DEV-İŞ ve PEO yürütme kurulları iki sendikal örgüt arasındaki temaslar ve ortak faaliyetler çerçevesinde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, emekçilerin karşı karşıya oldukları sorunlar ele alındı ve iş birliğinin genişletilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iki örgüt Kıbrıs sorunundaki mevcut durum hakkında da görüştü.

Aynı zamanda, Kıbrıs sorununun çözümüne, Kıbrıslı Rum ile Kıbrıslı Türk emekçilerin aralarındaki diyaloğa ve ortak faaliyetlerine Sendikalar Hareketi'nin katkısının güçlendirilmesi hedefiyle 2023 ortak faaliyet programının çerçevesi kararlaştırıldı.

Toplantıda bir araya gelen PEO ve DEV-İŞ Türkiye'de yaşanan deprem faciasında ve Yunanistan'da yaşanan trajik demiryolu kazasında hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler.

İki örgüt tüm dünyada emekçilerin yoksulluğun ve sosyal eşitsizliklerin artmasına, keskinleşmesine yol açan küresel kapitalist krizin yol açtığı sonuçlarla karşı karşıya olduklarını ve aynı esnada pahalılık ve enflasyonun emekçilerin yaşam düzeyini daha da kötüleştirdiğini kaydettiler.

Sermayenin ve neoliberal güçlerin mevcut koşullardan yararlanarak, işçi sınıfına ve sendikal harekete, sendikal özgürlüklere ve kolektif mücadeleye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına da işaret ettiler.

DEV-İŞ ve PEO’nun yaptığı ortak açıklama şöyle;

“Zengin kaynakların kontrolü hedefiyle devam eden emperyalist savaşlar ve müdahaleler emekçiler için büyük acılara, binlerce insanın hayatlarını kaybetmesine, milyonlarca insanın göç etmek ve mülteci olmak zorunda kalmasına neden olmaktadır.

Daha fazla kâr uğruna çevrenin denetimsiz sömürüsü iklim değişikliğine yol açmakta ve gezegenin sürdürülebilir geleceğini tehlikeye atmaktadır.

Uluslararası ilişkilerin militarize edildiği ve uluslararası hukukun bir kenara itildiği günümüzün uluslararası koşullarında, Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü daha da zaruri hale gelmektedir.

Diyaloğun yokluğu ve yeni oldubittilerin yaratılması yurdumuzun kesin taksimine yol açacağını dikkate alan PEO ve DEV-İŞ Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durgunluktan duydukları endişeyi ifade etmektedirler.

Olumsuz gelişmelerin önlenmesi, iki toplum arasında anlaşmaya varılması ve Kıbrıs'ı yeniden birleştirecek bir çözüm için tek yol görüşme sürecinin Crans Montana'da kesintiye uğradığı yerden yeniden başlamasıdır.

Kıbrıs'taki mevcut tehlikeli ve kırılgan statükoyu tersine çevirme çabası, ortak vatanlarının bölünmesinin olumsuz sonuçlarını yaşamaya devam eden emekçiler açısından büyük önem taşımaktadır. Kıbrıs sorununun barışçıl ve kapsamlı çözümü, Doğu Akdeniz bölgesinde silahsızlandırmaya, barışın inşasına ve tüm bölge halklarının refahına katkıda bulunacaktır.

İki örgüt tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve uluslararası bir kimliği ve ilgili BM kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü çabasına olan istikrarlı bağlılıklarını bir kez daha tekrarlamaktadırlar. Kıbrıs sorununa başka çözüm biçimleri tartışması son derece tehlikelidir, çünkü önümüzdeki asıl ikilem federasyon ile taksim arasındadır.

Kıbrıslı emekçilerin kaderi ortaktır ve tek seçenek sınıfsal işbirliği, birlik ve dayanışmadır.

Ülkemizin yeniden birleşmesiyle tüm çalışanlar için birleşik bir çalışma ilişkileri sisteminin ve birleşik çalışma koşullarının olacağı birleşik bir ekonomi çerçevesinde Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk emekçiler barış ve güvenlik içerisinde çalışabilecektir.

Her iki tarafta da yaşama geçirilecek olan 2023 ortak faaliyetler programı:

• Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ortak faaliyetler

• Kavazoğlu ve Mişaulis’in anısına gerçekleştirilecek etkinliklere katılım

• İlçeler ve meslek dalları düzeyinde bilgilendirme toplantıları organizasyonu

• 1 Mayıs İşçi bayramında etkinlikler düzenleme ve ortak kutlama

• 1 Eylül Sendikaların Barış İçin Dünya Çapında Eylem Günü’nü barış için mücadele eden diğer ilerici güçlerle işbirliği içerisinde kutlama

• DSF tarafından Emekçilerin Dünya Çapında Eylem Günü olarak ilan edilen 3 Ekim etkinliğine ortak katılım

Ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kontrolündeki bölgelerde ihtiyaçları karşılamak üzere Kıbrıslıtürklerin istihdamı etmek amacıyla iki örgüt arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda da mutabakata varıldı. 2022 yılı verilerine göre ……. Kıbrıslıtürkün PEO saflarına katıldığı kaydedildi.

Son olarak iki örgüt daha iyi bir geleceğe, eşitlik ve adalet toplumuna, tüm evlatlarının yurdu, barışçıl ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’a ulaşmaya yönelik ortak bir vizyonun gerçekleştirilmesi hedefiyle işçi sınıfının değerleri temelinde emekçilerin ortak eylemini ve faaliyetlerini güçlendirmekte anlaştılar”

Editör: TE Bilisim