Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, herkesin ortak amacının; dini, dili, ırkı ve taabiyeti ne olursa olsun tüm insanların ve özellikle de en savunmasız ve korunmaya muhtaç çocukların yaşamlarını sağlıklı, mutlu, huzur içinde ve güvende geçirmelerini sağlamak olması gerektiğini vurguladı.

Sibel Tatar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününün, dünya genelinde çocukların haklarına ve refahına vurgu yapmak amacıyla her yıl kutlanan bugünün çocukların seslerini duyurmayı ve haklarını korumayı amaçladığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle bir mesaj yayınladı

Sibel Tatar mesajı şöyle:

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 yılında kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yıldönümü olarak her yıl bu tarihte kutlanmaktadır. Ülkemizde ise bu sözleşme 12 Mart 1996 tarihinde meclisimiz tarafından onaylanarak kabul edilmiştir. Bu günün amacı çocuk haklarına dikkat çekmek ve bu haklara ulaşamayan çocuklar için farkındalık oluşturmaktır.

Dünya genelinde çocukların haklarına ve refahına vurgu yapmak amacıyla her yıl kutlanan bu gün çocukların seslerini duyurmayı ve haklarını korumayı amaçlayan bir günüdür.

18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlayan Sözleşme’de en temel değerler, ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme hakları ve son olarak da katılım hakkı olarak yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı'nda istişare toplantısı yapıldı Cumhurbaşkanlığı'nda istişare toplantısı yapıldı

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.

Dünya Çocuk Hakları Günü, çocuk haklarına dikkat çekmek ve toplumu bu hakları korumak ve desteklemek için bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu etkinlikler; okul projeleri, seminerler, konferanslar, kampanyalar ve çocuklara yönelik diğer etkinliklerden oluşabilir. Bu sözleşme çocukların haklarını korumakta ve çocukların istismar, ayrımcılık ve şiddete karşı korunmasını sağlamaktadır.

Çocuk hakları da insan hakları ile birlikte ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır. Uluslararası Af Örgütü’nün verilerine göre; daha az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsu şiddet, yasadışılık gibi alanlarda çocuk hakları ihlalleri daha büyük oranlarda görülmektedir.

Ancak tüm farkındalık çalışmaları ,soylemler ve özellikle 20 Kasım gibi özel günlerde çocuklarla ilgili haklar ve kararlar gündeme taşınsa da ne acıdır ki günümüzde savaşlar ve sonrasında yaşanan göçlerle çocuk hakları ihlal edilmeye devam edilmektedir ve ne acıdır ki Gazze’de son olarak sayıları 4710 olarak belirlenen masum çocuklar öldürülmüştür ve öldürülmeye devam etmektedirler.

Ne yazık ki insan haklarından bahseden tüm dünya, çocuk hakları ihlaline ve son derece acımasız olan bu katliama seyirci kalmıştır ve kalmaya da devam etmektedir. Dünya hem insan haklarını hem de çocuk haklarını savunmada sınıfta kalmıştır. Zulme uğrayan ve katledilen tüm canların ve çocukların acısı yüreklerimizi sızlatmaya devam ediyor.

Hepimizin ortak amacı; dini, dili, ırkı ve taabiyeti ne olursa olsun tüm insanların ve özellikle de en savunmasız ve korunmaya muhtaç çocukların yaşamlarını sağlıklı, mutlu, huzur içinde ve güvende geçirmelerini sağlamak olmalıdır.

Bu düşünce ile yola çıkarak, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1. ‘Aile Çalıştayı’ ve ‘Çocuk Hakları’ çalıştayını düzenledik. Amacımız ülkemizde geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın haklarını korumak ve hakettıklerı bakım ve korumayı geliştirip en üst seviyeye çıkarmaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan ‘Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine ilişkin Komite’ ve ülkemizde çocuklarla ilgili çalışmaları yürüten başta Sosyal Hizmetler Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları olan, SOS Çocuk Köyü Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile birlikte yapılan uzun toplantılar sonucunda 29-30 Mart tarihlerinde I. Çocuk Hakları Çalıştayı düzenlenmiştir. İlgili tüm kurum, kuruluş ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşen çalıştay sonucunda oldukça detaylı bir sonuç raporu ve onun ışığında ‘Ulusal Eylem Planı’ oluşturulmuştur.

Ulusal Eylem Planı 2022-2025 yılları arasında olmak üzere 3 yıllık bir uygulama dönemini kapsamaktadır. Belirlenen hedefler doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin uygulama süreleri kısa, orta ve uzun vade olmak üzere belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde gerçekleşen çalıştayların takipçisi olacağımızı söylemiş ve bu amaçla gerekli çalışma planlarımızı uygulamaya koymuş bulunuyoruz. Bu çalışmalar kapsamında komite tarafından ‘Çocuk Adalet Yasası’ hazırlanarak Meclisimize gönderilmiştir. Çocuk Hakları Çalıştay Eylem Planı’nın uygulanma süreci ile ilgili olarak, ilgili kurumlarla iki kez toplantı gerçekleştirimiş olup, ilk toplantı 30 Mayıs 2023 tarıhınde , ikinci toplantı ise 26 Eylül 2023’de gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda İlgili Kurumlar, ‘Ulusal Eylem Planı’’na göre yükümlülükleri ile ilgili başlatmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapmışlardır. Süreç devam etmekte olup, Ocak ayında ilgili kurumların çalışmaları hakkında  1 yıllık değerlendirme sonuç raporu kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Tüm amacımız ülkemizde yaşayan bütün çocukların eşit ve adil bir biçimde sağlık, eğitim, korunma, barınma gibi temel haklarından faydalanmalarını sağlamak ve bunu sağlamak için de ilgili tüm Kurum ve Kuruluşlarla bu ortak amaç için işbirliği içerisinde çalışmaktır.

Kendi ülkemizde yaşayan tüm çocukların refah ve mutluluğu için çalışırken hem Gazze’de hem de dünyanın farklı coğrafyalarında hakları ihlal edilen, öldürülen tüm çocuklara yapılan zulümün son bulmasını temenni ederken, tüm çocukların huzur ve güven içerisinde yaşayabilecekleri bir dünya dilerim"

Editör: Burhan CANBAZ