Avrupa Birliği (AB) Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında saat 10.00’da toplandı.  
            
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite, gündeminde bulunan Hal Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesine devam etti. Komite, sö zkonusu yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. 

Komite toplantısına davetli olarak Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun, Savaş Metcooğlu; Tarım Dairesi’nden Reşat Değirmenci, Berna Kamçı Altun ve Toptancılar Birliği’nden Hakkı Haktanır katılarak  görüş ve önerilerini aktardı. 

Komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Oğuzhan Hasipoğlu ve HP Milletvekili Tolga Atakan katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. 

“Hal Yasa Tasarısı” ülkedeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, haller aracılığıyla yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını, malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini, hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla malların alımı, satımı ve devri ile hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenlemeyi amaçlıyor.

Editör: TE Bilisim