“Vizyon 2035” projesinin ikinci etap toplantıları çerçevesindeki çalıştay

“Vizyon 2035” projesinin ikinci etap toplantıları çerçevesindeki çalıştay
banner83
banner80

 Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, istikrarlı büyümeyi sağlamak için, ekonomik planlamaya geçmek amacıyla hazırladığı “Vizyon 2035” projesinin ikinci etap toplantıları çerçevesindeki çalıştay bugün başladı.

Vizyon 2035 çalışmalarının ikinci etap toplantılarının açılışı bugün saat 09.00’da Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un açış konuşmaları ile gerçekleştirildi.

Lefkoşa Merit Otel’de yarın da devam edecek çalıştay, Başbakan Ersin Tatar’ın saat 16.00’da yapacağı kapanış konuşması ile tamamlanacak.

İlgili devlet kurumlarından 150 civarında bürokratın katıldığı çalıştayda, temel amaç; içerisinde kısa, orta ve uzun dönemli planları ihtiva edecek bir stratejik planın altyapısının oluşturulması.

TAÇOY

Çalıştay’da ilk konuşmayı yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, göreve geldikleri günden bu yana KKTC’nin geleceğine odaklandıklarına işaret ederek, makamların geçici ancak ülkenin kalıcı olduğunun bilinciyle çalıştıklarını söyledi.

Taçoy, Vizyon 2035’in amaçlarının belli olduğunu, bu ülkeye saygı ve sevginin şekillendiği, ama ciddiyetle geleceği kurgulayan bir vizyonun yansıması olduğunu kaydetti.

Vizyon 2035’in devlet kurumlarına geleceği kurtaracak bir ivme, aynı zamanda dış paydaşların ekonomik kalkınma ve gelişmesini öngördüğüne dikkat çeken Taçoy, bu ülkenin gelişimi için ortaya çaba koyan paydaşları bulunduğunu söyledi.

Bakanlık olarak bu çabalara büyük önem verdiklerine dikkat çeken Bakan Taçoy, ortaya konan çabayı, enerjiyi, ülkenin geleceği için harmanladıklarını vurguladı.

“Bu ortak gaileye katkı koyarak, sürdürülebilir bir ekonomi anlayışı üzerinde durduk” diyen Bakan Hasan Taçoy, ülke ekonomisini sürükleyen sektörlerin devamlılığının esas olduğuna işaret etti.

“ÜLKENİN HER KAYNAĞI KIYMETLİ”

Bunların gelecek nesillere taşınmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Taçoy, bir ada yarısı olan ülkenin her kaynağının kıymetli olduğunu söyledi.

Kaynakların verimli kullanılarak bugünü kurtarmanın, aynı zamanda geleceğe taşıyıp şekillendirmenin boyunlarının borcu olduğunu  ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bunun ülke sevgisinin gereği olduğunu ve gelecek nesillere borçları olduğunu vurguladı.

“HEM BUGÜNÜ, HEM GELECEĞİ DÜŞÜNMEK GİBİ BİR GÖREVİMİZ VAR”

Taçoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vizyon 2035’im amaç ve hedefleri, işte az önce saydığım bu değerlere sıkı sıkıya bağlıdır. Hem bugünü, hem geleceği düşünmek gibi bir görevimiz vardır. Bu bilinç ve sorumluluk ile hareket ediyoruz.

Ekonomiden de sorumlu bakan olarak, ekinimle birlikte bu sorumluluk ve bilinç yanında, ortaya bir çaba koymanın gururu ile karşınızdayım.

Özel sektörün gelişimi, çağdaş tarım politikaları, sürdürülebilir enerji politikaları, yerel kalkınma, turizm ve Yüksek öğrenim sektörleri noktasında yoğun bir çaba ortaya kondu. Sektörlerin paydaları ile ortak bir akıl geliştirildi. Bakanlık eşgüdümünde ortaya bu çabayı koyan herkese teşekkür ederim.”

Sorumluluklarının bilincinde olduklarına da işaret eden Bakan Taçoy, “Ortak derdimiz bu vatanın, kendi ayakları üzerinde duran, Anavatan Türkiye ile gelişim ve değişim noktasında sürekli işbirliği içerisinde ileriye gitmesini sağlamaktır” dedi.

Vizyon 2035’e bu gözle bakılması, tüm toplumun sahip çıkması için bir çaba ortaya konmasının en büyük dilekleri olduğunu söyleyen Bakan Taçoy, sorumluluklarının bilincinde, gelişim ve değişime hayatın her alanında katkı koymaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, 3 ay önce benzeri bir toplantı yapıldığını ve bir takım aşamalar kaydedildiğini ifade ederek, KKTC’nin daha fazla gelişip kalkınabilmesi için, insanlara daha fazla refah mutluluk ve ülkede yaşanabilir ve güvenli bir gelecek için yapılan çalışmaların herkesin ortak temennisi ve mücadelesi olduğunu söyledi.

“KIT KAYNAKLARIN EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ”

Hükümet olarak oluşturulan kadrolarla yapmak istedikleri şeyin, kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi olduğuna dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, adaletli bir ortamda KKTC ekonomisinin daha da kalkındırılabilmesinin yolunun öncelikli sektörlerin ve bunlara bağlı bir takım yan sektörlerin geliştirilebilmesi, bunun için de tasarrufların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu sebeple Merkez Bankası’nın çalışmalarına çok önem verdiklerini vurgulayan Tatar, kendi dönemlerinde hiç bir zaman kamu bankalarının kredi intentisinde yapılan bir takım girişimlere müdahalelerinin olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

Yasalar çerçevesinde ülkeyi yönetirken serbest piyasayı kendi çizgisinde kendi akışına bırakmak gerektiğini ifade eden Tatar, çok müdahaleci olunmasının bulunulan noktadan gerisine gidilmesine sebep olacağını kaydetti.

Ekonomi kitaplarının ilk sayfalarına bakıldığında ilk yazanın toprağın olması olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, KKTC’nin kaynaklarına bakıldığında, toprağının olduğunu, bunun da çok önemli olduğunu kaydetti.

banner69
Kıbrıs müzakere görüşmeleri tutanaklarına da değinen Başbakan Tatar, sürüklenilen yol federal bir anlaşma olabileceği gibi, başka alternatifler de olabileceğini söyledi.

45 yıl sonra “ne bıraktıydın, ne bulduydun, farkını kim ödeyecek” gibi söylemlerin bir haksızlık olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, ekonomik vizyonun bir parçasının da KKTC’nin temellerinden kaynaklanan bir düşünce, irade olduğunu ifade etti.

“EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE BİR ANLAŞMA”

Başbakan Ersin Tatar, “KKTC’nin temellerine bu saatten sonra birilerinin müdahale etmesini, birilerinin bu ortamı bozmaya yönelik girişimlerini asla kabul etmeyiz, etmemeliyiz” dedi.

O bakımdan kendilerinin siyasi eşitlik temelinde bir anlaşmadan ziyade, egemen eşitlik temelinde bir anlaşmayı savunduklarına dikkat çeken Başbakan Tatar, kendilerinin bir anlaşmaya karşı olmadıklarını, müzakerelerle sonuç odaklı kapsamlı bir anlaşmaya gidilecekse bile mutlaka bunun özü itibarıyla yan yana yaşayan iki devlet temelinde bir anlaşma olması gerektiğini vurguladı.

Kuzey’deki coğrafyayı yönetebilmek adına bunun önemli olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, Kuzey’deki yatırımcıları, iş insanlarını daha güvenli bir geleceğe hazırlamak adına bunun gerekli olduğunu kaydetti.

Bir anlaşma durumunda kaç insanın göçmen olacağının veya ülkeye kaç kişinin gelip yerleşeceğinin, kaç kişinin gelip kendi mülklerine yerleşebileceğinin  konuşması ve endişesinin, ekonomik temellere zarar vereceğini söyleyen Başbakan Tatar, KKTC temellerine inanarak, ona göre güvenli bir ortamın yaratılmasının önemine işaret etti.

Başbakan Tatar, hükümetin görevinin de ekonomiye yön vererek, ülkeye yatırımların devam etmesinin önün açılması olduğunu ifade ederek, TC ile birlikte işbirliği yapılarak bunların yapılmasının yanı sıra, ülke insanının yatırım yapmasına imkan tanınmasının da önemine vurgu yaptı.

Kredi faizlerinin düşmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Başbakan Ersin Tatar, özellikle lokomotif sektördeki ve diğer sektördeki yatırımcılara, yatırımlarına devam etmeleri çağrısında bulundu.

Kıt kaynakların değerlendirilmesinde ekonomiye yön vermenin, serbest piyasa koşulları içerinde, serbest piyasanın kendi dinamikleriyle ekonominin şekil almasının önemine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, KKTC’ye bakıldığına küçük bir ada ekonomisi görüldüğünü söyledi.

Ekonominin öncü sektörlerinin yüksek öğrenim, turizm, bunlara bağlı tarımsal faaliyetler ve sanayi sektörlerinin oluşturduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, bütün bunların oluşabilmesi için toprak, sermaye, tasarruf ve insan sermayesinin gerekliliğini vurguladı.

Ülkede ihtiyaç duyulan sektörlerde çalışacak kişilerin eğitilmesinin de ihtiyaca göre yapılmasının  önemine değinen Başbakan Tatar, KKTC’de 55 binin üzerinde çalışma izni ile çalışan insan olduğunu, bunun küçümsenecek bir rakam olmadığını kaydetti.

Ülkede yerel iş gücünün teşvik edilip, kullanılmasıyla, ülke ekonomisinde dışa çıkan paranın da azalacağını ifade eden Başbakan Tatar, bu yönde çalışmalar yapılmasının ekonomiye sağlayacağı faydalara işaret etti.

KKTC’nin ithalata bağlı bir ülke konumunda olduğunu belirten Tatar, ülkenin bütçesinden fazla ithalatı olduğunu, bu çark bir şekilde dönebiliyorsa, çok da umutsuz olmaya  gerek olmadığını kaydetti.

“DAHA FAZLA ÜRETİM…”

Uzun vadede refahın artabilmesi için daha fazla üretim yapılarak, rekabet koşullarının oluşturulması, maliyetlerin kontrol edilebilmesi, Elektrik Kurumu’nun vizyonuna bakılması gerektiğini vurgulayan Başbakan Tatar, tüm bunların yapılmasıyla ülke için çok daha iyisinin yapılabileceğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, ülkeden ev almak için parasını veren ve evi alamayan bazı yabancıların durumuna da değinerek, yasaların buna izin vermemesi gerektiğini, bu konunda gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Başbakanlık bünyesinde bir komite oluşturulduğunu ve gerekli çalışmaların yapılacağını anlattı.

Adaletin olmadığı yerde ekonominin de gelişemeyeceğini vurgulayan Başbakan Ersin Tatar, ekonominin ihtiyaçlarına göre 2035 vizyonunda oluşacak bir takım sektör kapasitelerine göre işçi ve oralarda çalışacak kişilerin eğitilmesinin düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

“ORTAYA ÇIKACAK DÜŞÜNCELERİN TAKİBİNİN YAPILMASI ÖNEMLİ”

Ekonominin planlaması için çalıştaylarda ortaya çıkacak düşüncelerin takibinin yapılmasının güzel işlere imza atılması için önemli olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, “Çok daha refah, müreffeh, mutlu güven içinde geleceğe daha emin adımlarla ilerleyen, gençlerine çocuklarına umut verebilen bir KKTC yaratılmasında sizlerin katkılarının önemi olacak” dedi.

ÇALIŞTAY

Konuşmaların ardından kısa sinevizyon gösterimi yapılarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu tarafından vizyon projesinin sunumu yapıldı.

Konuşmalar ve sunum ardından teknik detaylar hakkında katılımcılara bilgiler verilerek, teknik toplantıya geçildi.

Çalıştay, yarın da devam edecek toplantıların ardından, Başbakan Ersin Tatar’ın saat 16.00’da yapacağı kapanış konuşması ile tamamlanacak.

VİZYON 2035’İN AMAÇLARI

Vizyon 2035, gerek Devlet kurumlarının gerekse dış paydaşların ekonomik büyüme yönünde ortaya koyduğu münferit çabalara eşgüdüm ve ivme katarak, lokomotif sektörlerin sürdürülebilirliğini sağlanmayı, sosyal ihtiyaçların planlı ve zamanında karşılanmasını, kaynakların ise verimli ve etkin kullanılmasını amaçlıyor.

Söz konusu çalışma kapsamında ilk olarak, Meclis’te temsil edilen siyasi partiler, ekonomik örgütler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler başta olmak üzere ilgili tüm kamu dışı paydaşların yer aldığı bir dizi yapılandırılmış istişare toplantısı öncelikli olarak belirlenen altı tematik konuda (özel sektör, tarım, enerji, yerel kalkınma, yüksek öğrenim ve sosyal refah) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı eşgüdümünde düzenlenmişti.

Gelinen aşamada, dış paydaşlar ile yürütülen istişare toplantılarından elde edilen sonuçların bürokrasi tarafından sentezlenerek son şeklinin verilmesi için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlardan üst düzey temsilcilerin katılımı ile bugün ve yarın Lefkoşa’da çalışma toplantısı düzenleniyor.

Bundan sonraki süreç için ise temel amaç, birçok alanda toplantılar yaparak eylem planlarını tamamlamak ve Eylül 2020’de devletin önüne öncelikleri, hedefleri, göstergeleri belirlenmiş bir ekonomik planı koymak.

banner79
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER