Siyasetin Satırarası & Emine EKSOZ ve Erhan ONURALP 13.06.2018