YYK Mali yılı bütçe tasarısı onaylandı

YYK Mali yılı bütçe tasarısı onaylandı
banner83
banner80

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra HP Milletvekili Hasan Topal sel felaketi konusunda 62. madde uyarınca konuşma yaptı.

Mesarya bölgesinde 100 kayıp köy olduğunu anlatan Topal, bunlar hakkında bilgi verdi.

Bölgenin coğrafi yapısı hakkında bilgi veren Topal, Kanlıdere’nin bir yılda 8 milyon metreküp su taşıdığını anlattı.

Bölgedeki bir diğer derenin de Çakıllıdere olduğunu söyleyen Topal, bu dere hakkında da bilgi verdi.

Topal, Köprülü Göleti’nin Güney’de yer alan köylerin yeraltı zenginliklerine destek verdiğini anlattı.

Bu bölgede Paşaköy, Aslanköy, Turunçlu, Gaziköy, Vadili köylerinde dere encümenleri bulunduğunu bu encümenlerin dereler konusunda çalışmalar yaptığını kaydeden Topal, Köprülü’ye yüklü bir su akışı olduğunu kaydetti.

Köprülü’nün patlaması halinde bunun önüne kimsenin geçemeyeceğini dile getiren Topal, bölgedeki dereler ve göletler hakkında bilgi verdi.

Köprülü Göleti’ne giden basıncın azaltılması için drenaj sistemi yapılmasının hem sel felaketlerini önlemek hem de bölgedeki köylerin yeraltı zenginliklerini beslemek için önemli olduğunu dile getiren Topal, olası felaketleri önlemek için bölgedeki barajlar konusunda gereğinin yapılması gerektiğini belirtti.

Topal bu konuda Türkiye’deki uzmanlardan da yardım alınabileceğini aktardı.

ARIKLI

Ardından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Dörtyol Korkuteli sel felaketi konusunda 62. Madde uyarınca konuşma yaptı.

Arıklı ilk olarak ekonomik protokole değindi.

Arıklı, spekülasyonlar yaparak, gergin olan ortamın daha da gerilmesinin doğru olmadığını belirterek, “Bilinmeyen bir konuya sürekli atıf yapmak doğru değil”  dedi.

“Kamuoyunda bu konuda hükümet ortakları arasında uyumsuzluk olduğu” algısı olduğuna değinen Arıklı, bu algının Başbakan Erhürman tarafından yıkılacağını kaydetti.

Tatar’a atıfta bulunan Arıklı, “bir an önce hükümete gelmek istiyorsunuz anlıyorum. Haklısınız “dedi.

Arıklı’nın sözlerine hem Tatar hem de UBP’li vekiller tepki gösterdi.

Protokolün Mayıs ayında imzalanacağının açıklandığını hatırlatan Arıklı, “ Bekleyelim ne çıkacak, sonrasında birlikte yükleniriz” şeklinde konuştu. Arıklı, Köprülü Göleti’nin temizlenmesi gerektiğine değindi.

Bin 500-2 bin dönüme yakın arazinin sular altında kaldığını ifade eden Arıklı, birçok ağılın sular altında kaldığını, bölgede ciddi salgın tehlikesi olduğuna dikkat çekti.

Arıklı, İngiliz dönemindeki gölet ve sulama sistemini tekrar canlandırmak gerektiğine değinerek, iklim değişikliği yaşandığını, her yıl daha fazla yağış olacağını belirtti.

Haspolat’ta sel felaketine değinen Arıklı, belediye tarafından bölgede bazı evlere yardım edildiğini, bazılarına ‘karşı partiden’ olduğu için hiç uğranmadığını savundu.

Arıklı, “Devletin şefkat eli devletin adaleti oralara eşit ve adil şekilde gidiyor mu bunu gidin yerinden görün” dedi.

Hükümetin bir an önce bölge halkına yardım eli uzatması gerektiğini belirtti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de yanıt vermek için kürsüye çıktı. Devletin felaketten etkilenen tüm yurttaşların eşit ve adil şekilde yanında olduğunu anlatan Şahali bilgilendirme konusunda sıkıntı olması halinde sıkıntılar yaşanmış olabileceğini anlattı.

Kayıt eksiği varsa bunun telafi edileceğini anlatan Şahali burada bir art niyet aranmaması gerektiğini anlattı.

Köprülü Göleti hakkında bilgi veren Şahali, Kıbrıs’ın ilk barajı olarak inşa edilen bu göletin yeraltı akiferlerini besleme amacı güttüğünü söyledi.

Köprülü’nün Mağusa açısından önemli bir hat olduğunu anlatan Şahali bölgeyi ekim alanı olarak kullanmak isteyenlerin göletin kapaklarını sürekli kırdığını anlattı.

Bu kapakların açılamayacak kadar güçlü şekilde tamir edildiğini anlatan Şahali 2-2,5 milyon metreküp su tutabilen barajdan tarımsal maksatlı gölet kullanımı konusunda bu yıl taviz verilmediğini anlattı.

Dün itibariyle göletten kontrollü şekilde su aktarımı yapıldığını anlatan Şahali, bölgenin şu anda gezinti alanı olarak dahi kullanılmaması gerektiğini dile getirdi.

Şahali kapaktaki sızıntının kontrollü su aktarımından kaynaklandığını tekrarladı.

Sel felaketi ardından müracaata gerek duymaksızın bölgedeki hayvancıların ziyaret edildiğini söyleyen Şahali, bölgedeki herkese eşit şekilde yardım edileceğini anlattı.

Şahali, bölgelerdeki zararlar hakkında Genel Tarım Sigortası Fonu’nun gereken işlemleri yapacağını bildirdi.

Şahali, yıllar önce Kukla Baraj Havzası içinde hayvan barınağı inşa edilmesine izin verilmesini de eleştirdi.

YAYIN YÜKSEK KURULU

Daha sonra Yayın Yüksek Kurulu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. Komite Başkanı Fikri Toros raporu okudu.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, bütçe rakamlarının talepleri karşılamadığını bu nedenle ret oyu vereceklerini kaydetti.

banner69
Binada yaşanan sorunlara değinen Amcaoğlu, bu bütçe ile ihtiyaçların tamamlanamayacağını belirterek,  YYK’nın sağlıklı görev yapmasının, KKTC’nin yurt dışında sesini duyurmasının mümkün görünmediğini savundu.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, salonun boş olmasını eleştirerek, iç tüzüğe aykırı bir durum yaşanmakta olduğunu söyledi.

Taçoy, YYK’nın sorumluluklarına değinerek, bütçe rakamlarının yetersiz olduğunu belirtti.

Bilişim Suçları Yasası’nın Meclis’te beklemede olduğunu, ülkeye hizmet edecek yasalara öncelik verilmediğini söyleyen Taçoy, haberleşmenin sanal ortamda yaygınlaşmasıyla yaşanması muhtemel sorunlara yönelik önlem alınamadığını kaydetti.

Tasarı 24 kabul, 10 ret ile oyçokluğuyla kabul edildi. 16 milletvekili oylamaya katılmadı.

TÜK BÜTÇE YASA TASARISI

Ardından Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı. Raporu komite başkanı Fikri Toros okudu.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu söz alarak, TÜK’ün çok önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

TÜK’ün borçlarına değinen Amcaoğlu, üreticiden ürün alındıktan sonra finansman kaynağının nasıl temin edileceğini üreticinin alacağının nasıl ödeneceğini sordu.

Geçen yıl Kasım ayında imzalanması gereken Ekonomik ve Mali Protokol’ün imzalanmadığına işaret eden Amcaoğlu, yaşanması muhtemel sorunları değerlendirdi.

Protokolün öneminin her gün biraz daha fazla anlaşıldığını söyleyen Amcaoğlu, birçok sektörde kaynak sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Amcaoğlu, ülkenin ihtiyacı olan finansman kaynaklarının sağlanamayacağını söyleyerek, Ekonomik ve Mali Protokolün imzalanması için yüreğini, bileğini ortaya koyan tek partinin UBP olduğunu savundu.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, Ekonomik ve Mali Protokol’ün ülkedeki her konuyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, protokol imzalanmazsa ekonomik döngülerde sıkıntının büyümeye devam edeceğini halkın da farkında olduğunu, bir an önce sürecin tamamlanması ve imzaların atılması gerektiğini belirtti.

TÜK’ün bütçe rakamlarını karşılaştıran Çavuşoğlu, bütçenin emtia alımlarını içerdiği için yüksek rakamlar ortaya çıktığını, bu rakamların kaynağının maaşlardaki artış olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, TÜK’ün fonksiyonlarını yerine getirme noktasında altından kalkamayacağı bir yükün altına gireceğini söyleyerek, bu faizlerle kurumun yaşamaya nasıl devam edeceğini sordu. 

Süt ve arpaya gelen zammın hayat pahalılığına yansıması konusunda İyi İdare Yasası kapsamında DPÖ’den talep ettikleri bilgiyi iki aydan beri alamadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bu istatistiklerin kurumlar tarafından çalışılması gerektiğini bu verilere sahip olmadan planlama yapılamayacağını kaydetti.

Bu maliyetlerle TÜK’ün yaşayabilmesinin, misyonu olan düzenleyici olarak piyasada bulunabilmesinin mümkün olamayacağını dile getiren Çavuşoğlu, Maliye Bakanlığı’nın TÜK’e olan borcunu en kısa sürede ödemesinin şart olduğunu, bunun da Ekonomik ve Mali Protokole bağlı olduğunu belirtti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Ekonomik ve Mali Protokol konusunda gereken açıklamaların Başbakan tarafından yapıldığını söyledi.

Şahali, TÜK’ün Maliye Bakanlığı’ndan alacakları ile ilgili tüketici ve üreticinin menfaati doğrultusunda hareket edileceğini belirtti.

Bütçe büyüklüğü farkının yerli hasat ürünün satın alınmasına bağlanmasını çok isabetli olmayacağını dile getiren Şahali, kurumun hayvancının temel girdilerini sağlayacak durumda olduğunu, iş hacminin ve bütçesinin büyüdüğünü kaydetti.

Şahali, rekolte beklentisinin 100 bin ton üzeri olduğunu, bunun tamamının TÜK tarafından satın alınmasının beklenmesinin ürün ödemelerinin gecikmesine yol açabileceğini söyledi.

Şahali, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinde bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy kurumun bütçe rakamlarına değinerek, bir taraftan 40 milyonluk kar öngörülürken masrafların da arttığını söyledi.

Taçoy, sektörün önüne risk faktörü konulduğunu, çiftçiliğe sahip çıkılacaksa bazı kararların hesaplanması gerektiğini belirtti.

Taçoy, “Tarımı mı ürünü mü sigortalayacağız. Bunun üzerine siyaseti geliştirmeliyiz” dedi.

Özel bir kişiden avans adı altında borç alındığını bu şekilde ülkenin geleceğinin ipotek altına alınmış olduğunu belirten Taçoy, “Karşılık almadan borç verilmesi görülmüş şey değil” diye konuştu.

Taçoy, hükümetin istikrarı yakalayamadığını savundu.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, kurumun batmasının söz konusu olmadığını, kurumların kapasitelerini sürekli geliştirdiğini belirtti.

Şahali, TÜK’ün doğru yönetilmesinin siyaset için değil kamu ve halk için bir avantaj olduğunu, ürün yelpazesini geliştirmek amacıyla Bakanlar Kurulu’na öneriler sunulacağını belirtti. 

TÜK’ün her yurttaşın hayatına temas ettiğini söyleyen Şahali, “Kurumun varlığı hayatidir” dedi.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı 26 kabul, 10 ret oyuyla oyçokluğuyla geçti. 14  milletvekili oylamaya katılmadı.

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER