Kıbrısta Manşet & Faiz SUCUOĞLU ve Yar Doç Dr. Deniz ERGÜN 04.06.2018