Nadir Hastalıklar Günü olması nedeniyle, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi iş birliğinde dün “Çocuk ve Erişkin Dönem Yaygın Nadir Hastalıklar Sempozyumu” düzenledi.

KTTB kolorektal kansere erken evrede müdahalenin önemine işaret etti KTTB kolorektal kansere erken evrede müdahalenin önemine işaret etti

Sempozyumda, özellikle erken tanı, erkenden tedavi ile normal yaşam şansı elde edebilmesi için “Yeni doğan metalik endokrin”, işitme, görme, gelişim, gelişimsel kalça displazisi tarama programlarını ülkemizde ücretsiz, erişebilir ve takip edilebilir şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanmasının şart olduğu vurgulandı ve bu konuda karar metni hazırlanmasına kararlaştırıldı.

Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan’ın verdiği bilgiye göre, sempozyumda, çocukluk çağı nadir görülen gelişimsel, nörolojik ve endokrin hastalıklar ve erişkin dönem nadir görülen kardiyak, nörolojik hastalıklar ve ülkemizde nadir hastalıklarla ilgili yapılan genetik çalışmalar tartışıldı.

Ayrıca Dr. Ahmet Behlül, KKTC’de yapılan Kronik Böbrek yetmezliği araştırmasını anlatıp, kronik böbrek yetmezliğinin beklenenden sık görüldüğünü vurguladı.

Sempozyum sonucunda, özellikle nadir hastalıkların yakın takip edilmesi gerektiği, Sağlık Bakanlığı üzerinde yeni doğan ve diğer tarama programlarının ücretsiz ve erişebilir olması için girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

Editör: Burhan CANBAZ