Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) ile ülkenin elektrik enerjisi sorununun çözümüne yönelik açıkladıkları önerilerin fizibilite ve maliyet raporlarının hazırlanacağını duyurdu.

El-Sen, bilirkişiler tarafından bilimsel temelde hazırlanacak detaylı fizibilite ve maliyet raporlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu'nun konuya ilişkin açıklamasında, El-Sen’in talebiyle, KKTC’nin önümüzdeki 15 yıllık dönemdeki enerji üretim ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi için hayata geçirilebilecek çevreci ve uygun maliyetli üretim modellerinin tespit edilebilmesi amacıyla KTMMOB tarafından başlatılan çalışmanın ön rapor niteliğindeki tespit ve öneriler metninin dün kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, “El-Sen ve KTMMOB’nin ilgili üye odalarının katılımıyla oluşturulan çalışma grubu tarafından hazırlanan elektrik enerjisi sorununun çözümüne yönelik önerilerin devamında, söz konusu önerilere ilişkin bilirkişiler tarafından bilimsel temelde hazırlanacak detaylı fizibilite ve maliyet raporları da, önümüzdeki günlerde toplumun bilgisine getirilecek” denildi.

Editör: TE Bilisim