Tabipler Birliği: "Duman bölgeyi zehirliyor"

Tabipler Birliği: "Duman bölgeyi zehirliyor"
banner83
banner80

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Çevre ve Eğitim Sorumlusu Dr. Ceyhun Dalkan, yöneticilere, ivedilikle temiz enerji politikalarına odaklanarak, bacasından zehir çıkan santralleri kullanımdan çıkarmaları, yeşil, yenilenebilir enerjiye odaklı enerji politikaları üretmeleri çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Dalkan, fosil yakıtların yanmasıyla salınan zararlı gazların olumsuz etkilerine değinerek, gazların; inme (felç), kalp ve akciğer hastalıkları, astım, akciğer kanserleri, demans, kısırlık, bilişsel yetenekte azalma ve erken ölümler için ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Hava kirliliğine yönelik çözümlerin son derece açık ve net olduğunu belirten Dalkan, hükümetlerin yenilenebilir enerjiye öncelik vermesi, fosil yakıtlara yatırım yapmayı bırakması ve herkesin güvenli, temiz havaya erişimini sağlaması gerektiğini ifade etti.

Dalkan, çevreye ve dünyaya olan sorumluluk gereği ülkede sürdürülebilir enerji politikalarının üretilmesi ve hayata geçirilmesinin, gelecek ve sağlık için yapılacak en büyük yatırım olduğunu kaydetti.

“DUMAN BÖLGEYİ ZEHİRLİYOR”

Ülkede elektriğin pahalı olduğunu, fosil yakıt kullanıldığını belirten Dalkan, son dönemde özellikle kullanılan yakıtın kalitesinin düşüklüğünün bacadan tüten zehirli dumandan belli olduğunu ifade etti.

Dalkan, bacadan tüten zehirli dumanın bölgeyi zehirlediğini, fosil yakıtların yanmasıyla salınan zararlı gazların inme (felç), kalp ve akciğer hastalıkları, astım, akciğer kanserleri, demans, kısırlık, bilişsel yetenekte azalma ve erken ölümler için ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 yılı verilerine dayanarak yaptığı tahminlerinde, her yıl yaklaşık 4,2 milyon insanın çevresel hava kirliliğine maruz kaldığı için hayatını kaybettiğini gösterdiğini kaydeden Dalkan, sağlık etkilerine ek olarak, SO2 (sülfür dioksit) yayan her yakma sürecinin aynı zamanda atmosfere önemli miktarda sera gazı saldığını ifade etti.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Dalkan, fosil yakıt kullanımının insan sağlığı üzerinde doğrudan olumsuz etkileri yanında, küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımı sonucunda bugün Türkiye ve dünyada birçok ülkede yıkıma neden olan yangınlara, vb. doğal afetlere yol açtığını kaydetti.

Dalkan şöyle devam etti:

“Yaşadığımız bütün bu olayların bugüne kadar olan sera gazı salınımıyla beraber yarattığımız iklim krizi nedeniyle olduğunun farkında olmalıyız. Dünya ülkeleri Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki Paris İklim Anlaşması çerçevesinde sürdürülebilir enerji yatırımlarını arttıracağını, sera gazı üretimini azaltarak küresel sıcaklık artışının azaltılmasına katkıda bulunacağını taahhüt etmiştir. 191 ülke bu anlaşmayı imzalamışlardır. Böylece yuvamız olan dünyamızda insan etkisiyle oluşan çevre kirliliğinin azaltılması hedefine ulaşma azmi gösterilmelidir. Dolayısıyla çevremize ve dünyamıza olan sorumluluğumuz gereği ülkemizde de sürdürülebilir enerji politikalarının üretilmesi ve hayata geçirilmesi geleceğimiz ve sağlığımız için yapılacak en büyük yatırım özelliğindedir.”

“HAVA KİRLİLİĞİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLER SON DERECE AÇIK VE NET”

KTTB Çevre Ve Eğitim Sorumlusu Dalkan, ormanların korunması, küresel ısınma gibi çevre sorunlarına odaklı çalışan Greenpeace örgütünün, fosil yakıt kullanımının dünyada azaltılmasını, fosil yakıtlara odaklı enerji üretim tesislerine yatırımların hızlıca durdurulması gerektiğini vurguladığını bildirdi.

Dalkan, Greenpeace örgütünün, emisyon standartlarının güçlendirilmesi, yani filtre takılmasının ve hava kirliliği kontrol teknolojisinin uygulanmasının da acil gereklilik olduğunu vurguladığını belirtti.

Hava kirliliğine yönelik çözümlerin son derece açık ve net olduğunu belirten Dalkan, hükümetlerin yenilenebilir enerjiye öncelik vermesi, fosil yakıtlara yatırım yapmayı bırakması ve herkesin güvenli, temiz havaya erişimini sağlaması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Tüm gelişmiş ülkeler, güvenli ve çevre dostu yenilenebilir rüzgar, güneş ve katı atıktan enerji üretimine yatırım yaparken, Avrupa Birliği 2050’ye kadar sera gazı salınımını sıfıra düşürmek için üyelerini yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya zorlamaktayken, biz hâlâ kalitesiz fosil yakıt kullanarak, filtresiz bacalarla insanımızı ve güzelim dünyamızı zehirlemekte, küresel ısınmaya olumsuz katkımız olmaktadır.”

Dalkan, enerji planlayıcıları olan yöneticilerin ivedi şekilde temiz enerji politikalarına odaklanıp 360 gün güneşin olduğu ülkede bacasından zehir çıkan santralleri kullanımdan çıkarması, yeşil, yenilenebilir enerjiye odaklı enerji politikaları üretmesi çağrısında bulundu

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER