Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı”nın derhal düzeltilmesini talep ederek, tasarıda devlet kurumlarının kullandığı veya kullanacağı elektrikten mahsuplaşılacağından bahsedilmesini “aklımızla dalga geçiliyor” ifadeleriyle eleştirdi.

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıb-Tek'in maliyetin altında satış yapmaya zorlanmasından ortaya çıkan görev zararının devlet borcu olarak üstlenilmesi için yapılan yasa tasarısının AKSA'ya biriken borcun ödenmesi için olduğu belirtildi.

“Diğer taraftan da devlet kurumlarının kullandığı veya kullanacağı elektrikten mahsuplaşılacağından bahsediliyor, kısacası aklımızla dalga geçiliyor” denilen açıklamada, bahse konu tasarının derhal düzeltilmesi istendi.

Açıklamada, “Kıb-Tek’in uğratıldığı görev zararının ortadan kaldırılması için Devletin kullandığı elektrik tarifelerde biran önce gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde Kıb-Tek’i zarara uğratan her kim olursa olsun yargı önünde hesap sorulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.