Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 3 yasa gücünde kararnameyi ele alarak, görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 10.45’te toplandı.

Komite gündeminde bulunan, “Devlete Ait Tüm Kira Sözleşmelerinden Nisan, Mayıs 2020 Aylarında Doğan ve/veya Doğacak Olan Alacaklarına Uygulanacak İndirim ve/veya Ertelemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ile “Motorlu Araç Ruhsat Harçlarının Zamanında Internet Üzerinden Ödeyen Araç Sahiplerine Yüzde 10 İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname”yi ele aldı. Komite 2 kararnameyi gelecek toplantıda ele almaya devam edecek.

Komite daha sonra, “Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde Yasal Beyan Verme Süresinin Sonundan İtibaren 15 Günlük Sürede Beyanname Verilmesi Durumunda Kazanılmış Yüzde 5 İndirim Haklarının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararname”nin genel görüşmesini tamamlayıp, oy birliğiyle kabul etti. Söz konusu yasa gücünde kararnamenin III. okunuşunu da gerçekleştirdi.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleşen toplantıya CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı. Toplantıda, davetli olarak Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı da yer aldı.

GEREKÇELER

“Devlete Ait Tüm Kira Sözleşmelerinden Nisan, Mayıs 2020 Aylarında Doğan ve/veya Doğacak Olan Alacaklarına Uygulanacak İndirim ve/veya Ertelemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararnamesi”nin genel gerekçesi:

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de halkımızın gerek Fasıl 156, Madde 2 altında düzenlenen Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi, gerekse birçok ekonomik faaliyetlerinin durdurulmasından dolayı borçlarını ödeme güçlüğü yaşadığı görülmektedir. Devletin tüm kira sözleşmelerinden doğan ve/veya doğacak olan alacaklarının, kiracılara Nisan, Mayıs 2020 aylarına ilişkin ödemelerinde kolaylık sağlanması amacıyla bu yasa gücünde kararname hazırlanmıştır”

Motorlu Araç Ruhsat Harçlarının Zamanında İnternet Üzerinden Ödeyen Araç Sahiplerine Yüzde On İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararnamesinin genel gerekçesi:
“Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yaşanan ve/veya yaşanması muhtemel sıkıntılar nedeniyle, sürecin etkilerinin azaltılması ve kaynak ihtiyacının temini amacıyla 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası kapsamında ödenmesi gereken Motorlu Araç Ruhsat Harçları’nın, geçirmekte olduğumuz bu kriz sürecinde zamanında ve internet üzerinden yüzde 10 (yüzde on) indirimli ödenmesini temin etmek konusundaki kuralları belirlemek amacıyla bu yasa gücündeki kararname hazırlanmıştır”
 
Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde Yasal Beyan Verme Süresinin Sonundan İtibaren On beş Günlük Sürede Beyanname Verilmesi Durumunda Kazanılmış Yüzde Beş İndirim Haklarının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararnamesinin genel gerekçesi:
“Vergi mevzuatımız uyarınca 3 (üç) yıl süresince  beyannamenin yasal sürede verilmesi ve yasal süre içerisinde tahakkuk eden verginin ödenmesi koşulu ile yasalarca düzenlenen yüzde 5 (yüzde beş) ödeme indiriminden yararlanılmaktadır. pandemi süresince kapanmış işyerlerine ait beyannamelerin zamanında verilememesi nedeniyle indirim haklarının kaybedilmemesi için  kararname süresince ödemesi olmayanların yasal sürenin sonundan itibaren on beş günlük süre içerisinde beyannamelerini sunmaları durumunda kazanılmış indirim haklarının devam ettirilmesi amaçlanmaktadır”

Editör: TE Bilisim