Bakanlar Kurulu, SOS Çocukköyü Derneği’nde aile tipi bakım gören kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklara her ay yapılan devlet katkısının artırılmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü himayesinde bulunan SOS Çocukköyü, SOS Gençlik Evi ve Yarı Bağımsız Hayata Geçiş Evleri için artan maliyetlere işaret edilerek, devamlılığın sağlanabilmesi açısından, Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her ay ödenen devlet katkısının 110 çocuk için yüzde 100 oranında hesaplanarak karşılanacağı belirtildi.