanan yoğunluk ve geçmiş dönemlerden kaynaklanan plansızlık üniversitelerimiz için belirsizlik ortamı yaratmaktaydı. Yükseköğrenim Strateji Belgesi hazırlanmadan yeni üniversite kurulmasının plansızlığı körükleyeceği bilinci ile, bakanlığa yapılan üniversite ön açma izni başvuruları sonuçlandırılmadı, öte yandan mevcut bir üniversitenin izni iptal edildi.

Türkiye’de daha fazla üniversitenin KKTC uyruklu öğrenciyi GCE A Level sonuçlarıyla alması sağlandı.

GCE A Level sonuçlarına sahip KKTC uyruklu öğrencilerimiz için Türkiye Üniversitelerindeki kontenjanları artırılmıştır. Böylece öğrencilerimiz açısından önemli bir alternatif devreye konmuş oldu.

banner69
ALTYAPI

Tüm okullara Fen Laboratuvarlarının kurulacağı 5 milyon Euro’luk AB projesi başlatıldı

Bakanlığımız ve AB işbirliğinde yürütülen ve bugüne kadarki en geniş kapsam ve en yüksek maliyetli proje olan tüm okullara Fen Bilimleri Laboratuvarı kurma ve fen bilimleri öğretimini yeni yaklaşımlara göre organize etme projesinin ilk adımı tamamlanmıştır. Projenin 2020 yılının sonunda tamamlanması ve tüm okullarımızın en güncel ekipman ve yöntemlerle donanmış laboratuvarlara kavuşması öngörülmektedir.

Yıllardır öğrencilerimiz için tehlike arz eden Haspolat Meslek Lisesi için Göçmenköy’e yeni okul binası yapılmıştır.

4.0 büyüklüğünde bir depremde bile yıkılma tehlikesi olduğuna dair raporlar bulunan Haspolat Meslek Lisesi mevcut binasının eğitime elverişli olmadığının tespiti ile birlikte derhal mühürlenmiş, eski Bayraktar Ortaokulu içerisine taşınabilmesi için gerekli projeler tamamlanmıştır. İnşaatı başlayan okulun yeni Eğitim yılına yetişmesi planlandı.

Girne’de yeni okul projesi finansmanı ile birlikte hazır hale getirildi.

Girne Püsküllü Bölgesinde tamamen yeni nesil eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanmış İlkokul projesi inşaata hazır duruma getirilmiş, gerekli finansman Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile istişare edilerek sağlanmıştır. Proje ihale aşamasına hazır duruma getirildi.

5 ilkokulumuz bünyesinde daha kaynak oda faaliyete geçirilmiştir.

Özel Eğitim kapsamında olan çocuklarımızın kaynaştırmacı yaklaşım esas alınarak sosyal ve akademik yetkinliklerinin artırılmasına imkan sağlayan yeni beş adet kaynak oda faaliyete geçirildi.

Beylerbeyine yeni anaokul açıldı, Alsancak İlkokulu’ndaki küçükler bölümü ayırılıp yeni bir anaokul yaratıldı.

Girne Bölgesinde öğrenci yoğunluğunu rahatlatmak üzere Beylerbeyi Anaokulu yeniden eğitime kazandırılırken; 4 yaş, 5 yaş ve ilkokul 1. sınıf olmak üzere üç düzeyde eğitime başladı. Okul öncesini yaygınlaştırma çerçevesinde Alsancak ilkokulundaki küçükler bölümünü ayırıp yeni bir Anaokul yarattık. Böylelikle hem bölgeyi bir okul öncesi eğitim kurumuna kavuşturduk, hem de Alsancak İlkokulunun öğrenci sayısını daha ideal bir konuma getirmiş olduk.

Tüm bölgelerde öğrenci kayıtlarındaki karmaşayı önlemek için kapsam alanları değiştirildi.

Tüm bölgelerde öğrenci kayıtlarındaki karmaşayı önlemek, öğrencilerin bazı okullarda yoğunlaşırken, bazı okulların öğrenci sayısının düşmesini engellemek için, her çocuk evine en yakın yerde eğitim almalıdır ilkesiyle sokak sokak çalışılıp okulların adreslere göre yeni kapsam alanları belirlendi.

EĞİTİM KADROLARININ GELİŞİMİ

Öğretmenlerin gelişimini sağlayacak Sürekli Eğitim Merkezi Kurulması Projesi başlatıldı.

Yine Bakanlığımız ve AB işbirliğinde yürütülen Atatürk Öğretmen Akademi bünyesinde oluşturulması öngörülen projenin 2020-2021 öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Kurulacak Sürekli Eğitim Merkezi ile öğretmenlerimizin yaşam boyu gelişimleri ve mesleklerinde güncellenmeleri kurumsal bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Bakanlık bünyesinde Cinsiyet Odak Noktası oluşturuldu.

Cinsiyet odak noktasının amacı, eğitim hizmetini toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde sunabilmek ve bakanlık politikalarını bu ilke ile şekillendirme olarak belirlenmiştir. Cinsiyet Odak Noktası; eğitim alanında kişilerin cinsiyetine, cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelimine bağlı olarak maruz kaldığı eşitsizliği gidermek, bireylerin eğitim olanaklarına ulaşmada karşılaştıkları toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığı önlemek, eğitim personelini toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirmek hedefli çalışmalar yapacaktır.

BİLİMSEL, DEMOKRATİK, LAİK EĞİTİM

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi seçmeli hale getirildi

Ortaokul kademesinde ailenin mensup olduğu din, sahip olduğu inanç veya farklı sebeplerle, öğrencilerin, velilerin onayı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi yerine seçmeli gruptaki başka bir dersi seçme imkanı sağlandı.

Din öğretmeni ihtiyacı tamamen yerli öğretmenlerle karşılandı.

Yıllardır okullarımızdaki Din Öğretmeni ihtiyaçları iki ülke arası imzalanan protokol kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nden görevlendirme gelen öğretmenlerle karşılanmaktaydı. Hem 2018-2019 eğitim öğretim yılında, hem de önümüzdeki yıl için okullarımızdaki ihtiyaç kendi mezunlarımızdan karşılanmıştır.

TASARRUF - PARTİZANLIK - USULSÜZLÜK

Hane halkına yardım bütçesi kullanılmadı. Yerine 2 adet engelli minibüsü alındı.

Geçmiş dönemlerde partizanlık amaçları ile kullanılan ve bakanlık bütçesinde bulunan ve serbestçe kullanılabilen hane halkına yardım bütçesi bizim dönemimizde bu amaçlarla kullanılmamış, Maliye Bakanlığına iade edilmiştir. Buna karşılık Özel Eğitim’de kullanılmak üzere iki adet engelli minibüsü ihalesi sonuçlanmış ve bu araçlar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na kazandırılmıştır.

Taşımacılıkta usulsüzlükler ortaya çıkarıldı. Devletin milyonlarca TL kaybı önlendi.

Uzun yıllardır yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin olduğu söylenen fakat hiçbir adım atılmayan öğrenci taşımacılığında görev süremiz boyunca bu usulsüzlüklerin hassasiyet ve ciddiyetle üzerine gittik.

Konuyla ilgili dosyaların araştırılması için bakanlık bünyesinde bir ekip kuruldu ve usulsüz ödeme şüphesi tespit edilen dosyalar Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na gönderildi. Devam eden çalışmalarda şu ana kadar yarım milyon TL’ye yakın fazladan ödeme yapıldığı ortaya çıkarılmış olup, konuyla ilgili yargı süreci sürmektedir. Diğer taraftan hak edilen ile beyan edilen arasında anlamlı farklar olan ödemeler de olası usulsüzlükleri önlemek ve ileride mahsuplaşma yöntemi ile temizlenmek amacı ile durduruldu. Bu konudaki hassasiyetimizle de yaklaşık 7 milyon TL’lik meblağın hak edilişin dışında ödenmemesi sağlanmış ve devlet bu yükten kurtarmıştır.

Bakanlığın akaryakıt harcamalarını ve izaz ikram yarı yarıya azaltıldı, aradaki fark eğitime harcandı.

2017 yılında 71bin TL olan ve tümü harcanan akaryakıt ve yağ alımları kaleminde yarı yarıya tasarruf yapılmış, aradaki fark eğitime harcanmıştır.

Partizanlığın önlenmesi amacı ile çok sayıda okul kantininin işletmesi K. T. Eğitim Vakfına devredildi.

Okul kantinlerinin işletilmesi için Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile Bakanlığımız arasındaki işbirliği uzun bir aradan sonra 5 yıllık bir süre için yeniden sağlanmıştır. Varılan mutabakat gereği ortaya konan yeni anlayış çerçevesinde daha fazla sayıda okulumuzun kantin işletmesi sözleşmemize dahil edilmiş, yap-işlet-devret modeli uygulanan kantinlerin statüleri suiistimal edilmeyecek şekilde netleştirilmiş, Eğitim Vakfına okul kantinlerini denetleme konusunda ilave yükümlülükler verilmiştir.

Tüm kitapların basım bütçesi yerel bütçeye aktarıldı.

Daha önce Mali bütçe içerisinde TC kaynaklı kalemlerden karşılanan okul kitaplarımızın basım maaliyetleri ilk kez 2019 bütçesinde yerel bütçe kalemlerine aktarılmıştır. Dolayısı ile kitapların yeni eğitim yılı öncesinde basılarak okullara gönderilmesi garanti altına alınmıştır.

ÇALIŞMA YAŞAMI

Asgari ücretin altında çalıştırılan hademelerin maaşları asgari ücrete çekildi, yatırımlarının düzenli yapılması sağlandı.

Özel şirketlerden hizmet olarak alınan 153 okul hademesinin, daha önce asgari ücretin altında olan maaşlarının artırılması sağlanarak asgari ücret seviyesine çıkarıldı, ayrıca yatırımlarının tam ve düzenli yapılması sağlandı.

Köy kadın kursu sayısı artırıldı.

Ülke genelinde 60 olan Köy kadın kursu sayısı artırılarak toplamda 70’e çıkarıldı. Özellikle ev kadınlarımızın sosyal yaşama ve üretime dahil edilebilmesi için önemli olan bu kursların tüm ülkeye yayılması düşüncesiyle hareket edilmiş ve Dipkarpaz’dan adanın batısına kadar birçok bölgeye daha yaygınlaştırılmıştır.

KÜLTÜR SANAT

KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu Projesi başlatıldı.

Kültür Dairesi ile KKTC Meclisi’nin birlikte yürüttükleri ve ilk etapta her iki kurumun koleksiyonlarında bulunan plastik sanat eserlerinin (resimlerin) içerisinde yer alacağı ve digital olarak sanatseverlere hizmet verecek olan “KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu Projesi” tamamlanmış olup son kontrolleri yapılmaktadır. En geç bir aylık süre içerisinde gerekli teknik çalışmaların tamamlanarak sistemin tamamen Bakanlık kontrolüne verilmesi beklenmektedir. Bu aşamadan sonra proje sanatseverlerin kullanımına sunulacaktır.

Devlet Tiyatroları kadroları genişletildi, yapısı güçlendirildi

Devlet Tiyatroları kadroları genişletildi, yapısı güçlendirildi ve geçtiğimiz yıllara oranla daha aktif bir konuma getirildi. Tiyatrolar üç yetişkin oyunu yanısıra, “Bremen Mızıkacılarının Zaferi” isimli tek perdelik müzikli ve danslı çocuk oyununu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı 1,2, ve 3’üncü sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak sahnelendi. Ayrıca Radyo Tiyatro oyunu bugün itibari ile başlayarak, her Çarşamba yayınlanacak.

YASA-TÜZÜK ÇALIŞMALARI

Öğretmenler Sınav Tüzüğü güncellenerek daha nitelikli hale getirildi

Öğretmenlerin atanması ve yükselmesinde günün ihtiyaçlarına yanıt vermesi daha nitelikli koşulların oluşturulması için “Öğretmenler Sınav Tüzüğü” güncellenerek yeniden oluşturuldu. Bu düzenlemeye göre özellikle öğretmenlerin yükselmesindeki kriter puanların hesaplanması kriter ve ölçeklerin; daha objektif, çağdaş ve nitelikli hale gelmesi sağlandı. Aşaması: Bakanlar Kurulundan geçirilerek yürürlüğe girdi ve son terfiler yeni şekle göre yapıldı.

LAÜ akademisyenlerinin kadrolanmasının önünü açacak yönetmelik hazırlandı.

Lefke Avrupa Üniversitesi’ndeki KKTC vatandaşı akademik personele sürekli kadrolanma imkanı ve iş yaşamında güvence sağlanması amacı ile yönetmelik hazırlandı. Aşaması: Üniversite Rektörlüğü ve Mütevelli Heyetine sunuldu.

Talim ve Terbiye Dairesini Akademik Kurula dönüştürecek yasa taslağı hazırlandı.

Talim ve Terbiye Dairesi’ni görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan konularda daha nitelikli hizmet vermesi, eğitim-öğretim uygulamalarının eğitim bilimi ilkelerini dikkate alan anlayış ve yaklaşımlarla hayat bulması için yapılan çalışmada yeni yasa taslağı hazırlanmıştır. Bu düzenlemede Talim ve Terbiye Dairesi, bir akademik kurula dönüştürülerek bünyesinde “ölçme –değerlendirme”, “program geliştirme” ve “araştırma-geliştirme” birimlerinin oluşturulması yer almaktadır. Aşaması: Yasa Taslağı çalışmaları tamamlandı. Bakanlar Kurulu’na gönderilmeye hazır.

Özel Eğitim Tüzüğü hazırlandı.

Milli Eğitim Yasasında Özel Eğitim Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geliştirilmesi Tasarısı mevzuat dairesine gönderilmeye hazır hale getirilmiştir. Hazırlanan tüzük ve ilgili yasalarda yapılacak değişiklikler ile bugüne kadar plansız ve programsız sürdürülen Özel Eğitim faaliyetleri bundan böyle belirli bilimsel programlar ile sürdürülecektir. Aşaması: Özel Eğitim Tüzüğü Bakanlar Kuruluna sunulmaya hazır şekilde tamamlanmıştır. Buna bağlı olarak da özel eğitim kurumlarında yeni eğitim yılında tam gün eğitime geçmesi planlandı.

Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı hazırlandı.

Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı hazırlanmış ve görüş alınmak üzere Başsavcılık ve Merkezi Mevzuat Dairesi’ne gönderilmiştir.

Kültür ve Sanat Ödülleri Tüzüğü tamamlanarak, Mevzuat Dairesi’ne gönderildi.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yönetmeliği hazırlandı

Daha nitelikli güzel sanatlar eğitimi için Güzel Sanatlar Lisesi Yönetmeliği hazırlığının son aşamasına gelinmiştir.

Öğretmenler Yasası Değişikliği ile Özel Eğitim öğretmenlerinin sayısı başta olmak üzere tüm kadrolar artırılmıştır. Yasa değişikliği Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek meclise gönderilmiştir.

KİKEV ile okullarımızda işaret dilinin yaygınlaşması için gerekli kursların düzenleneceği işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile öğrenci yurtlarında yerli üretimin desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalanmıştır.

KKTC Devlet Opera ve Balesi’nin kurulması amacıyla girişim başlatılmış ve bu aşamada yasa çalışmasının tamamlanması ve resmen oluşturulmasına kadar bir birim olarak Kültür Dairesi altında faaliyetlerine başlaması uygun görülmüş olup bu amaçla sözleşmeli olarak iki sanatçı (Soprano ve Bariton) istihdam edilmiştir. Halen mevzuatla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Kültür Dairesi Yasası altında faaliyetlerini sürdüren Kültür Sanat Danışma Kurulu, “Kültür ve Sanat Ödülleri Tüzüğü” hazırlanması ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak taslak tüzüğü Merkezi Mevzuat Dairesi’ne göndermişti. Merkezi Mevzuat Dairesi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda yapılması istenen değişiklik ve düzeltmeler tarafımıza iletilmiş olup halen düzeltme çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların bitirilmesi ve ilgili tüzüğün kısa sürede hayata geçirilmesi beklenmektedir.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 11:20
banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER