Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Evin Unutmaz, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, DPÖ Müsteşarı Unutmaz ve heyeti, KTMMOB Başkanı Seran Aysal ve Birlik Genel Saymanı Mert Girgen ile fikir alışverişinde bulundu.

KTMMOB Başkanı Seran Aysal konuşmasında, birliğin, kamu nitelikli bir meslek örgütü olarak kamu yararına hizmet etmesinin öncelikli görevi olduğunu belirtti. 

Aysal, “Mesleki sınırlarımız içindeki her konuda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak, görüşlerimizi aktararak, katkı vermeye hazırız” dedi.

DPÖ ile istişare ve iş birliği yaparak, katkı vermenin görevleri olduğunu ifade eden Aysal, birlikte çalışarak, ortak aklı bularak, uzlaşı içerisinde devlet hizmetini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Ülkenin en büyük sıkıntısının her konuda “plansızlık ve vizyonsuzluk” olduğunu savunan Aysal, “koltuk ve çıkar sağlama” üzerine hükümet edildiğini ve devletin her konuda çökertildiğini iddia etti. 

Toplumun bu düzene alıştırmaya çalışıldığını öne süren Seran Aysal, niyet ve kararlılık olduğu sürece önemli adımlar atılabileceğini, gelişim sağlanabilecek kapasitenin olduğunu, siyasetin buna engel olamayacağını kaydetti.

Editör: TE Bilisim