Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun hazırladığı takvime göre, cumhurbaşkanı adaylığı için süreç bugün başlıyor.
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler veya en az yüz bin seçmen aday gösterebilecek. Aday gösterilmek, kişinin yazılı muvafakatine bağlı olacak. Aday gösterme süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir şekilde yeni aday gösterilemeyecek. 
Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce veya seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları bugün başlayacak. 
Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 5 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini 7 Mayıs saat 17.00'ye kadar tamamlayacak.
SEÇMENLER TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLECEKLER 
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilecekler ise 2 Mayıs saat 17.00'ye kadar YSK'ye başvurabilecek. YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek, eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.
Seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek. Seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek. Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.
Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, 3 Mayıs saat 15.00'e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek. Başvurular saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. Bu adaylar için eksik evraklar da saat 17.00'ye kadar tamamlanabilecek. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler saat 20.00'ye kadar YSK tarafından ilan edilecek.
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına 4 Mayıs saat 08.00'den itibaren başlanacak.
Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden adaylık başvurusu kabul edilenler, 3 Mayıs'ta YSK tarafından ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 4 Mayıs'ta teklifte bulunulmaya başlanacak. Teklif süresi 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 20.00'de sona erecek. Belirlenen bu günlerde saat 08.00-20.00 arasında ilçe seçim kurullarınca teklifler alınacak.
 SEÇMENLER TARAFINDAN TEKLİFTE BULUNULMASININ USUL VE ESASLARI
Seçmenler, ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. 
Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, adaylık teklifi için Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek. 
Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek. Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK'ye iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak. Belirlenen süre içinde yüz bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek. 
İTİRAZ SÜRESİ
Cumhurbaşkanı geçici aday listesi, 10 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itiraz süresi başlayacak. İtirazlar, 11 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılacak ve itirazların YSK tarafından incelenmesine başlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar 12 Mayıs'ta YSK'ce karara bağlanacak.
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 13 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı seçim propaganda dönemi başlayacak.
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için 14 Mayıs'ta YSK'de kura çekilecek.
ADAYLARIN GÖREVDEN AYRILMASI
Cumhurbaşkanı adayı gösterilen, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, yükseköğretim kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, aday listesinin kesinleştiği 13 Mayıs 2018 Pazar günü itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılacak. Bu durum Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirilecek. 
ADAYLIKTAN VAZGEÇME
Adaylıktan vazgeçme doğrudan ve şahsen YSK'ye yapılacak. Kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren oy verme günü saat 17.00'ye kadar ölüm veya adaylıktan vazgeçme nedeniyle meydana gelebilecek eksilmeler kesin aday listesinde değişiklik yapılmasını gerektirmeyecek.
SEÇİM SİSTEMİ VE UYGULANMASI
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. 
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. Ancak ikame, geçici sonuçların ilanını takip eden gün saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılacak. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması halinde seçim yenilenecek. Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam edecek.

Editör: TE Bilisim