Tabibler Birliği'nden insan hakları günü mesajı

Tabibler Birliği'nden insan hakları günü mesajı
banner83
banner80

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayınlanan “Kıbrıs’ta İnsan Hakları” ile ilgili rapora göre, KKTC’de yasama ve yürütmeyle ilgili yozlaşma ve kayırma, ticari cinsel sömürü ve zorla çalıştırmanın en sık görülen insan hakları ihlalleri olduğunu, artan şiddet, cinsel taciz, çocuk istismarı, çocuk işçiler, cinsiyet ayrımcılığı ve eşit işe eşit olmayan maaşın da göze çarpan diğer sorunlar olduğunu açıkladı.

Tabipler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Düriye Deren Oygar,10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, ülkede bu konuda katedilmesi gereken daha çok uzun bir yol olduğunu ifade ederek, insan haklarının ve özgürlüklerinin tam olarak gerçekleştirilebileceği bir toplum yaratmak için gerekli olan yasal düzenlemelerin bir an önce yapması ve bunlara uyulmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Oygar, mesajında, “KTTB bir sivil toplum örgütü olarak her zaman insan hakları ile ilgili hassasiyetini göstermiş olup insan hakları bağlamında ülkemizdeki durumun geliştirilmesi için sorumluluk almaya ve katkıda bulunmaya hazırdır.” ifadelerini kullandı.

Oygar şöyle dedi:

“1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun onayıyla kabul edilen İnsan Hakları Bildirgesi günümüzde insan hakları ile ilgili uluslararası ve ulusal kanun, belge ve düzenlemelerinin  başlangıcı ve temeli kabul edilir.Bildirgeyle ve daha sonra geliştirilen ve detaylandırılan bugün 80’i aşkın uluslararası ve ulusal yasal çalışma ve belgelerle amaçlanan insanın hak ve özgürlüklerinin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve uluslararası düzene ulaştırılabilmesidir. Öyle ki tüm insanlar ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayırım gözetilmeksizin  onur, özgürlük ve haklar anlamında eşittir. Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz;  Herkesin, herhangi bir suç isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır; Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne,  ifade özgürlüğüne,  serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılmaya , herhangi bir ayırım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye, çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olmaya, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli ve barışı koruma yolunda etkin olmalıdır. Herkes kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER