Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Imagine projesinin, iki toplumdaki öğrenci ve öğretmenlerin bir araya gelerek güven temelinde barış kültürünün oluşturulmaya çalışıldığı, barış kültürü değerlerinin benimsendiği ve içselleştirildiği ve bugüne kadar 6 binden fazla öğrenciyi bir araya getiren, uluslararası kimliği olan bir proje olduğunu bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Sendika Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, uygulanmaya başlandığı günden itibaren projenin içeriğinin iki toplumun cumhurbaşkanlıkları himayesinde oluşturulan “İki Toplumlu Eğitim Teknik Komiteleri” tarafından hazırlandığını aktardı.

Elmalı, toplumların birbirini anlayabilmesi için önyargıların ortadan kaldırıldığı, sevgi, saygı ve hoşgörü temelinde bir iletişimin kurulması için çaba içerisinde olunması gerektiğini kaydederek, “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün ne anlamda ve ne amaçla söylendiğinin özümsenmesi ve uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Elmalı şöyle devam etti:

“Doğru iletişimle, empati kurarak, birbirini anlayarak, insanların-toplumların sorunları aşabileceği açıktır. Bizlerin de bu amaç doğrultusunda yapılan her türlü çalışmayı desteklemesi ve yaygınlaştırılması için çalışılması bir gereklilik, hatta zorunluluktur.

Ancak ne acıdır ki, her iki toplumda da toplumları-insanları ayrıştırmayı, düşmanlığı, ötekileştirmeyi kendine misyon edinmiş faşist anlayışla beslenen bir kesim vardır. Nefret, kin, düşmanlık ve ırkçı duygulardan arınamamış bu kesimlerin çocuklarımıza, adamıza ve dünya barışına hiçbir şey veremeyeceği açıktır. Bizlerin bu küçük adada karşılıklı anlayış, dayanışma ve barış kültürü ilkeleri temelinde geleceği inşa etmekten başka yolumuz yoktur.

Bir an önce bahanelerin arkasına saklanmayı bırakarak, yıllardır devam eden ve çocuklarımıza dayanışma, iş birliği ‘Imagine’ projesinin devamının sağlanması için gereken girişimlerin yapılması ve hamasi söylemlere takılmadan projenin tekrar hayata geçirilmesi çağrısını yineleriz.

Bu proje ile ilgili basın yoluyla kamuoyunu yanıltan, yalan söylemekten çekinmeden öğretmenlerimizi hedef yapan faşizan anlayıştaki herkesle ilgili hukuki mücadele de dahil, her türlü mücadele sürecini başlatacağımızın bilinmesini isteriz."