Son 15 yılda uyuşturucu madde kullanımı dört kat arttı

Son 15 yılda uyuşturucu madde kullanımı dört kat arttı
banner83
banner80
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri, Antalya’da katıldığı kongrede; “Psikoaktif Madde Kullanımı: KKTC Erişkin Bireylerdeki Yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Akültürasyon ile İlişkisi, 2003-2018” isimli bilimsel araştırma ile birincilik ödülü kazandı. 
Araştırmaya göre, KKTC’de son 15 yılda uyuşturucu madde kullanımı dört kat arttı.
YDÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın verdiği bilgiye göre, 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Antalya’da “12. Türkiye Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi” düzenlendi.
Kongreye, YDÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Psk. Gizem Yeşil Dirisu, Yrd. Doç. Dr. Meryem Karaaziz, Uzm. Psk. Ayşe Buran tarafından yapılan “Psikoaktif Madde Kullanımı: KKTC Erişkin Bireylerdeki Yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Akültürasyon ile İlişkisi, 2003-2018” isimli bilimsel araştırma ile katıldıklarını ifade eden Çakıcı, araştırmanın; kongreye katılan 450 katılımcı ve 100'ün üzerindeki bilimsel araştırma arasından birincilik ödülü aldığını kaydetti. 
Çakıcı, araştırmanın 18-65 yaş arasında KKTC’de yaşayan bin 63 kişi kotalı çok basamaklı tabakalandırılmış seçkisiz örneklem yöntemi ile alındığını, verilerin Nisan-Mayıs 2018 tarihleri arasında toplandığını ifade etti. 
Çakıcı, çalışmada sosyo-demografik bilgi formu, madde kullanımı ile ilgili bilgiler için Avrupa Konseyi’nin “Model Avrupa Anketi” ve akültürasyon bilgilerine yönelik “Kültürlenme Tutumları Ölçeği” kullanıldığını ve KKTC’de madde kullanım yaygınlığı verileri aynı anket ve yöntem ile yapılan 2003, 2008, 2013, 2015 ve 2017 yıllarındaki çalışmalar ile karşılaştırmalı olarak verildiğini söyledi. 
Mehmet Çakıcı, yapılan çalışma sonuncunda, yaşam boyu en az bir kez sigara kullanım yaygınlığının yüzde 64,9, alkol yüzde 74,5, diğer psiko-aktif madde (DPM) yüzde 11,4, yasadışı madde (YM) yüzde 9,0 bulunduğunu ifade etti. 
2003’te yüzde 3 olan yasadışı madde kullanımının, 2018 yılında yüzde 11,4’e çıktığına vurgu yapan Çakıcı, bu sonuçlara bakıldığında son 15 yılda uyuşturucu madde kullanımının dört kat arttığına dikkat çekti.
Çakıcı, “Erkeklerde 25 yaş altı, Türkiye doğumlu, yalnız, dini önemli görmeyen, sigara kullanan, alkolü 40 defadan fazla içen ve sarhoşluk yaşayan bireylerin yasadışı madde kullanım oluşumunda risk faktörleri olduğu belirlenmiştir. Türkiye doğumlularda hem psiko-aktif madde hem de yasadışı madde kullananlarda kullanmayanlara göre daha düşük marjinalizasyon puanları bulunduğu belirlenirken, KKTC doğumlularda ise marjinalizasyon puanı psiko-aktif madde kullananlarda daha düşük tespit edilmiştir” ifadesini kullandı.
Yapılan çalışma sonucuna göre, KKTC genelinde hem psiko-aktif madde hem de yasadışı madde kullanımının 2003’den itibaren belirgin bir şekilde artma eğilimi gösterdiğinin tespit edildiğine dikkat çeken Çakıcı, şunları kaydetti:
“Çalışmamızda sigara ve alkol kullanımının dünya ortalamasından da yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Esrar, sentetik kannabinoid, ekstazi gibi maddelerin daha yaygın kullanıldığı görülmüştür. Akültürasyon stresine karşı marjinal tepki oluşturamayanlarda daha çok psiko-aktif madde kullanımı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara bakıldığında KKTC’de önleme programlarının hazırlanmasında hem yükselen yasadışı maddeleri hem de sosyakültürel özellikleri dikkate almak gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.” 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER