banner22

Sonuç bildirgesi açıklandı

Sonuç bildirgesi açıklandı
banner32

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “Entegre Vektör Mücadelesi Konferansı” sonuç bildirgesini açıkladı. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda bir üst kurul oluşturulması istenen,  başta sivrisinek olmak üzere hastalık yapan canlılara karşı entegre vektör mücadele yapılmasının en doğru yöntem olarak benimsendiği kaydedilen sonuç bildirgesinde, mücadelede mümkün olduğunca her çeşit insektisit kullanımından kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Birlik yazılı açıklamasında, KKTC’de yapılması gereken entegre vektör mücadelesinin idari ve uygulama yönünden ayrı ayrı ele alındığı belirtilerek, şu sonuçlara yer verildi:

“Entegre vektör mücadelesi konusunda idari açıdan Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda bir üst kurul oluşturulmasının gereklidir. Sağlık Bakanlığı dışında Belediyeler Birliği, Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı’nın kurulda görev alması uygundur.  Bu üst kurulun amacı; koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, yetki karmaşasını ortadan kaldırmak, entegre vektör mücadelesini uygulatmak ve uygulamayan birimlere yaptırım yapmak olmalıdır.

Bu üst kurulun altında konu ile ilgili bakanlıkların ilişkili daireleri yanında Kıbrıs Türk Tabipleri birliği (KTTB), Biyologlar Derneği başta olmak üzere meslek örgütlerinden oluşan bir alt kurulun yer alması da çok önem taşımaktadır. Bu alt kurulun amacı; bilimsel veriler doğrultusunda entegre vektör mücadelesini güncel tutmak, mücadelede çalışacak kişilerin eğitimini ve halkın eğitimini sağlayacak güncel yöntemlerin belirlenmesi olmalıdır. Bu durumun entegrasyon için çok önemli önemlidir.

Bu yapının başarılı bir şekilde görev yapması için, yasal altyapı dışında, bağımsız bütçesi bulunmalıdır. Aksi takdirde vektör mücadelesi için ayrılan bütçenin bu amaç dışında kullanılması riski sürecektir.

“ENTEGRE MÜCADELE… HABİTAT KORUNMALI…”

KKTC’de başta sivrisinekler olmak üzere insanlar üzerinde olumsuz etkileri olan ve hastalık yapan canlılara karşı ‘entegre vektör mücadelesi’ yapılması en doğru yöntem olarak benimsenmiştir.

Vektör mücadelesi,  doğal habitatların korunmasına özen gösterilerek yapılmalıdır.

Entegre vektör mücadelesi, insan odaklı bir mücadele olup, öncelik sırasına göre kültürel, mekanik, biyolojik ve kimyasal mücadele tiplerinin uygun biçimde kullanılarak insanlar üzerindeki vektör kökenli olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını kapsamaktadır.

“İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYİN ÜZERİNDE… İNSEKTİSİT KULLANIMINDAN KAÇINILMALI”

İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğu noktasından hareketle, entegre vektör mücadelesi de insan sağlığını en önde tutarak ve doğayı korumaya azami hassasiyet göstererek sürdürülmelidir. Bu nedenle; mücadelede mümkün olduğunca her çeşit insektisit kullanımından kaçınılmalıdır. Sorunun çözümünün, paydaşların eğitimi ve mücadeleye katkılarının artırılması yanında altyapı sorunlarının giderilmesi ile sağlanması hedeflenmelidir.

Entegre vektör mücadelesinde, halk mücadelenin temel bileşeni ve destekçisi olarak kabul edilmeli ve sonuçlar halkın sağlığı ve refahına odaklamaktadır.

Planlanan entegre vektör mücadelesi çalışmaları WHO, EU ve EPA başta olmak üzere uluslararası ve ulusal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır.

KKTC’de bu tip bir entegre vektör mücadelesi yürütülmesi, hem insan sağlığı ve doğayı korumanın en önde tutulmasını hem de daha başarılı ve daha ekonomik bir mücadele yapılmasını sağlayacaktır.

Amaç KKTC’de insan sağlığının olumsuz etkilenmesini önlemek konusunda tüm vektörlerle (sivrisinek, karasinek, tatarcık sineği, vb) mücadele etmek olduğunda, hiçbir çıkar gözetmeksizin, sadece bilimsel veriler ışığında ve evrensel normlardan ödün vermeden oluşturulan entegre mücadele çalışmaları yapmanın gerekliliği ortadır.”

Sonuç bildirgesine, Dr. Özlem Gürkut, Prof. Dr. Selim Sualp Çağlar, Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, Uzm. Dr. Emre Yusuf Vudalı, Dilge Özerdem imza koydu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER