Karahan: "Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" Karahan: "Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz"

İstatistik Kurumu tarafından uygulanan 2023 Hanehalkı İşgücü Anketine göre, istihdam edilmiş olan 148 bin 211 kişinin yüzde 65,3’ü erkek, yüzde 34,7’si kadın iken, toplam istihdam içinde kamu istihdam payı ise 24,2 olarak hesaplandı.

İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir,  “2023 Hanehalkı İşgücü Anketi ”  sonuçlarını açıkladı. İstatistik Kurumu tarafından ülkedeki İşgücü yapısını ortaya koymak, istihdam edilenlerin iktisadi faaliyet, meslek, işteki durum ve çalışma süresi; işsizlerin ise iş arama süresi ve benzer özellikleri hakkında bilgi derlemek amacıyla her yıl Ekim ayında uygulanan Anket, 16 Ekim - 29 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamen tesadüfi olarak örneğe seçilen 4 bin 032 haneyi ziyaret edilerek hazırlandı.

Buna göre, ülke genelinde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,2’lik bir azalışla yüzde 5,1 olarak kayıtlara geçti.

İstihdam edilmişlerin sayısı bir önceki yılın ayni dönemine göre 9 bin 602 kişi artarak 148 bin 211 kişi olurken, istihdam oranı ise 2,3’lük bir artış ile yüzde 48,3 olarak hesaplandı. İstihdam oranı yüzde 52,2 ile en yüksek Girne’de ve yüzde 35 ile en düşük Lefke’de ölçüldü.

İstihdam edilmiş olanların yüzde 34,7’si (51 bin 408 kişi) kadın ve yüzde 65,3’ü (96 803 kişi) erkeklerden oluştu. Kadınların yüzde 90,4’ü, erkeklerin ise yüzde 68,5’i hizmetler sektöründe yer aldı.

2023 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC’de kamu sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 35 bin 844 kişi iken bunun toplam istihdam içindeki yüzde 24,2 olarak hesaplandı.     

Ülkede, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışan 11 bin 243 kişinin yüzde 72,2’sini erkekler oluşturdu.

Toplam istihdam içinde tarım  sektörünün payı yüzde 3,0 sanayi sektörünün payı yüzde 9,5 inşaat sektörünün payı yüzde 11,5 ve hizmetler sektörünün payının da yüzde 76,1 oldu.

2023 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC genelinde istihdam edilenlerin yüzde 16,8’i ilkokul, yüzde 14,6’sı orta veya dengi okul (ilköğretim dahil), yüzde 32,7’sini lise ve dengi okul , yüzde 4,1’ini 2 veya 3 yıllık yüksekokul, yüzde 25,1’ini 4 yıllık fakülte veya yüksekokul, yüzde 3,3’ünü yüksek lisans   (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil), yüzde 1,0’ını ise doktora mezunları oluşturdu.

İşgücüne katılma oranı ise KKTC genelinde yüzde 50,9 olarak hesaplandı.