Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

2022 yılı bütçe hazırlıklarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından; Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların katkılarıyla tamamlandığını belirten Oktay, hazırlık sürecinde ilgili tüm tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınarak değerlendirildiğini söyledi.

Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaya hazır durumda olduğunu ifade etti.

AK Parti hükümetleri döneminde elde edilen tüm kazanımlar için bütçelerin etkili birer araç olarak kullanıldığını anlatan Oktay, bütçe disiplini ilkesi çerçevesinde oluşturulan mali alanın, iktisadi kalkınmaya yönelik ulaştırma, tarım ve enerji gibi altyapı yatırımlarının yanı sıra eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar başta olmak üzere sosyal gelişime yönlendirildiğini belirtti.

Oktay, 2022 yılı bütçesinin AK Parti hükümetlerinin 20'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 4'üncü bütçe olduğunu hatırlattı.

"Tüm kurumlarımız, kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullandılar"

Kovid-19 salgınıyla artan küresel belirsizliklerin tüm dünyada üretimi, istihdamı ve sermaye dolaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğinin altını çizen Oktay, birçok ülke ekonomisinin küçüldüğü geçen yıl, krizi fırsata çevirecek araçları kamuya sağlayan yapıda bir bütçe hazırladıklarını ve yıl boyunca tüm kurumların kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullandıklarını anlattı.

Fuat Oktay, "Büyüme oranlarımızdan ihracat rekorlarına, sanayi üretimindeki artıştan cari açığımızdaki iyileşmeye kadar pek çok gösterge, Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye’nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Geçen yıl gerçekleştirilen yüzde 1,8'lik büyüme ivmesinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranlarıyla devam ettirildiğini anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatımız, Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekora daha imza atarak, yıllık bazda 212 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bunların yanında, hastaneler, otobanlar, demir yolları, köprüler, tüneller, barajlar, içme suyu ve sulama tesisleri, organize sanayi bölgeleri, AR-GE merkezleri, salgın destekleri ve yerli aşı projesi, enerji ve savunma sanayi projeleri gibi sayısız yatırımı içinde bulunduğumuz bütçe döneminde hayata geçirdik. Yeni yatırımlarımıza salgın döneminde de hız kesmeden devam ettik, ediyoruz."

Bu başarıda maliye politikasının güçlü bir biçimde kullanılmasının önemli ölçüde etkili olduğunu belirten Oktay, "2022 bütçe teklifini de kovid salgınının artçı sarsıntılarına rağmen güçlenen, kalkınan ve büyüyen Türkiye vizyonuyla hazırladık. Hazırlanan bütçe teklifi; kalkınma hedeflerimiz, ülkemizin refahını artırma gayretimiz ve istikrarımızın dayanağını oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Bütçenin, tüm sektörleri yatay kesen yeşil dönüşümü odağına alarak karbon nötr yatırımları ve süreçleri destekleyen, yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak nitelikte olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Bu yaklaşımla sadece emisyon azaltıcı değil aynı zamanda yutak alanların artırılmasını sağlayan projeleri hayata geçireceğiz. En etkin ve modern izleme ve denetleme sistemlerini kurarak çevresel tahribatı azaltacak, sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyeceğiz. Yeşil büyüme yaklaşımımızla afet riski altında bulunan yapıların ve alanların dayanıklılığını artırarak, kentsel altyapıyı iyileştirecek, su kaynaklarının uygun kullanımı ve yönetimini daha da geliştireceğiz. Söz konusu yatırımlarda, ülkemizin bu konuda benimsediği ulusal stratejiler ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi uluslararası taahhütleri de gözeteceğiz. İnsanımızı merkeze alan bir icraat bütçesi olan 2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde bir kilometre taşı olacaktır. 2022 bütçesi, yapay zeka ekosistemine değer üreten, araştırma, girişimcilik ve inovasyonu destekleyen, milli uzay programını adım adım hayata geçiren ve yenilenebilir enerji altyapısını güçlendiren Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir."

Fuat Oktay, sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya, sanayiden ekonomiye, kadının güçlendirilmesinden sosyal yardımlara kadar her alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde somut ve dinamik politikaları, bütçe temelinde birer birer uygulamaya geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

"Merkezi yönetim bütçesi kapsamında 224 kamu idaresinin bütçesi bulunmakta"

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesinin bulunduğunu belirten Oktay, "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir." dedi.

2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını da paylaşan Oktay, personel giderleri için toplam 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 128,1 milyar lira, cari transferler için 657,3 milyar lira, sermaye giderleri için 132,3 milyar lira, sermaye transferleri için 10 milyar lira, borç verme giderleri için 61,6 milyar lira, yedek ödenekler için 27,4 milyar lira, faiz giderleri için 240,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü aktardı.

"Aslan payını eğitime ayırdık"

Oktay, 2022 bütçesinin yüzde 15,6'sını, yani aslan payını eğitime ayırdıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tüm çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimini sağlamak amacıyla okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, yeni derslik yapımları, eğitim yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi, okulların bilişim altyapılarının iyileştirilmesi ve internet erişiminin sağlanması gibi faaliyetler başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz." diye konuştu.

Yükseköğrenimin de dahil edilmesiyle eğitim bütçesini 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacaklarını belirten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimle birlikte hükümetlerimiz döneminde en fazla önem verdiğimiz konuların başında sağlık gelmektedir. Kovid-19 salgınıyla yürüttüğümüz başarılı mücadele sağlık altyapımızın sağlamlığını ve sağlık personelimizin yüksek potansiyelini ortaya koymuştur. Sağlık alanında vatandaşlarımız için gereken her hizmeti gecikmeden ve herhangi bir aksamaya meydan vermeden sunduk, sunmaya da devam ediyoruz.

Böyle küresel bir kriz döneminde, ülkemizde sağlık altyapısına ve insan kaynağına yapılan yatırımların karşılığını her yönüyle almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 2022 yılında da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı temini başta olmak üzere sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulacak kaynak bütçede öngörülmüştür. Buna, aşı geliştirme faaliyetlerimiz ve kendi aşımızın üretimi ve vatandaşlarımıza sunumu da dahildir. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116,4 milyar lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6,2 milyar lira olmak üzere toplam 122,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bütçeden sağlığa ayırdığımız payı yüzde 7'ye yükseltiyoruz."

Oktay, Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynağın 304,6 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Sosyal harcamalar için ayrılan kaynak

Sosyal harcamalar için ayırdıkları kaynak miktarını 104,2 milyar liraya çıkardıklarını, bu tutarın 2022 yılı bütçesinin yüzde 6'sı olduğunu ifade eden Oktay, şunları söyledi:

"2022 yılında, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 23,4 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 15,6 milyar lira, engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 13,2 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 2,4 milyar lira, ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerimizin aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2,5 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 1,3 milyar lira, asker ailelerine yardım kapsamında 161 milyon lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 295 milyon lira kaynak ayırdık."

Tarıma 57,6 milyar lira kaynak

2022 yılında bütçeden, tarıma 57,6 milyar lira kaynak ayırdıklarını bildiren Oktay, bu kapsamda tarımsal destek programları için 25,8 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16,3 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15,5 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Tarım sektörü yatırım ödeneklerini de önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Tarımsal sulama yatırımı ödeneği 2020 yılında 3,7 milyar lira düzeyindeyken 2021 yılında bu rakamı 9 milyar liraya çıkardık, 2022 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 12,5 milyar liraya çıkarıyoruz. Son iki yıl içinde önemli ölçüde artırdığımız reel sektör desteklerine 2022 yılında da devam ederek özel sektörle birlikte büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Özel sektör yatırımlarının oluşturduğu katma değer ve istihdamın kıymetini biliyor, son yıllarda önemli ölçüde arttırdığımız reel sektör desteklerine, 2022 yılında da devam ediyoruz.

Reel kesim destekleri için bütçemizden 68,9 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhracat destekleri için 5,2 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla kullandırılacak teşvik ödemeleri için 2,9 milyar lira ve küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin desteklenmesi için 1,8 milyar lira reel kesim desteği planlıyoruz."

"Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefi"

Savunma sanayiindeki yerlilik ve millilik oranını yüzde 20'ler seviyesinden yüzde 80'ler seviyesine yükselterek dışa bağımlılığı büyük oranda azalttıklarını ifade eden Oktay, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda; merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak, 2021 yılında 139,7 milyar lira iken 2022 yılında yüzde 29,6 oranında artışla 181 milyar liraya yükseltilmiştir. Ayrıca Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacak kaynak yaklaşık yüzde 39 artışla 2022 yılında 31,3 milyar lira olarak öngörülmektedir." şeklinde konuştu.

Oktay, bir önceki yıla göre önemli düzeyde ödenek artışı meydana gelen programlara ilişkin de şunları kaydetti:

"Kadının Güçlenmesi Programı'nın ödeneğini iki kattan fazla arttırarak 943 milyon liraya yükselttik. Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi Programı ödeneğini bir önceki yıla göre yüzde 37 oranında artırarak 20 milyar 932 milyon liraya çıkardık. Ormanların ve Doğanın Korunması Programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon liraya, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artırarak 2 milyar 652 milyon liraya, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artırarak 20 milyar 906 milyon liraya yükselttik."

"2022 yılı bütçemizi vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık"

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz." diyen Oktay, vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladıkları 2022 yılı bütçesini, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşma ve vatandaşların refahını artırma yönündeki çalışmalarının bir halkası olarak TBMM'nin takdirlerine sunacaklarını belirtti.

Oktay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları en etkin biçimde kullanarak bütçeden milletimiz için en güzel çıktıları sağlayacağız. Gösterdiği vizyon ve liderlik için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bütçe teklifinin oluşturulmasına katkıda bulunan başta Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ve Sayın Başkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımıza, bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına gönülden teşekkür ediyorum. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarının ardından geleneksel bütçe bağlama töreni yapıldı.

Oktay, beraberindeki Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcıları Kutluhan Taşkın ve İsa Atçeken ile 2022 bütçesini bağladı.