2018-2020 ORTA VADELİ PROGRAM TASLAĞI AÇIKLANDI..

2018-2020 ORTA VADELİ PROGRAM TASLAĞI AÇIKLANDI... HEDEF İSTİKRARLI BÜYÜMERefah seviyesinin artırılması doğrultusunda sürdürülebilir...

2018-2020 ORTA VADELİ PROGRAM TASLAĞI AÇIKLANDI..
banner32

2018-2020 ORTA VADELİ PROGRAM TASLAĞI AÇIKLANDI... HEDEF İSTİKRARLI BÜYÜME

Refah seviyesinin artırılması doğrultusunda sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamak, istihdamı artırmak, mali disiplini sürdürülebilir kılmak ve bütçe dengesi sağlamak, yurt içi tasarrufları artırmak ve makroekonomik istikrarı güçlendirmek amacıyla hazırlanan taslak, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu başkanlığında Cuma günü yapılacak Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısında görüşülecek. 
Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Muhtaroğlu tarafından açıklanan taslağa göre, 2018-2020 yılları arasında KKTC ekonomisinin büyüme oranları sırasıyla yüzde 5, yüzde 5 ve yüzde 5,5 olacak. 
2016’da cari olarak yaklaşık 11,6 milyar TL gerçekleşen, 2017’de 13,8 milyar TL tahmin edilen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) program dönemi sonunda yaklaşık 21,5 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor.
2017’de 120 bin 999 olan istihdamın 2020 sonunda 133 bin 342’e ulaşması, yüzde 51.2 olan iş gücü katılım oranının 51.4’e yükselmesi bekleniyor.
2017 sonu itibarıyla yüzde 5.8 olan işsizlik oranının da program dönemi sonunda yüzde 5’e gerilemesi hedefleniyor.
2016 sonu itibariyle 1 milyar 557 milyon 200 bin dolar olan ithalatın 2020’de 2 milyar 132 milyon 200 bin dolara, 105 milyon 500 bin dolar olan ihracatın ise 124 milyon 600 bin dolara yükselmesi öngörülüyor. İthalatın ihracatı karşılama oranının ise yüzde 5.8 seviyesinde olması hedefleniyor.
Programla net turizm gelirlerinin ve yükseköğrenim net gelirlerinin artması da öngörülüyor.
HEDEF TURİZM GELİRLERİNİN 972 MİLYON DOLARA ULAŞMASI 

2016 sonu itibariyle 739.4 milyon dolar olan net turizm gelirlerinin 2020 yılında 972 milyon 700 bin dolara ulaşması bekleniyor. 2016 sonu itibarıyla 694 milyon 800 bin TL olan yükseköğrenim net gelirlerinin de artarak 2020 yılında 910 milyon 700 bin TL’ye ulaşması bekleniyor.

2017 yılında yüzde 14.68 olarak gerçekleşen enflasyon oranının program dönemi sonunda yüzde 8.7 düzeylerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
banner69
CUMA GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK
2018-2020 Orta Vadeli Program taslağı, Cuma günü Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı başkanlığındaki cuma günü yapılacak toplantıda görüşülecek. 
Sosyal ve Ekonomik Konsey’de yer alan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, işçi ve işveren sendikalarının, kooperatiflerin, odaların, yerel kuruluşların, dernek ve birlik temsilcilerinin ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantı, Lefkoşa’da Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda 09.30 başlayacak ve 17.00’ye kadar sürecek.
KATILMAK İSTEYENLERİN DPÖ’YÜ ARAMASI İSTENDİ
Öte yandan toplantıya katılacak yetkililerin en geç yarın saat 14.00’e kadar 601 12 00 veya 601 12 01 numaralı telefonu arayarak teyitte bulunması istendi.
2018–2020 dönemini kapsayan “Orta Vadeli Program”, DPÖ tarafından devletin tüm kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışılarak, görüş ve önerileri de dikkate alarak 3 yıllık formatta hazırlanıyor. Programda dünya ve KKTC ekonomisindeki gelişmelere, program dönemi hedeflerine, gösterge ve gelişmelere, makroekonomik politika ve hedeflere, temel ekonomik göstergelere ve sektörlerle ilgili ilke, politika, hedeflere ve uygulamalara yer veriliyor.
Programa son şekli, Sosyal Ekonomik Konseyi oluşturan kesimlerin görüş ve önerileri alındıktan sonra verilecek. Böylece KKTC’nin 3 yıllık ekonomik ve sosyal konuları içeren sektörel hedef, ilke ve politikaları ortaya çıkacak. Orta Vadeli Program her yıl kendi kapsamı içinde yenilenecek.
AMAÇ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE REKABET EDEBİLİR BİR EKONOMİK YAPI
Programın başlıca amaçları KKTC’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamak, istihdamı artırmak, sağlanan mali disiplini sürdürülebilir kılmak ve bütçe dengesi sağlamak, yurt içi tasarrufları artırmak ve makroekonomik istikrarı güçlendirmek olarak açıklandı. 
Programda GSYİH’deki büyüme, istihdam, işsizlik, ödemeler dengesi, enflasyon, sabit sermaye yatırımları, kamu kesimi genel dengesi, ekonominin genel dengesi, devlet bütçe dengesi gibi belirli makroekonomik göstergelere yer alıyor.
Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER