Tatar: “20 Temmuz 1974 sabahı doğan özgürlük güneşi sonsuza dek parlayacak ve sönmeyecek” Tatar: “20 Temmuz 1974 sabahı doğan özgürlük güneşi sonsuza dek parlayacak ve sönmeyecek”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında deprem araştırmaları için iş birliği protokolü imzalandı. 

Bakanlıktan yapılan araştırmaya göre, ilk niteliğinde olan iş birliği kapsamında, ülke genelinde yer alan diri fayların haritalanmasına ve tarihsel dönem depremlerinin ve deprem tekrarlanma aralıklarının belirlenmesine yönelik çalışmaların başlatılması hedefleniyor. 

Protokole, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü KKTC Proje Koordinatörü Hasan Elmacı imza koydu. 

Protokol kapsamında, şu ana kadar toplam 9 adet hendekli paleosismoloji çalışması gerçekleştirildi, proje sonunda ise 16 adet hendek açılması planlanıyor.

Yapılan açıklamada, projeyle birlikte jeolojik yapı itibarıyla tektonik olarak aktif bir bölgede olan KKTC’nin deprem tehlikesinin ortaya konacağı, yeni verilere göre şekillenecek olan haritaların ilgili paydaşlarla ve kamuoyu ile paylaşılacağı ve deprem dirençli binalar ve kentler oluşturulması için ilk adımın atılmış olacağı belirtildi.

Editör: Burhan CANBAZ