Genel Tarım Sigortası Fonu, 2022–2023 üretim yılında yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarını yapamayan veya eksik beyan yapan üreticilerden 7-11 Aralık tarihleri arasında ek beyan alacak.  

Fondan yapılan açıklamada, ilk kez beyanda bulunacak üreticilerin 2022 yılına ait gübre faturalarını ve üretici belgelerini de ibraz etmesi gerektiği belirtildi.

Süt bedelleri ödeniyor Süt bedelleri ödeniyor

Açıklamada, “Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar; sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. İlk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği müddetçe beyan başvurusu kabul edilmeyecektir” denildi.

Editör: Burhan CANBAZ