"Üniversiteleri korumak adına olumlu bir karar çıkmadı"

"Üniversiteleri korumak adına olumlu bir karar çıkmadı"
banner32
banner76

Kıbrıs Üniversiteler Birliği, yazılı açıklama yayınlayarak şunları kaydetti:

"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların Bakanlar Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde yorumlandığını ve karara bağlandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu karar kapsamında Çift PCR testi ile ülkede 72 saat kalabilme imkanının sunulmuş olması, kumarhane müşterilerinin adaya gelişlerinin devamını sağlamak amacıyla olduğu aşikâr olarak görünürken, ülkenin en önemli taşıyıcı kolonu olan üniversiteleri korumak adına yine olumlu bir karar çıkmadığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Ülkeye gelecek üniversite öğrencilerinin 7 gün süreyle karantina da tutulacak olması kararı neticesinde öğrencilerin ülkemizdeki üniversiteleri tercih etme oranları hissedilir şekilde aşağıya çekilecek ve hem biz üniversiteleri hem de ülke ekonomisini ziyadesiyle zor duruma düşürecektir. Bununla birlikte; bu koşullarda adaya gelmeyi kabul edebilecek öğrencilerin de karantina giderlerinin üniversitelerin üzerine yüklenmesinin yanlış olduğunu ve hükümetin üniversitelerin karantinadan sorumlu olacağı yönündeki kararının gayri yasal olduğunu, bu konuda üniversitelere emrivaki yapıldığını; bunun kabul edilmeyeceğini, uygulanmayacağını ve doğacak her türlü sonuçtan karar alanların sorumlu olacağını vurgulayarak, devletimizin bu yanlıştan acilen dönmesi gerektiğini talep etmekteyiz.

İlaveten, Kıbrıs Üniversiteler Birliği ve ilgili üniversiteler bünyesindeki bilim insanlarının süreci yakından analiz ederek, bugün gündeme taşınan aşağıdaki 3 soruya en uygulanabilir yanıtlar şeklinde hazırladığı görüş dokümanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına, 19 Ağustos 2020 tarihinde iletilmiştir.

ülkemize gelişlerinin planlanması”, “Kampüslerdeki öğrenci sayısının ve hareketliliğinin seyreltilmesi” ve “Sağlık Bakanlığının belirlediği ve C kategorisinde yer alan öğrencilerin KKTC'ye girişlerinde üniversitenizin belirlediği ve Sağlık Bakanlığının onay verdiği karantina yurdunda ücretsiz olarak konaklatılması ” konularındaki ana başlıklara yönelik en uygulanabilir çözümler, EK-1’de olduğu gibi detaylıca ve gerekçeleriyle tarafımızdan devletimizle paylaşılmış olmasına rağmen; Hükümetimizin hala daha ülkenin en önemli sektörü olan üniversitelerin görüşlerini yok sayarak kararlar üretiyor olmasını ve bu kararlarla emrivaki bir yaklaşım içine giriyor olmasını Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak kabul etmediğimizi ve bu dayatmaların özelde üniversiteleri genelde ülkemizin tamamını çok olumsuz etkileyeceğini siz değerli kamuoyu ile saygılarımızla paylaşırız.

KIBRIS ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ

EK-1: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına 19 Ağustos 2020 tarihinde sunulan gerekçeli görüşler.

A) Öğrencilerin KKTC'ye gelişlerinin planlanması:

i. Salgın nedeniyle uluslararası öğrenci kabulünde esas alınan uluslararası/ulusal sınavlarının ertelenmesi ve/veya öğrencilerin farklı ülkelerden KKTC’ye gelişlerinde yaşanabilecek ulaşım sıkıntıları dikkate alınarak 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için kabul ve kayıt işlemlerinin Aralık 2020 sonuna kadar uzatılması, (31-8-2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararında bu öneri karar altına alınmıştır.)

ii. Eğitim başladıktan sonra KKTC’ye gelerek üniversiteye kayıt yapacak öğrencilere telafi programları uygulanarak eğitimlerine devam etme imkânı sağlanması,

iii. Öğrencilerin adaya düşük fiyat ve uygun koşullarda ulaşımını sağlamak için Türkiye çıkışlı uçak seferleriyle KKTC’ye geliş takvimlerinin kontrollü şekilde sağlanması,

iv. Salgın nedeniyle mücbir sebeplerle KKTC’ye gelemeyecek öğrencilerin farklı yüksek eğitim destinasyonlarına yönelimlerini önlemek için 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için dijital eğitim yöntemiyle (uzaktan eğitim) eğitimlerin yapılabilme seçeneğinin sağlanması, (31-8-2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararında bu öneri karar altına alınmıştır.)

banner69
B) Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi ve hareketliliğin azaltılması yönünde alınacak tedbirler:

KKTC’ye ulaşan öğrenciler için salgının etkin olduğu sürede gerek sosyal mesafe gerekse hijyen koşullarının mevcut fiziki imkanlar kapsamında etkin olarak sağlanması amacıyla karma (harmanlanmış) eğitim modelinin uygulanması; (31-8-2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararında bu öneri karar altına alınmıştır.)

i. KKTC’de bulunan öğrencilerin belirlenecek haftalık programlarla yüz yüze eğitimleri dönüşümlü olarak takip edebilmeleri,

ii. Örgün eğitim yanında tüm derslerin dijital eğitim yöntemleriyle desteklenmesi,

iii. Ders devam koşullarının 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için esnek tutulması için üniversite Senatolarına yetki verilmesi,

C) Sağlık Bakanlığının belirlediği ve C kategorisinde yer alan öğrencilerin KKTC'ye girişlerinde üniversitenizin belirlediği ve Sağlık Bakanlığının onay verdiği karantina yurdunda ücretsiz olarak konaklatılması hakkındaki görüşleriniz:

i. KKTC üniversitelerinin, salgın nedeniyle ülkeye öğrenci akışını sağlayabilmek adına bu süreçte gerçekleştirdikleri tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ciddi oranda maddi kaynak ayırmaları, eğitim ücretlerinde düzenlemeler yapmış olmaları ve ciddi sayıda kendi imkanlarıyla burs vermiş olmaları hususları dikkate alınarak, Üniversitelerimizin üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdikleri düşünülmektedir.

ii. KKTC’deki uluslararası öğrencilerin %90’nından fazlasını oluşturan C kategorisindeki ülkelerden gelen öğrencilerin tümünün üniversite yurtlarında karantina sürecini geçirebilmeleri, gerek diğer kategoride olan ülkelerden gelecek öğrencilerin, gerekse karantina süresi sonrasında yurtlarda konaklayarak eğitimlerine devam edecek olan öğrencilerin yurtlarda barınmaları imkanlarını kısıtlayacaktır. Ayrıca, son alınan kararla B kategorisi kapsamındaki ülkelerden gelenlere yönelik karantina uygulanması kararı sonrasında her hangi bir üniversitenin hem yurtlarında öğrenci barındırması hem de kısıtlı sayıdaki yurtlarını karantina koşullarında karantina amaçlı olarak kullandırması mümkün değildir.

Kampüs içerisinde karantina yurt binalarının olması, diğer öğrenci, aile ve genel olarak KKTC yükseköğrenim alanın imajı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler dikkate alındığında uygulanabilir değildir.

iii. Alternatif çözüm önerileri:

a. KKTC turizm tesislerinin uygunluğu da dikkate alınarak Ekim 2020 tarihinden itibaren KKTC genelinde, KKTC devleti tarafından oluşturulacak ve finanse edilecek karantina merkezlerinde öğrencilerin konaklatılması, oluşan maliyetin KKTC Devleti tarafından karşılanması ve/veya öğrencilerden söz konusu karantina süresi için kabul edilebilir düzeyde katkı talep edilmesi,

b. Kampüs içi ve dışı kısıtlı sayıda karantina amaçlı barınma imkânı sağlayabilecek üniversitelerin sağlayacakları barına imkanına KKTC devletinin öğrenci başına katkı sağlaması.

c. Üniversiteler tarafından ciddi oranlarda sağlanan burslar ve yüksek düzeyli tanıtım bütçeleriyle adada yüksek eğitim görmeleri için ikna edilen öğrencilerin, devlet yetkililerinin beklediği ekonomik katma değeri yaratmaları amacıyla, adaya gelişlerinin sağlanmasında umulan ekonomik katma değerden yararlanacak Üniversiteler dışındaki paydaşların ellerini taşın altına koyarak gerekli desteği sağlaması.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER