Tabibler Birliği alınması gereken önlemleri açıkladı

Tabibler Birliği alınması gereken önlemleri açıkladı
banner83
banner80

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB); sel, salgın hastalıklar ve insan sağlığı konusunda alınması gereken önlemleri içeren dosyayı Başbakanlık Kriz Masası Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik’e sundu.
KTTB’den verilen bilgiye göre, dosyayı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Özlem Gürkut ve Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Vudalı verdi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, ülkede yaşanan su baskınları ve sel felaketine bağlı 4 gencin kaybı ve oluşan hasarlar karşısında, tarifsiz bir derin üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, “Ölenlerin ailelerine, yakınlarına ve toplumumuza baş sağlığı, sabır ve metanet dileriz” dedi. 
Gürkut, böylesi acıların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin ve yapılması gerekenlerin acilen başlatılması gerekliliğine vurgu yaparak, “Varsa hatalı ve kusurluların tespit edilmesi ve cezalandırılması da önemlidir” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin de kendi alanı olan insan sağlığı ile ilgili sel ve su taşkınları durumunda yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler konusunda bilimsel temellere dayalı tespit ve önerilerini bir dosya haline getirerek yetkililere sunma kararı aldığını ifade eden Gürkut, “Hem şu anda yaşamakta olduğumuz durum hem de gelecekte benzer bir durum oluşması durumunda kısa ve uzun vadede yapılması gerekenleri içeren bu dosyayı sunarken olası kriz durumlarında toplumun sağlığının korunması için görev almaya hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz” dedi.
SEL, SALGIN HASTALIKLAR VE İNSAN SAĞLIĞI
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin Başbakanlığa sunduğu alınması gereken önlemler dosyasının içeriği şöyle:
“Son zamanlarda sıklığı artış gösterme eğiliminde olan aşırı yağışlar sonrası kentlerde yaşanan manzaralar bir kez daha plansız ve çarpık kentleşmenin, alt yapı sorunlarının nelere yol açabileceğini gözler önüne sermektedir. “Doğal afet” gibi görünen bu yağışların yol açtığı seller ve taşkınlar, aslında “insan eliyle” oluşan ve ülkemizde can kayıplarına yol açabilen bir çerçevede olumsuz sağlık etkilerine yol açmaktadır.
Geçtiğimiz günlerde KKTC’de yaşanan manzaraların son örneğini oluşturduğu bu durumun sıklığı artmakta ve kentler yeni bir tehditle karşı karşıya kalmaktadır. Çevrenin ve ekolojik sistemlerin tahribi, kentlerin insanı değil rantı önceleyerek planlanması başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere birçok olumsuz sağlık etkisi olan sellerin etkilerini yeniden gündeme getirmektedir.
SELLER NE TÜR SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR?
Pek çok olağandışı durumda olduğu gibi sellerde de çevre sağlığı hizmetleri, sağlık hizmetleri yönetiminde önceliğe sahiptir. Her zaman özenle yürütülmesi gereken koruyucu sağlık hizmetleri, sel sonrasında da aksatılmadan sürdürülmelidir.
Sellerden sonra: Yeterli miktarda sağlıklı su sağlanması ve "atık su zararsız hale getirme" önem kazanmaktadır. Seller, su ve kanalizasyon sistemlerini bozabilmekte ve biyolojik ve kimyasal kontaminasyon oluşturabilmektedir. Katı atıkların toplanması önemlidir. Sel suları ile dağılan atıklar kirliliğe sebep olmakta, enfeksiyon riskini artırmaktadır. Vektör ve kemirici kontrolü önemlidir. Sellerden sonra vektör üreme alanları genişlemektedir. Ülkemizdeki kış aylarında yeni gelişen duran su alanları yerel belediyeler tarafından kayıt edilmeli ve gerekli önlemler şimdiden alınmalıdır. 
SELİN YOL AÇABİLECEĞİ SORUNLAR AÇISINDAN HATIRLATMA 
Sel alanlarından uzak durunuz, özel bir beceriniz yoksa kurtarma ve temizleme çalışmalarını engellemekten başka bir işe yaramayabileceğinizi unutmayınız.
Yüksek yerlerde bulunmaya dikkat ediniz ve sel basmış yolda araç kullanmayınız.
Aracınızdayken sel içinde kalırsanız, hemen aracı kapatınız ve yüksek bir yere çıkınız. Suyun 30 cm. yükselmesi araç üzerinde 700 kiloluk itmeye neden olur. 60 cm.lik yükselme bir aracı sürüklemeye yeter, unutmayınız.
Dizinizi geçen suya girmeyiniz. Kopmuş elektrik tellerinden uzak durun ve ilgili yerlere bildiriniz. Sele bağlı ölümlerin önemli bir kısmı elektrik çarpması sonucu görülür, unutmayınız.
Çocukların su birikintilerinde oynamasına izin vermeyiniz, kimyasal madde ya da kanalizasyon karışmış olabilir, unutmayınız.
Elektrikli aletlere dokunmayınız, ıslak bölgelerde elektrikli alet kullanmayınız.
Selden etkilenen binalarda el feneri kullanınız; yanıcı, patlayıcı madde riskine karşı kibrit, çakmak kullanmaktan kaçınınız.
Sel suyu ile bulaşmış olması olası taze sebze, meyve ve yiyecekleri yemeyiniz.
Kaynağını bilmediğiniz suyu kullanmayınız. İçilebilir özellikte olduğundan emin olmadığınız suları içmeyiniz. Sadece şişe suyu ya da önceden depoladığınız hazır gıdaları ve temiz suyu tüketiniz.
Gerektiğinde su temizliği için klor kullanınız. Klor piyasada hazır tabletler halinde satıldığı gibi, tablet bulunmaması halinde belli noktalara dikkat ederek kireç kaymağı ve çamaşır suyu gibi malzemelerden de elde edilebilir. Konu hakkında daha doğru bilgi edinmek için en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
Sağlıklı olmayan suları diş fırçalama, tabak yıkama, yemek yapmak ve buz elde etmek amacıyla kullanmayınız.
Sel sularının derinize temas etmesini engellemeye çalışınız.
Vücudunuzda bulunan açık yaralar sel suları ile temas ederse, bu bölgeyi temiz su ile yıkayınız ve bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.
Çocukların sel suları içinde veya sel suları ile kirlenmiş oyuncaklarla oynamalarına izin vermeyiniz.
Sel sularına kanalizasyon karışmışsa, evin temizlenmesinde 9 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu katılmış suları kullanınız. Temizleme sırasında lastik eldiven ve bot giyiniz.
Sele bağlı ölümlerin çoğu (% 93'e varan oranda) boğulma nedeniyle olmaktadır. Seller, trafik kazası dahil temizleme çalışmaları sırasında yaşanan çeşitli travmalar, emosyonel ve fiziksel stres sonucu miyokard enfarktüsü, elektrik çarpmalarına bağlı ölüm ve bulaşıcı hastalıklara yol açar. 
Selin ardından etkilenen insanların sağlıklı suya ulaşamaması, en temel problemdir ve suyla ve gıdayla bulaşan hastalıkların artması beklenir. Ayrıca geçici yerleşim yerlerinde ve benzer kalabalık ortamlarda, hava yoluyla bulaşan hastalıkların hızla yayıldığını anımsatmak gerekir. Bu koşullarda yaşayan çocuklarda kızamık ve akut solunum yolu enfeksiyonları beklenir. Hava yolu ile bulaşan hastalıklar, kendi evlerinde yaşayan insanlar için de sorun oluşturur.
Sel ile bulaşıcı/salgın hastalık ilişkisi, şöyle seyretmektedir;
"Doğal nedenli olağandışı durumlar" arasında en çok bulaşıcı hastalık görüleni sellerdir. Çünkü su şebekeleri ve arıtma sistemleri hasar görür, kanalizasyon taşmaları oluşur ve kontamine gıda, su ve eşyalarla bulaşan enfeksiyöz hastalıklar daha çok ortaya çıkar.
1. dönem: İlk üç gün, bulaşıcı/salgın hastalık pek görülmez.
2. dönem: Dördüncü günden dördüncü haftaya kadar olan bölümdür. Bulaşıcı hastalıkların görülmesi, sık karşılaşılan bir durumdur. Genellikle sel bölgesinde, selden önce tek tek bulunan hastalıkların salgın yaptığı görülmektedir.
3. dönem: Dördüncü haftadan sonrasıdır. Kuluçka süresi uzun olan hastalıklar, bu dönemde görülür.
Hangi hastalıklar görülür?
Suyla bulaşan enterotoksijenik E.Coli enfeksiyonları, Şigellozis, Hepatit A, Leptospirozis hatta Giardiazis salgınları görülme riski artar. Genellikle sel bölgesinde, sel öncesinde görülen hastalıkların salgın yaptığı görülmektedir.
Öncelikle su ve besin kaynaklı ishalli hastalıkların ortaya çıkmasını beklenir. Burada temel etken, su, kanalizasyon altyapılarının zarar görmesi, özellikle de sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlanmasında görülen aksaklıklardır.
Bir başka temel etmen, vektör üreme alanlarının artmasıdır. Vektör ve kemiricilerin kontrolü önemlidir. Olağan koşullarda vektörle bulaşan hastalıkların sağlık riskleri oluşturduğu bölgelerde olağandışı durumlar sonrasında vektör üreme alanlarında genişleme ve insan vektör ilişkisinde artış görülmesi, buna bağlı olarak vektörlerle bulaşan hastalıkların çoğalması beklenir.
Sivrisinek üreme alanlarında bir artış olması, bölgede sel öncesinde varsa sıtma olgularını artırabilir. Eylül 2017 tarihinde Esentepe’de 3 adet sıtma vakası bildirilmişti. Yeni potansiyel sulak üreme alanların artması ile yaz aylarında sıtma riski artabilir.
Suların içindeki sıvı ve katı atıkların cilde temas etmesi sonucu deri enfeksiyonlarının da artmasını beklenir.
Selin ev ve ev eşyalarını etkilemesi, sel geçtikten sonra da etkili olur. Bu etkileme, sağlık sorunlarını uzun döneme yayar. Bu arada, sel sırasında yaşanan sağlık sorunlarının zamanında tedavi edilmemesi, sağlık sorunlarını ağırlaştırır, komplikasyonlara yol açar, tedaviyi zorlaştırır.
Peki, neler yapılabilir?
1- Sel riski olan bölgede, hangi sağlık sorunlarının yaşanabileceği önceden değerlendirilmelidir.
2- Düzenli bir bilgi toplama sistemine sahip olmak, kritiktir. Yoksa, oluşturulmalıdır. Bu salt bürokratik bir işlem olarak kabul edilmemelidir; bununla, olası hastalıkların/sağlık sorunlarının erken belirlenmesi ve zamanında müdahalesi mümkün hale gelir.
3- Selden etkilenen evlerde yaşayanlar her gün ziyaret edilerek, sağlık sorunları izlenmelidir.
4- En önemli ihtiyaç, sudur. Sel bölgesindekilere, günlük ihtiyacı kadar temiz su sağlanmalıdır. Su dezenfeksiyonu için en kolay ve en hızlı etki gösteren yöntem klor uygulamasıdır. Suların sürekli dezenfeksiyonu sağlanmalı, sağlıklı olmayan sular için, evlere klor tabletleri dağıtılmalıdır.
5- Halk, kaynağını bilmediği suları kullanmamaları uyarılmalıdır. Sel sularıyla temasın önlenmesiyle ilgili eğitim yapılmalı, bu durumla karşılaşanların ciltlerini sabunlu suyla yıkaması önerilmelidir.
6- Kısa sürede, vektör kontrol önlemleri alınmalıdır. Sıtma için, bu çok önemlidir. 
7- Aşılama hizmetleri aksatılmadan sürdürülmelidir. Özellikle gebe ve çocukların rutin aşıları aksatılmamalıdır. Sel sırasında toprak, çamur, vb. ile kirlenmiş, derin yarası olanların tetanoz bağışıklaması yapılmalıdır. Kanalizasyon ve kullanma suyu karışabileceğinden hepatit A aşısı yapılmalıdır.
Uzun dönemde alınacak önlemler nelerdir?
Yasal/yönetsel: Afete Hazırlık Programları ve Erken Uyarı Sistemlerinin kurulması, Yerel, ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde gözetimin geliştirilmesi, Musluk suyu kalitesinin standardizasyonu ve takip sistemin oluşturulması, Yüksek hijyen standartlarını zorunlu kılmak,
Teknik konular: Su arıtma ve sanitasyon geliştirmek, Enfeksiyöz hastalık kontrol programlarını aktif ve verimli tutun.”

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 20:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER