Belediyelerde örgütlü sendikalar Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş), reform talep ettikleri 51/95 sayılı Belediyeler Yasası hakkında Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sendika yetkililerinin açıklama yaptığı sırada Meclis önüne gelerek, “İçişleri Bakanı olarak tüm beyanatlarımda esas reformun 51/95 sayılı Belediyeler Yasası olduğunu ifade etmiştim. 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın en kısa sürede geçmesi için elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.

-Yalınkaya

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Meclis önünde yaptığı açıklamada, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının komitede oy çokluğuyla geçtiğini hatırlatarak, tasarının ülkede çok kısa zamanda kaos yaratacağını savundu.

27 yıl önce yapılan 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın komite gündemine alındığını ifade eden Yalınkaya, belediyelerin, görev, yetki ve sorumluluklarını, gelirini, giderini her şeyini belirleyen yasanın bu yasa olduğunu söyledi.

-“Reform dediğimiz her şey bu yasa içerisinde düzenlenmeli”

Tüm tarafların uzlaşısıyla bu yasanın ivedi bir şekilde komiteden geçmesi ve genel kurula gönderilip, yasalaşmasını talep eden Yalınkaya, “Reform dediğimiz her şey bu yasa içerisinde düzenlenmelidir” dedi.

Reform isteniyorsa bunun tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Yalınkaya, hükümet, muhalefet, sendikalar, sivil toplum ve halkın hep birlikte hareket edilerek, belediyelerin önünün açılabileceğini kaydetti.

Bu şekilde halkın kaliteli, çağdaş belediyecilik hizmetini alabileceğini belirten Yalınkaya, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın her gün takipçisi olacaklarını söyledi. Mustafa Yalınkaya, yasanın komitede görüşülüp, Genel Kurul’a sevk edileceği tarihin de kamuoyuna açıklanmasını istedi.

“Belediyelerin birleştirilmesi değil ortadan kaldırılmasının” söz konusu olduğunu ileri süren Yalınkaya, tüzel kişiliği ortadan kaldırıp, yeni bir belediye yaratılacağını söyledi. Bu nedenle çok ciddi kaos yaşanacağını öne süren Yalınkaya, yeni kurgulanacak belediyenin personel harcamalarının bile engellenebileceğini iddia etti.

Yeni kurgulanacak belediyelerin altyapısının müsait olmadığını, kaynak da ayrılmadığını savunan Yalınkaya, belediyelerin birleştirilmesinin böyle olmaması gerektiğini savundu. Mustafa Yalınkaya, belediyelerin kaynaklarının çalındığını da iddia etti.

Bazı belediye başkanlarının yeni kurgulanacak olan bölgelerde seçim çalışmasına başladığını savunan BES Başkanı Yalınkaya, “Bu bölge halklarına ve emekçilere ihanettir” diye konuştu.

-Aşam

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da konuşmasında, hükümetin sadece sayılar üzerinden reform dizayn etmeye çalıştığını savunarak, “yasa tasarısının inatlarının karşılığı olarak komiteden geçirildiğini” kaydetti.

Belediyelerin reforma ve düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Aşam, bunun sadece sayıya indirgenmesi durumunda hiçbir şeyin düzeltilemeyeceğini aksine var olan kaosun ve çıkmazların daha da derinleşeceğini belirtti.

-“Sayıları belirlediler ama neyi çözdüklerini kendileri dahi bilmiyorlar”

“Sayıları belirlediler ama neyi çözdüklerini kendileri dahi bilmiyorlar” diyen Koral Aşam, çok büyük sıkıntılar olduğunu ileri sürdü.

Belediyelerin, ekonomik, yönetsel, personel anlamında sıkıntıları olduğunu ifade eden Aşam, sürdürebilirlik anlamında bunların düzenlenmesi gerektiğini ancak bilimsel kriterler ve verilerin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

“51/95 sayılı yasa her şeyden önemlidir” diyen Aşam, yönetsel sıkıntıları ortadan kaldıracak olan esas yasanın 51/95 sayılı yasa olduğunu belirtti. Bunun yanında 65/2007 sayılı Belediyeler Personel Yasası, 12 yıldır çıkarılmayan sınav tüzüğü ve buna bağlı tüzüklerin hepsinin birlikte incelenmesi, çalışılması ve yasalaşması gerektiğini söyleyen Aşam, “Buna karşın elimizde olan tek şey 18 sayısıdır” dedi.

Bugün komitenin 51/95 sayılı yasayı görüşmeye başlamayacağını, sadece takvim oluşturulacağını öğrendiklerini ifade eden Aşam, bunun takipçisi olacaklarını ve çağrıldıkları her komite toplantısına katılacaklarını söyledi.

Genel Kurula sadece sayılar üstünden gelen bir yasaya karşı çıkmaya devam edeceklerini belirten Aşam, “Belediye bütçelerini alıp, kendi maliye bütçelerine sevk eden hükümetler aslında belediyelerin bu ekonomik çıkmazlara gelmesinin ana müsebbibidirler. Bunu ortadan kaldırmak yine siyasilere düşer” diye konuştu.

-Öztürkler

Sendika yetkililerinin açıklama yaptığı sırada İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, Meclis önüne gelerek, basına açıklamalarda bulundu. Meclis’te 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın bugün teknik çalışmasının başladığını ifade eden Öztürkler, sendika yetkilileri ile aynı noktada olunduğunu gördüğü için Meclis önüne geldiğini anlattı.

“Ne üzücüdür ki çeyrek asırdır devam eden bir sıkıntı var” diyen Öztürkler, bunun 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın bir türlü istenilen noktaya getirilememesi olduğuna dikkat çekti. Bakan Öztürkler, bugün belediyelerin düştüğü sıkıntıların temelinde kendi zafiyetleri değil, 51/95 sayılı yasanın yürürlüğe girmemesi olduğunu kaydetti.

-“Esas reform 51/95 sayılı Belediyeler Yasası”

Geçen hafta belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili yasada komitenin belli bir noktaya geldiğini, Genel Kurul’da görüşmelerin devam edeceğini dile getiren Öztürkler, “İçişleri Bakanı olarak tüm beyanatlarımda esas reformun 51/95 sayılı Belediyeler Yasası olduğunu ifade etmiştim” diye konuştu.

-“51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın en kısa sürede geçmesi için elimizden geleni yapacağız”

Söz konusu yasanın birçok güncellemesinin çeyrek asırdır yapılmadığını ifade eden Öztürkler, “Ne belediyelerin gelirlerini artırabildik, ne mali bir disiplin getirebildik” dedi. Belediyelerin kendi öz kaynaklarıyla bağlı bulundukları halka daha iyi hizmet götürebilmesi için önlerini açacak düzenlemelerin de yapılamadığını kaydeden Öztürkler, sendika yetkilileriyle birlikte çalışmaların çoğuna katılarak, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın en kısa sürede geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

-“51/95 sayılı yasa geçmezse reform yapılmamış olur”

“51/95 sayılı yasa geçmezse ve sadece birleştirmeyle kalırsak zaten bu eksik noktada kalır ve reform da yapılmamış olur” diyen İçişleri Bakanı Öztürkler, bu noktada sendika yetkilileriyle aynı noktada olduklarını ifade etti.

51/95 sayılı yasanın görüşmesine bugün başlanmasının planlandığını ancak komitenin çalışmasının uzun sürdüğüne işaret eden Öztürkler, daha önceki görüşlerin tasnif edildiğini ve tasnifin gözden geçirilmesinin ardından yol haritasının çizileceğini belirtti. Yasanın çeyrek asırdır görüşüldüğünü artık yasallaşmasının zamanı geldiğini vurgulayan Bakan Öztürkler, ekibiyle birlikte ellerinden gelen tüm katkıyı koyacaklarını söyledi.

-Sorular…

Bakan Öztürkler, bir soru üzerine, ülkeyi kaosa sokmayacaklarını ve birlikte çalışacaklarını belirterek, 51/95 sayılı yasayı en iyi şekle getirmek için çalışma çağrısı yaptı.

Bir başka soru üzerine, “Sendikaların veya bizlerin mutluluğu değil önemli olan, önemli olan yasaları hayata geçirmektir, toplumun önünü açabilmektir” diyen Ziya Öztürkler, sendika yetkililerinin birlikte çalışmak için kendilerini zorladığını ifade ederek, çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam ise, 65/2007 sayılı Belediyeler Personel Yasası ve buna bağlı tüzüklerin, reformun bir parçası olması gerektiğini belirterek, Bakan Öztürkler’den bu konudaki iradesi konusunda açıklama talep etti.

İçişleri Bakanı Öztürkler ise, geçen hafta sendika yetkilileriyle bir araya geldiğinde ciddi sıkıntılar olduğunu gördüğünü belirterek, zamanında yapılması gereken birçok şeyin ötelendiğini kaydetti. 51/95 sayılı yasa ve sınav tüzükleri, personel yasasının da hep birlikte çalışılması gerektiğini ifade eden Öztürkler, toplumun siyasilerden beklediği en önemli noktanın bu konuların çözülmesi olduğunu söyledi.

-“Bende bu irade var”

“Bende bu irade var” vurgusu yapan Bakan Öztürkler, samimi olduğunu ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağını belirtti. Sendikaların sürecin takipçisi olacağına işaret eden Öztürkler, “Burada ifade ettiklerimizin dışında bir hareket ve düşüncemiz olursa zaten her zaman olduğu gibi siz bunları kamuoyu ile paylaşacaksınız” diye konuştu.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yeniden söz alarak, Bakan Öztürkler’in gerçek reformun 51/95 sayılı yasanın içerisinde olduğunu ifade ettiğini belirterek, sayı üzerinden reform olmayacağını kaydetti. “51/95 sayılı yasanın içerisinde olur reform” diyen Yalınkaya, haklılıklarının ortaya çıktığını söyledi. Hükümete seslenen Yalınkaya, sayılar üzerinden çalışılan yasanın bir daha gözden geçirilmesini talep etti. “Bizim derdimiz kaos değil” diyen Yalınkaya, emekçilerin derdinin geçim, halkın derdinin ise hizmet olduğunu belirterek, “Temel noktamız burada kesişir” diye konuştu.

-“Belediye emekçilerinin haklarına halel gelmeyecek”

İçişleri Bakanı Öztürkler de, belediye emekçilerinin haklarına halel gelmeyeceğini vurgulayarak, Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili de farklı düşünmediklerini söyledi. “Herkesin içi rahat olsun” diyen Öztürkler, sendika yetkililerinden, toplantılara katıldıklarında, kimlerin yapıcı davrandığını, 51/95 sayılı yasanın geçmesi için kimlerin çalıştığını da kamuoyu ile paylaşmalarını istedi.