Tıp Bayramı nedeni ile mesajlar yayınlandı

Tıp Bayramı nedeni ile mesajlar yayınlandı
banner32

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkeyi de etkisi altına alan küresel koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin, sağlık çalışanlarının “paha biçilmez emeklerinin ve hizmetlerinin önemini” bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
Bakan, sağlık çalışanlarının, sadece salgın döneminde değil, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden günümüze kadar zor şartlar altında toplum sağlığının korunmasında gösterdikleri üstün hizmetler ile herkesin kahramanları olmayı başardıklarını da sözlerine ekledi. 
Evren, şöyle devam etti:
“Kıbrıs Türk halkı için sağlık çalışanlarımızın kıymeti, tarih boyunca ortaya koydukları yaratıcı, üretken girişimleri, emekleri ve sağlık hizmetlerinin gelişmesine yaptıkları katkılar paha biçilmezdir. Son bir yıldır dünyayı etkisi altına alan, insanlık tarihinin en yıkıcı salgınlarından biri olan Kovid-19 ile mücadelemizde de bunu bir kez daha görmekteyiz. Sadece bugün değil, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden bugünlere değin her zor şartta hekimiyle, hemşiresiyle, ebesiyle, tüm sağlık çalışanlarımız, sağlığımızın korunmasında gösterdikleri üstün hizmetler ile hepimizin kahramanları olmayı başarmışlardır.”
Bakan Evren, mesajında, Kıbrıs Türk hekimlerinin beceri, emek ve fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini de ifade ederek, Dr. Hâfız Cemal, Kıbrıs Türk toplum lideri Dr Fazıl Küçük ve Dr. Kaya Bekiroğlu’nun Kıbrıs Türk halkının sağlık hizmetlerine yapmış oldukları büyük katkılarını anımsattı. 
Evren, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“1900’lerin başında yoksulluk içerisinde, eğitimli insan sayısının kısıtlı olduğu bir dönemde toplumumuzun sadece sağlık alanında değil, ulusal uyanışında da öncü olmuş, sağlık ve eczacılık alanlarındaki girişimleriyle halkımıza hizmet vermiş olan Dr. Hâfız Cemal’in nam-ı diğer ‘Lokman Hekimimizin’ katkıları unutulmamalıdır. 1940’lı yıllarda sayılı doktorumuzla, Kıbrıs Türkünün sağlığı için ücretsiz hizmet veren Liderimiz Doktor Küçük’ten, 1963 sonrasının o zorlu günlerinde adeta kurşun yağmuru altında, iki katlı, 4-5 odalı küçük bir klinikte, yüreklerini bu topraklara hizmet için açan çok az sayıdaki doktorumuzun, yokluk içinde var ettikleri sağlık hizmetleri ile eski terk edilmiş sigara fabrikasının ilk hastanemize dönüştürülmesinde Kıbrıs Türk hekimlerinin gösterdiği beceri, emek ve fedakârlıkları unutulmamalıdır. Bu özel günde, Kıbrıs’ta ilk beyin kanamasına karşı ameliyatı gerçekleştiren, sağlık hizmetlerinin kurumsallaşması için büyük mücadeleler veren Dr. Kaya Bekiroğlu’nu, Kıbrıs Türkü’nün ilk tam teşekküllü hastaneye kavuşması için canını dişine takan ismiyle ölümsüzleşen Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu ve daha nice isimsiz kahraman sağlık çalışanımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.” 
Evren, mesajında, bu şerefli mesleği geçmişte olduğu gibi bugün de aynı ruh ve başarıyla yürüten sağlık çalışanlarının, Kovid-19 salgını ile mücadelede ortaya koydukları “insanüstü gayretler için toplum olarak minnet borçlu olduklarını” da belirtti. 
Kutlu Evren şöyle devam etti:
“Bugün, Kıbrıs Türk sağlık çalışanları, üretkenlikleri, yaratıcılıkları ve donanımları ile dünyayla yarışacak kabiliyettedirler. Bu duygu ve düşüncelerimle, halk sağlığının korunmasında ön saflarda yer alan, şifalı elleri, özverili çalışmaları ve üstün gayretleri ile sağlığımıza kavuşmamızda emek veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutlar, esenlikler dilerim.”

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, sağlıklı toplum olmanın önemini içinde bulunduğumuz salgın günlerinde daha da iyi anlamış durumda olduğumuzu söyledi ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Bakan Amcaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları söyledi:
“İnsanlarımızı her zaman sağlık adına korumayı, onları yaşatmayı, acılarını azaltmayı, dertlerine derman olmayı mesleği olarak seçen; vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanabilmesi adına var gücüyle çalışan en başta doktorlarımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım. Hayatımızın her alanında yanımızda olan hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz; değerinizi, içinde bulunduğumuz salgın günlerinde çok daha fazla anlamış bulunmaktayız. İyi ki varsınız”

HALKIN PARTİSİ

Halkın Partisi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir bildirge hazırlayarak, son bir yılda pandemiyke birlikte daha da zorlaşan şartlarda özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının gününü kutladı. 

banner69
HP’den yapılan yazılı açıklamada; “Ülkemizde hem sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi hem de halkımızın tüm kesimlerinin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak kaliteli sağlık hizmeti alabilmelerini sağlamak için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı. 
Bildirgede, koronavirüs küresel salgınının bugüne dek dünyada 119 milyon vakaya rastlanmasına ve 2.64 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi. Salgının sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan tüm dünyada kalıcı etkiler bıraktığı; pandemi ile birlikte, kamusal sağlık hizmetlerinin altyapı ve kadro açısından güçlü olmasının ne kadar önemli olduğuyla bir kez daha yüzleşildiği kaydedildi.
“SAĞLIK İŞ GÜCÜ PLANLAMASI YAPILMALI, YASAL BOŞLUKLAR TAMAMLANMALI”
Açıklamada, sağlık altyapısında ciddi eksiklikleri bulunan ülkede, pandemiyle birlikte yatak, test ve yoğun bakım kapasitesinin bir yıl içerisinde artırıldığı ancak sağlık iş gücü planlamasındaki eksikliklerin, yasal boşlukların ve var olan yasaları uygulamadaki eksikliklerin bu süreç içerisinde kendini göstermeye devam ettiği kaydedildi.
Halkın Partisi’nin hazırladığı bildirgede sağlık alanında yapılması gerekenler maddeler halinde şu şekilde sıralandı:
“Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de devletin ilgili kurumları, üniversiteler ve sağlık örgütleri ile işbirliği içerisinde kapsamlı bir “pandemi ulusal eylem planı” oluşturulmalı. Sosyal ve ekonomik hayatın aksamadan devamı için aşılama çalışmaları hükümetin en büyük önceliği olmalı. Aşılama bir program çerçevesinde ve yaş aralıkları gözetilerek sürdürülmeli, hastalığı ağır geçirme riski en yüksek olan yaşlıların ve kronik hastalığı olanların aşılanmasına öncelik verilmeli. Yerel bulaşın yayılmasının önlenmesi için iş yerlerinin Covid19 önlemlerine uyup uymadığı konusunda etkin denetim yapılmalı ve rastgele testler hız kesmeden devam etmeli. Ev karantinası, denetlenebilir bir sistem kurulabilmesi şartıyla elektronik bileklik ve/veya interaktif uygulamalar ile birlikte hayata geçirilmeli. Kamu Sağlık Hizmetleri'nin etkin bir şekilde verilebilmesi için devlete bağlı hastanelerde ve sağlık merkezlerinde altyapı eksiklikleri giderilmeli. Verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak, halkımızın kendi bölgesine en yakın kamu sağlık kuruluşundan sağlık hizmetine erişimini sağlamak, belli merkezlerde yığılmaları önlemek ve altyapı eksikliklerinden doğan sevkleri engelleyebilmek açısından bu adımlar büyük önem taşımakta. Yarım kalan Girne ve Güzelyurt Hastaneleri, devlet laboratuvarı, Amatem Projesi gerekli kaynak aktarılarak ivedilikle tamamlanmalı. Pandemi Hastanesi'nin etkin şekilde çalışması için altyapı eksiklikleri acilen giderilmeli. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasası günümüz koşullarına göre düzenlenmeli, hemşire istihdamı yanında, ihtiyaçlı olan tüm dallara gerekli personel alımları yapılmalı. Temel Sağlık Dairesi'nin Teşkilat Yasası günümüz koşullarına göre güncellenmeli, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen Ulusal Odak Noktası biriminin daire çatısı altında oluşturulmalı, epidemiyoloji ve biyoistatistik uzmanlığı olan kişilerin ulusal odak noktasında görevlendirilmesi bir an önce yapılmalı. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen alt komitelerin tamamı hemen oluşturulmalı, yasanın etkin çalışması için hazırlanmış olan tüzükler ivedilikle hayata geçirilmeli. Sağlık merkezlerinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi bir devlet politikası haline getirilmeli, 112 Acil Hizmetler Birimi ve paramedik kadrolarındaki eksiklikler kısa sürede giderilmeli. Yeni açılan Pandemi Hastanesi ve Kalkanlı Yaşam Evi kadroları yasal bir zemine oturtulmalı, ülkemizde önemli bir ihtiyaç haline dönüşen yaşlı bakım evlerinin sayısı artırılmalı. E-Sağlık hemen devreye sokulmalı, ülkemizde yaşamını sürdüren her bireyin hasta hakları ve mahremiyet korunarak kullandığı ilaçları, alerjileri, kronik hastalıkları, geçirdiği ameliyatlar gibi tüm tıbbi verileri kayıt altına alınmalı.       İlaç takip sistemi hayata geçirilerek ülkeye, devlet hastanelerine ve sağlık merkezlerine giren ve çıkan tüm ilaçlar takip altına alınarak kontrolü sağlanmalı, ilaç depolama alanları çağdaş hale getirilmeli. Özel ve kamu eczanelerinin, hastanelerinin ve İlaç ve Eczacılık Dairesi'nin tümünün merkezi bir sisteme bağlanması, yazılan reçetelerin online sistem üzerinden takibinin ve denetiminin yapılması sağlanmalı”

SUCUOĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Millletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplum sağlığının korunması için her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan sağlık çalışanlarının “salgın sürecinin başkahramanları olduğunu” söyledi. 
Dr Sucuoğlu, mesajında, insan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedeflerinden birisi olduğunu ifade etti. Sucuoğlu, “Bu nedenle hekimlik mesleği tüm toplumlarda gelişmişlik düzeyinin en temel göstergesi olmuş̧; her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görülmüştür” ifadesinde bulundu.
Dr Faiz Sucuoğlu mesajına şunları ifade etti:
“Pandemi sürecinde toplum sağlığı için kendi sağlıklarını hiçe sayarak emek veren doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri fedakârlıklardan dolayı minnet borçluyuz. Herkesin evine kapandığı bir dönemde, sağlık çalışanlarımız kendi hayatlarını tehlikeye atarak büyük bir özveriyle çalışmış; hayat kurtarmaya ve umut olmaya devam etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, toplum sağlığının korunması için; insan hayatını en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan; başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza da bugün vesilesiyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.’’

SAVAŞAN

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, sağlık çalışanlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gösterdikleri insanüstü çabalarla “nefeslere nefes, canlara da can kattıklarını” belirtti.
Savaşan, mesajında, “Kovid-19 salgının birinci yılında kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı’nda, salgınla mücadelenin en büyük kahramanları, başta hekimler ve hemşireler olmak üzere bütün sağlık çalışanları olmuştur. Sağlık çalışanlarımızın bu mücadelede gösterdiği insanüstü çabalar sayesinde umutlara, umut; nefeslere nefes; canlara da can katıldığının unutulmaması gerekiyor. Salgın döneminde, kendi yaşamlarını tehlikeye atarak hizmet veren bütün hekimlerimize, hemşirelerimiz ile sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri olağanüstü azim için gönül dolusu teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.  
Sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve kaliteli bir şekilde ülke insanına ulaştırılmasında en önemli sorumluluğun devlete, görevin ise hekimler ile sağlık çalışanlarına düştüğünü belirten Savaşan, “sağlık sisteminin yıllardır kronikleşmiş sorunları nedeniyle ülke insanının, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük sorunlar yaşadığını” söyledi. 
“İnsanımızın hastane ve hekim seçebilmesi ve kesintisiz kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için yapılması gereken daha çok iş var” diyen Savaşan, Genel Sağlık Sigortası ile Hasta Hakları Yasası’nın geçirilmesinin ve iş yeri hekimliği tüzüğünün de yapılması gerektiğini söyledi. 
Savaşan, mesajında, Kıbrıs Türk toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğduğu bu önemli günde kendisini minnetle yad ederken, görevleri başında hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmetle andığını, hizmet vermeye devam edenlerin de 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutladığını ifade etti.

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER