LTB Başkanı Harmancı, İzmir'de temaslar yaptı LTB Başkanı Harmancı, İzmir'de temaslar yaptı

Halkın Partisi (HP), Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Eski Eserler Dairesi yöneticileri aleyhinde “görevi kötüye kullanma” ve “görevi ihmal” suçlamasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi.

HP’den yapılan açıklamada, hem Başsavcılık, hem de Ombudsmanın kamu ihale yasasına aykırı şekilde, hukuka aykırı ihalesiz işler olduğunun tespit edildiği belirtilerek, polis soruşturmasıyla ceza yasasına göre suç işlenip işlenmediğinin araştırılması ve kamunun zarara uğratılması ve ilintili suçlar konusunda sorumluların hesap vermesi gerektiğini kaydedildi.

Açıklamada, “Halkın Partisi bu konuların üzerine gitmeye ve takipçisi olarak kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edecektir” denildi.

Polisin uygun görmesi halinde başlatacağı soruşturma sonucunda ihalesiz yapılan işlerle başkalarının haklarına halel getirilip getirilmediği, kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı ve kendilerine veya başkalarına menfaat sağlayıp sağlamadıklarının netleşmiş olacağının vurgulandığı açıklamada, “Bize göre ihalesiz yapılan işler nedeniyle kamu zarara uğratılmış ve olası diğer başvurucuların da haklarına halel getirilmiştir. Bahse konu ihalesiz işleri yapanların kendilerine veya başkalarına menfaat sağlayıp sağlamadıkları ise ayrıca soruşturulması gereken bir husustur. Ortada mademki bir hukuksuzluk var, Ceza Yasası altında bir suçun işlenip işlenmediğinin araştırılması elzemdir” ifadeleri kullanıldı.

Editör: Burhan CANBAZ