KKTC Tüketiciler Derneği, uyarılarına rağmen, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının, “fiyat anarşisi” olarak niteledikleri, toptancıların ve marketlerin yüksek kar payı ile satış yapmaları hususunda henüz ciddi ve etkin önlemler almamasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Dernek yazılı açıklamasında “Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası” ve “Tüketicileri Koruma Yasaları” kapsamında “Stokçuluk, Monopol ve Fahiş Kar Payları” için gerekli cezai yaptırımların uygulanması; toptancı ve marketlerin kar paylarını makul orana çekmesinin zorunlu olduğunu belirtti ve Bakanlığı bu konuda önlem alması konusunda uyardı.

Açıklamada, "yüksek kar payları, piyasada fiyatların uçmasından hem toptancılarla marketlerin hem de buna müsaade eden hükümetin sorumlu olduğu" görüşü savunuldu.

Dernek, piyasa denetimlerinde Ticaret Dairesi’nin desteklenmesi ve takviye edilmesi için belediye zabıtalarının yasa ile yetkilendirilmesi ve hal yasasının derhal çıkarılmasını da istedi.