banner22

Ruh sağlığı yasa tasarının görüşmesi sürüyor

Ruh sağlığı yasa tasarının görüşmesi sürüyor
banner32

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplandı.
Komite, gündeminde bulunan, “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti.  
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Rogers başkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe ile HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.
Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden yetkililer de katılıp, görüş ve önerilerini sundu. 
Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:
“Ruh sağlığından yoksun olan kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri politikalarının geliştirilmesini, ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, kişinin sağlıklı yaşama hakkının sağlanması ve toplumun tehlikeden korunabilmesi amacıyla kendi isteği dışında Hastaneye yatırılması sırasında veya toplum içinde yaşarken kötü muameleye uğramasının, damgalanarak toplumdan dışlanmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasını ve insanlık onurunun korunmasını, hastaların sevk, yatış ve taburcu işlemlerinin düzenlenmesini, ilgili kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasını, hastaların hastanede tedavi olanaklarından ayırımsız yararlanmalarını, toplum içinde tedavi ve rehabilite edilmeleri ile ilgili hukuki ve idari düzenlemelerin yapılmasını, gerekli kurumların kurulmasını ve bu kurumların denetlenmesini, toplum merkezli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine geçişin sağlanmasını, alkol, madde, tedavi merkezlerinin (AMATEM), çocuk ve ergen psikiyatrisinin ve adli psikiyatrinin uzmanlık alanlarının yasal çerçevesini ve alt yapısının oluşturulmasını sağlamak amacı ile bakanlığımızca Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER